24 Martie

 „In ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul sfânt.” Luca 10:21

Mântuitorul a fost „om al durerii” (Isaia 53:3), dar este clar că, în adâncul sufletului Său chinuit, purta o comoară nesfârşită de bucurie cerească. In tot neamul omenesc, nu există nimeni care să aibă o pace mai adâncă, mai pură sau mai trainică decât Domnul nostru Isus Christos. El a fost „uns cu ulei de bucurie, mai presus de tovarăşii” Săi (Psalmi 45:7). Marea Sa bunătate, prin însăşi natura ei, I-a adus cea mai mare desfătare, fiindcă bunătatea este bucurie. Au existat câteva ocazii în care această bucurie s-a manifestat. „In ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt, si a zis: «Tată, Doamne al cerului si al pământului, Te laud»” (Luca 10:21).

Christos a cântat, deşi întunericul îl înconjurase, iar faţa Sa îşi pierduse orice urmă de bucurie pământească. Uneori, era învăluit de splendoarea unei satisfacţii neasemuite, de parcă s-ar fi gândit la răsplata finală şi i-ar fi dat slavă lui Dumnezeu în mijlocul tuturor sfinţilor. Prin aceasta, Isus a lăsat un exemplu binecuvântat bisericii de pe pământ. Acum, biserica aşteaptă să păşească pe drumul durerii alături de Isus. Prin suferinţe, îşi croieşte drumul spre coroană. Este chemată să poarte crucea, să fie urâtă şi socotită străină de familia ei; totuşi, biserica are un izvor de bucurie, din care doar copiii ei se pot adăpa.

In mijlocul Ierusalimului se află magazii cu vin, ulei şi făină, din care sunt hrăniţi sfinţii lui Dumnezeu. Uneori, ca şi Mântuitorul, avem vremurile noastre de bucurie, fiindcă „este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu” (Psalmi 46:4). Deşi suntem exilaţi, ne bucurăm în Domnul; da, ne bucurăm pe deplin în El, fiindcă numele Său este scris pe steagul nostru.

C.H. Spurgeon

Ești bucuria mea și-a mea iubire

Ești bucuria mea și-a mea iubire
Ești sprijinul meu tare în nevoi
Ești scutul sfânt în vremi de pustiire
Și pace când în juru-mi e război.

Ești pâinea mea când sunt la strâmtorare
Și apa vie-n arșița cea grea
Mi-ai fost și-mi ești cetate de scăpare
Și stâncă de-ancorare-n vreme rea.

Tu ești puterea ce mereu mă ține
Ești Cel ce-n slăbiciune mă-ntărești
Ești Domnul meu ce-mi faci atâta bine
Și niciodată nu mă părăsești.

Nu-mi întorci spatele în încercare
Ci mă ridici atunci când sunt căzut
Mi-aduci Isus balsam de vindecare
Și mă mângâi atunci când sunt bătut.

Tu-ai scris în dreptul meu cândva Viață
Cu litere de foc acolo-n cer
Și-ai ridicat norul cel greu de ceață
Căci nu ai vrut într-un ungher să pier.

Tu ai umplut întreaga mea ființă
De dragoste de râvnă și de dor
M-ai copleșit cu-a Ta bunăvoință
Și-ntre dușmani mi-ai fost apărător.

Ești fericirea mea pentru vecie
Ești soarele meu drag și luminos
Întreaga mea viață Ți-o dau Ție
Prieten minunat Isus Hristos.

Puiu Chibici  

Sub ocrotirea Celui Prea Înalt…

Cei ce stau sub ocrotirea
Celui Prea Înalt și sfânt
Nu-și vor pierde fericirea,
Dobândi-vor moștenirea
Cum se spune în Cuvânt.

Nu se mișcă fundamentul
Celor ce se-ncred în El
Nu-i atinge falimentul
Căci primit-au tratamentul
Când răspuns-au la Apel.

Adăpostul lor nu piere
Oricâte furtuni ar fi
Ei aplică tot ce cere
Cel trecut prin Înviere
Să poată spre Rai sui.

Valuri de-ar veni o mie
Să îi ducă în neant
Vor cânta cu bucurie
C-au învins primind tărie
Din Mesajul captivant.

