VEȘTI INCURAJATOARE DESPRE OVIDIU LITEANU.

Ciprian I. Bârsan

Azi, 06 martie, am vorbit cu Viorica Liteanu, vădit optimistă și bucuroasă pe fondul evoluției încurajatoare a stării de sănătate a soțului dânsei, aflat în refacere ușoară, dar constant-progresivă, pe toate planurile.
Mănâncă mulțumitor, o hrană tot mai diversă; dar beneficiază, încă, și de ceva perfuzii pentru revigorare; umblă în picioare tot mai bine și sigur pe el; își face dușul și igiena singur; evoluează și pe planul articulării tot mai clare a cuvintelor, fiind într-o deplină stare de conștiență … Într-un cuvânt: o Enigmă pentru întreg corpul medical cu care a intrat în contact, dar pentru cei care-L cunosc și L-au experimentat pe Yahweh Raffa, Dumnezeul Vindecării, Ovidiu Liteanu se constituie tot mai vădit într-o Minune a zilelor noastre ! Să continuăm să venim cu recunoștință și credință înaintea Aceluia Care este specializat in imposibilități! Glorie Lui!!

Iacob Berghianu

Vezi articolul original

Alb de ghiocel

De sub plapuma-argintie
a ieşit un ghiocel
alb, firav şi mititel
să aducă o solie:
„Primăvara va veni!”

Ca un clopoţel în noapte,
clinchetu-i clar, desluşit,
peste-ntinderi auzit,
în atâtea inimi naşte
dor de sfinte primăveri.

Ghiocelul alb ne poartă
gândul spre eterna Ţară
unde-i veşnic primăvară.
Haina-i pură ne arată
c-aşa albi Domnul ne vrea.

Să luăm dar, azi, exemplul
ghiocelului curat
-fir de alb imaculat-
şi să ne purtăm veşmântul
pur cum Tatăl ni l-a dat.


Cristina Magdalena Francu

6 Martie

 „Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă.” Proverbe 18:12

Este o modalitate veche şi familiară de a spune că evenimentele viitoare îşi aruncă umbrele înainte. Scriitorul Proverbelor ne învaţă că o inimă îngâmfată este un preludiu profetic al răului. Mândria merge înaintea căderii, asemeni schimbării mercurului din barometru care prezice ploaia. Când oamenii se înalţă, urmează întotdeauna căderea. Inima lui David ne arată că, atunci când omul îşi îndreaptă atenţia asupra propriei măreţii, gloria lui intră într-un con de umbră (vezi 2 Samuel 24:10). Nebucadneţar, puternicul constructor al Babilonului, a ajuns să mănânce iarbă ca un bou, până când unghiile i-au crescut ca ghearele păsărilor şi părul ca penele vulturului (vezi Daniel 4:33).

Mândria îl preface pe lăudăros într-o fiară, aşa cum a prefăcut îngerii în demoni. Dumnezeu urăşte inima îngâmfată şi nu uită să o umilească. Toate săgeţile Lui străpung sufletul mândru. Creştine, ai o inimă mândră în seara aceasta? Fiindcă mândria se poate strecura în inima creştinului la fel de uşor ca şi în cea a păcătosului; poate să îl facă să viseze „sunt bogat, m-am îmbogăţit, si nu duc lipsă de nimic” (Apocalipsa 3:17).

Iţi lauzi talentele şi calităţile? Te mândreşti fiindcă ai o înfăţişare sfântă şi experienţe minunate? Dacă este aşa, ia seama: pieirea este la un pas. Macii încrederii tale vor fi smulşi din rădăcini; ciupercile talentelor tale vor arde în foc, şi înfumurarea ta se va topi ca fumul. Dacă uităm să trăim la picioarele crucii în umilinţă, Dumnezeu nu va uita să folosească nuiaua. Pieirea se va abate asupra ta, credinciosule înfumurat. Pieirea bucuriei şi a confortului tău, dacă nu cumva a întregului tău suflet De aceea, „cine se laudă, să se laude în Domnul” (1 Corinteni 1:31).

C.H. Spurgeon

Când cerul revarsă balsamul

Ciprian I. Bârsan

Când cerul revarsă balsamul
Prin ploaia ce vine de sus,
Când nori zâmbesc printre lacrimi,
Când inima-i plină de patimi,
Atunci bine e în Isus.

Când murmuri ades sub povară,
Și doare cuvântul nespus.
Furtuna când urlă și-s valuri
Lovit ești de stânci și talazuri,
Și-atunci bine e în Isus.

Când lumea se clatină tare
Și are atâtea de-ascuns,
Păcate și lucruri murdare
Și mulți nu mai caută scăpare
Noi știm, bine e în Isus.

Când Fiul din slava cerească
Muri pe o cruce străpuns,
Să aducă pentru om iertare
Prin jertfă, să aducă salvare
Vei știi bine e în Isus.

Când drumul ce duce spre ceruri
De Tatăl îți este condus,
Prin valea de plângeri și jale
Primești binecuvântare
Mereu bine e in Isus.

Când crezi că tristețea învinge
Și cazi sub osândă, supus
Atunci îți trimite o rază
Când viața îți luminează
Vei știi că Acela-i Isus!

DB.

Vezi articolul original