Apa Vie

Mulţi au încercat să spună, sau să cânte, sau să scrie,
Despre darul fără plată, despre dulcea Apă Vie.
Apa care-a curs din stâncă, lină, limpede, curată,
Adăpând întreaga oaste din pustia însetată.

Râul care izvorăşte de sub pragul-strălucirii
Şi pe unde trece, totul prinde viaţă, înfloreşte.
Apa care din fântâna fiilor lui Israel,
Adăpa întreaga turmă din câmpiile Betel.

Apa care, ei din palme au sorbit-o, (toţi din mână),
Sau paharul plin cu rouă, stors de Ghedeon din lână.
Apa care-a curs atuncea, ea mai curge şi-n prezent,
Din fântânile săpate după Vechiul Testament.

Deşi oastea filisteană, le-a umplut, le-a înfundat,
Ca să nu mai scoată apă neamul binecuvântat.
Totuşi ei, israeliţii au săpat izvoare noi,
Pe câmpie sau la munte, ca să dea apă la oi.

Nu era uşoară lupta, cât nu se-ntristau păstorii
Când găseau fântâni stricate de vrăjmaşii trecători
Dar în ciuda tuturora, Cartea cu profeţi vorbeşte
De fântâna mântuirii, care, în pustiu ţâşneşte.

Care potoleşte setea altor oi ce stau în stână,
Iată DOMNUL cu femeia stă de vorbă la fântână.
Iată-L pe ISUS la Templu, iată praznicul cel mare,
DOMNUL a vorbit mulţimii şi-a strigat cu voce tare:

„Cine-i însetat să vină, cine-i însetat să ştie:
Cine crede în HRISTOS, va gusta din apa vie!
Cine crede în HRISTOS, va avea în piept izvoare
Care vor ţâşni în sus, în viaţa viitoare!”

El s-a referit la slava strălucirii pe pământ,
Când veni-va Apa Vie pentru oameni, DUHUL SFÂNT.
Râul care-n piept ţâşneşte plin de pace şi iubire,
Care pregăteşte sfinţii pentru ziua de răpire.

Râul care reprezintă Harul, milă, îndurare,
Pentru fiecare suflet care crede, vindecare.
Râul care înverzeşte ale DOMNULUI plantaţii,
Căci din El îşi trag viaţa şi surorile şi fraţii.

Apa vie, cristalină, râul binecuvântat
Pe ale cărei ţărmuri creşte un popor răscumpărat.
Pe ale cărei ţărmuri pline vin mulţimi, mulţimi, convoiuri,
Vin pescarii ca să prindă peşti de diferite soiuri.

Adunările sunt pline, copilaşii lăutarii,
Cântă, iar predicatorii stau pe ţărmuri ca pescarii.
Căci puterea Cincizecimii înnoieşte, cercetează,
După cum e scris în Carte, DUHUL SFÂNT şi azi botează.

Dacă ieri au fost izvoare pentru turmele de oi,
DUMNEZEU acum revarsă Apă Vie pentru noi.
Moise a lovit în stâncă, iar de-acolo a ţâşnit
Apă, care în pustie setea lor le-a potolit.

În aceeaşi stâncă, iarăşi, colo pe Golgota, sus,
Au lovit să curgă apă din fiinţa Lui ISUS.
A curs apă, a curs sânge, au curs lacrimi şi sudoare,
Pentru mântuirea lumii, DOMNUL pe o cruce moare.

A murit în chinuri grele, însă Tatăl L-a-nviat,
Drept dovadă a-n vierii, DUHUL SFÂNT s-a revărsat.
Mărturia Lui ISUS e cuvântul proorociei,
Râul care dă viaţă pe câmpiile pustiei.

Unde oile sărmane vin gonite de duşmani,
Ca să-şi potolească setea la fântâna fără bani.
Unde vor găsi izvoare, şi putere, şi Cuvânt,
Oameni care vin să ceară, să primească DUHUL SFÂNT.

Oameni care nu se-ndoie de Cuvântul cel promis,
Despre-această Apă Vie noi găsim că este scris.
Toată slava strălucirii de pe muntele Carmel,
Şi Libanul şi Saronul, toate vor veni la El.

Orbii vor primi vedere, munţii vor cânta cântări,
Căci în văile durerii se vor face vindecări.
Nu mi-e greu să pun accentul, să cunoaşteţi care sunt
Apele ce reprezintă, ca simbol, pe DUHUL SFÂNT.

Apa care-i arătată că-i amară, că-i pelin,
Reprezintă altă cale, duhul care e străin.
Apa bună, apa lină, apa dulce de izvor,
E simbolul promisiunii DUHULUI Mângâietor.

Darul care se revarsă peste oameni prin credinţă,
După cum şi ucenicii au cerut cu stăruinţă.
Darul care-mparte daruri după cum ISUS voieşte,
Apa care curge-n râuri peste cine o doreşte.

Peste cine, sau din pieptul celui care-i botezat,
Curg izvoare, curge râul, Apă Vie ne-ncetat.
Nouă braţe, nouă daruri, Pavel ne arată, scrie,
Cum ţâşnesc izvoare sfinte pentru oameni, apă vie.

Deşi filistenii iarăşi vin cu-aceleaşi acţiuni,
Ca să stingă, să oprească ale noastre rugăciuni
Câte oi tânjesc de sete, câtă hulă şi ocară,
Căci în loc de apă vie unii dau apă amară.

Unde-i Moise de-altădată ca să dea din nou îndemnul?
Să arunce în Biserici, în aceste ape, lemnul.
Ca să vindece izvorul care se numeşte „Mara”,
Ca să curgă Apă Vie iarăşi, pentru toată ţara.