Cei ce stau sub ocrotirea
Celui ce-i Stăpân în veci
Înalță spre El privirea
Și-și exprimă mulțumirea
Că-nsoțiți sunt pe poteci.

Sunt drumeți spre Nemurire
Și-mplinind ce li s-a spus
Nu vor altă ocrotire
Căci a Tatălui zidire
E Cetate făr-apus.

El e Turnul de scăpare
Când urgia s-a pornit,
Când vine vreo încercare
Și când zilele-s precare
Și când forțele-au slăbit.

Cei ce stau sub ocrotirea
Veșnicului Creator
Nu-și vor părăsi iubirea
Ci așteaptă întâlnirea
Cu al lor Mântuitor.

George Cornici

10 Martie

„Omul… are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.” Iov 14:1

Înainte de a adormi, ne-ar face foarte bine să ne amintim adevărul textului din seara aceasta; ne-ar putea ajuta să ne eliberăm de lucrurile pământeşti. Nu este nimic plăcut în a-ţi aminti că nu eşti imun în faţa necazurilor, dar acest gând ne poate umili şi ne poate ajuta să nu spunem ca psalmistul în textul de dimineaţă „Când îmi mergea bine, ziceam: Nu mă voi clătina niciodată” (Psalmi 30:6). Ne-ar putea împiedica să ne înfigem rădăcinile prea adânc în pământul acesta, fiindcă vom fi transplantaţi curând în grădinile cerului. Să ne amintim cât sunt de fragile binecuvântările pământeşti. Dacă ne amintim că toţi arborii pământului sunt însemnaţi pentru securea tăietorului, nu vom mai fi atât de doritori să ne clădim cuiburile în ei.

Am iubi cu dragostea care aşteaptă moartea şi numără despărţirile. Cei dragi ai noştri ne sunt împrumutaţi, şi s-ar putea ca în clipa următoare să fim nevoiţi să-i înapoiem Dătătorului. Acelaşi adevăr este valabil şi pentru bunurile noastre. Bogăţiile îşi întind aripile şi zboară. Sănătatea noastră este la fel de precară. Asemeni florilor din câmp, nu trebuie să credem că vom înflori întotdeauna. Există o vreme pregătită pentru slăbiciune şi boală când va trebui săL lăudăm pe Dumnezeu prin suferinţă, nu prin activitate.

Nu există nici o cale de scăpare din faţa săgeţilor necazului; dintre puţinele noastre zile, nici una nu este ferită de durere. Viaţa omului este ca un pahar cu vin amar; cel care caută bucurie în el ar face mai bine să caute miere într-un ocean de apă sărată. Iubite cititor, gândeşte-te „la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:2). Aci moliile rod totul, şi „hoţii le sapă si le fură” (Matei 6:19), dar dincolo bucuriile sunt eterne şi veşnice. Cărarea necazului este drumul spre casă. Doamne, fă din gândul acesta o pernă pentru toate frunţile obosite!

C.H. Spurgeon

Îmi spui să sper

Îmi spui să sper chiar de e greu
Mă-nveți să-Ți mulțumesc mereu,
Și-n bucurii dar și-n necaz
Căci ești cu mine-n orice ceas.

Îmi spui să lupt chiar de e greu
Mă-nveți să mă avânt mereu,
Oricât ar fi lupta de grea
Căci biruința e a Ta.

Îmi spui să cred chiar de e greu
Mă-nveți să sper Doamne mereu,
Căci vine ziua când de sus
Răsplata voi primi, Isus.

Îmi spui s-aștept chiar de e greu
Mă-nveți să Te ascult mereu,
Căci în tăcere ajutor
La timp îmi dai, scump Salvator.

 Ana Maria Mirăuți  

Mi-e sufletul de pace plin

Mi-e sufletul de pace plin
Se bucură și-n încercare
Căci e cuprins de-un nou destin
Și de-o iubire jertfitoare.

Era legat în lanțuri grele
Când depărtat a fost de Cer
Dar azi privește către stele
Nu spre un pământesc ungher.

E plin de sfântă fericire
C-a fost din temniță salvat
Și nu mai vrea altă slujire
Ci doar un trai pentru-Mpărat.

Dorește s-aibă părtășie
Cu toți ce merg spre Rai cântând
Și să arate gingășie
Văzând pe călători plângând.

Mi-e sufletul cuprins de-avântul
Ce-mi dă aripi spre Paradis
Să pot să nu-mi calc Legământul
Ci să-mplinesc tot ce e scris.

Cu cea mai sfântă mulțumire
Oricând, Isuse, Te urmez
Mi-ai pus în suflet împlinire
Ca dragostea-Ți s-o promovez.

George Cornici

Cantare imperfecta

Isuse, eu nu stiu sa cant,
Nu-mi pot atribui talentul,
Dar inima imi da avant,
Si, cat traiesc pe-acest pamant,
Nu vreau sa stavilesc torentul

De bucurie si de dor,
Ci vreau ca sa rasune zarea,
C-am fost un fiu risipitor,
Dar nu mai sunt ratacitor
De cand mi-ai daruit iertarea.

Perfecta nu-i cantarea mea,
Cum nu-s nici eu, insa iubirea
Nu-mi lasa gura ca sa stea
Inchisa, chiar daca ar vrea
Sa ma opreasca marginirea.

Mantuitorul meu iubit,
Nu-s mester eu in melodie,
Dar cant pentru ca-s fericit,
Ca-n suflet Tu mi-ai construit
Cea mai perfecta armonie.

Armonia iubirii Lui da rezonanta cantarii mele imperfecte.

Anca Winter 

15 Februarie

„Te înveselesc instrumentele cu coarde.” Psalmi 45:8

Cine sunt fericiţii care îl înveselesc pe Mântuitor? Biserica Sa — poporul Său. Dar este posibil? El ne înveseleşte pe noi, dar cum am putea oare noi să-1 înveselim pe El? Prin dragostea noastră. Credem că dragostea noastră este rece şi slabă; într-adevăr, trebuie să mărturisim că aşa este, dar pentru Christos ea este de mare preţ. Ascultaţi cum laudă El această dragoste în preţioasa Cântare a lui Solomon: „Ce lipici în dezmierdările tale, soro, mireaso! dezmierdările tale preţuiesc mai mult decât vinul!” (Cânt. 4:10).

Iată, inimă iubitoare, cum se desfată El în tine. Când îţi sprijini capul de pieptul Său, primeşti şi oferi bucurie. Când îi priveşti cu dragoste chipul slăvit, obţii alinare şi împarţi încântare. Şi rugăciunile noastre îl bucură — nu numai cântul buzelor, ci şi melodia recunoştinţei din inimă. Şi darurile noastre îi sunt plăcute. Ii place să ne vadă cum ne aşezăm timpul, talentele şi averea pe altar, nu pentru valoarea pe care o dăm, ci pentru motivele care ne fac să dăruim. Pentru EI, darurile neînsemnate ale sfinţilor Săi sunt mai preţioase decât grămezi de aur şi argint. Sfinţenia este ca tămâia şi smirna pentru El. Iartă-ţi duşmanul, şi îl vei bucura pe Christos.

Imparte-ţi bunurile cu cel sărac şi El se va înveseli. Fii un salvator de suflete, şi îi vei oferi ocazia să-ţi arate roadele muncii Sale. Vesteşte Evanghelia Sa, şi vei fi o jertfă de bun miros pentru El. Du-te la cei neştiutori şi ridică Crucea, şi II vei onora. Stă în puterea ta acum să spargi vasul de alabastru şi să torni uleiul bucuriei pe capul Său, aşa cum a făcut femeia despre care se vorbeşte ori de câte ori se citeşte Evanghelia. Vei da înapoi? Nu îţi vei înmiresma Domnul cu smirna, aloia şi casia inimii tale? Palate de fildeş, veţi auzi în curând cântarea sfinţilor!

C.H. Spurgeon

Psalmul 134

Deci iată, binecuvântați pe Domnul!
O, robi iubiți ai Domnului cel Sfânt
Voi n-ați ales în miez de noapte somnul
Ci-n Casa Lui stați laude cântând.

A voastre mâini cu multă bucurie
Spre Sfântul Lui locaș le ridicați
Și pe al nostru Domn din vesnicie
Necontenit să-L binecuvântați.

El, Domnul, să te binecuvânteze
Din Ceruri, din Sionul Lui cel Sfânt
Privirea Lui deasupra ta vegheze
El, ce-a făcut și Ceruri și Pământ.

2/12/2023 Daniel Hozan