Unde-i Elisei, profetul, ca să pună-n apă sare?
Ca să fie vindecate apele din adunare.
Căci atâtea obiceiuri teatrale, formă goală,
Fraţilor, băgaţi de seamă, moartea e ascunsă-n oală!

Apă Vie, apă sfântă, se găseşte greu izvorul,
Căci în vremuri ca acestea s-a modernizat poporul.
Câţi doresc şi azi Puterea ca în ziua de Rusale?
Căci atâţi pretinşi apostoli au cu ei doar forme goale.

Apă Vie, Apă Vie, care curgi de sus din munte,
Fă să-Ţi simtă gustul dulce şi acei ce stau în frunte!
Lângă Tine cresc finicii, lângă Tine, odihnim,
Cum a odihnit mulţimea în vechime la Elim.

Apă vie, cristalină, care totuşi printre stânci
Curgi atâta de curată până jos în văi adânci,
Până jos, la cel din urmă, la sărmanul umilit,
Căci izvorul mântuirii nu va fi nicicând oprit.

Dacă ai crezut Ilie, că eşti singur în pustii,
DUMNEZEU ţi-a spus că are ca şi tine, şapte mii
Care n-au trădat credinţa, n-au dispreţuit izvorul,
Când s-au lepădat de DOMNUL împăratul şi poporul.

Azi se mai găsesc izvoare doar prin locuri îndosite,
Căci fântânile centrale sunt adesea otrăvite.
Preparate chimicale, clor sau alte năruiri,
Oameni care dau la oameni numai vorbe, amintiri.

Vorbe care n-au în ele gust de fagur, gust de miere,
Căci împărăţia Sfântă se vesteşte cu putere.
Cine însă înţelege? Câţi doresc şi azi sa fie
Doar găleata care scoate din fântână Apă Vie?

Nu încurajăm păcatul, nu chemăm la dizidenţă,
Vrem în adunări putere! Vrem a Lui ISUS prezenţă!
Vrem să curgă Apă Vie! Vrem putere! Vrem fântâni!
Nu ne-nfrică filistenii, nu ne temem de păgâni!

Dacă sunt fântâni stricate de puterea celui rău,
Noi săpăm din nou în Stâncă şi strigăm la DUMNEZEU.
Să ne dea El putere, DUHUL SFÂNT venit de sus,
Apa sfântă, apa vie, în Numele lui ISUS.

Vrem să măsurăm lăţimea de la glezne pân’ la brâu,
Frate, nu mai sta pe maluri, vino să intrăm în râu!
Dacă simţi că n-ai putere, dacă simţi că nu mai poţi,
Mergi prin apă înainte, până la trei mii de coţi.

Pân’ acolo în picioare, iar de-acolo înnotând,
Lasă-te condus de ape, nu de omenescu-ţi gând.
Înţelege şi pricepe, nu mai sta la îndoială,
Ezechiel ţi-arată râul, starea ta spirituală.

Voi, cei însetaţi în suflet după apa cristalină,
Astăzi DUMNEZEU vă cheamă la fântâna care-i plină.
La izvorul care curge de sub tron, de sus, din sfere,
Râul care dă viaţă şi în lupta grea, putere.

Vino frate, vino soră, prietene, ISUS şi ţie
Vrea să-ţi deie mântuire, vrea să-ţi deie apă vie!
Tineri, care câteodată beţi otravă fără teamă,
La fântâna mântuirii şi pe voi, ISUS vă cheamă.

După cum e scris în Carte, DUHUL SFÂNT când va veni
Peste orişice făptură, tinerii vor prooroci.
De aceea, înainte la izvoare, fraţi, surori,
Pregăti-ţi-vă, fiţi gata, DOMNUL va veni pe nori!

 Dionisie Giuchici 

Nu te-ncrede în avere

Nu te-ncrede în avere!
Nu te-ncrede că te minte!
Nu fi rob când ea te cere
Să muncești peste putere,
Că și-averile de frunte
Sunt ca apa cea de munte.

Astăzi, varsă de îneacă,
Curge repede la vale,
Mâine, scade până seacă,
Și copii pot s-o treacă
Astăzi, rupe totu-n cale,
Mâine-i secetă și jale.

Azi – bogat, mâine – sărac.
Nu o dată s-a-ntâmplat.
Nu te lăuda buimac
Pentru orice petic e un ac.
Azi – sărac, mâine – bogat.
Nu te plânge ne-ncetat.

Din același lut făcuți
Suntem toți săraci și-avuți,
Chiar de unii-s mai știuți.
În același lut, să știți,
În curând vă odihniți;
Mergem toți, nu vă mândriți.

Augustin Tecar

27 Februarie

„Făina din oală n-a scăzut, şi undelemnul din ulcior nu s-a împuţinat, după cuvântul pe care-l spusese Domnul prin Ilie.” 1 împăraţi 17:16

Iată credincioşia iubirii divine. Gândeşte-te că femeia aceasta avea nevoi zilnice. Trebuia să se hrănească pe ea şi trebuia să-şi hrănească fiul în timpul foametei; pe deasupra, acum trebuia să-1 hrănească şi pe Ilie. Dar deşi nevoia era de trei ori mai mare, mâncarea nu s-a terminat fiindcă avea provizii constante. In fiecare zi mergea la oală, dar cantitatea rămâne aceeaşi. Şi tu, iubite cititor, ai nevoi zilnice. Fiindcă vin atât de des, eşti înclinat să te temi că oala cu făină se va goli într-o zi, şi că ulciorul cu ulei te va dezamăgi. Fii liniştit, conform Cuvântului lui Dumnezeu, acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Deşi fiecare nouă zi va aduce noi probleme, va aduce de asemeni şi noi provizii. Chiar dacă ai trăi anii lui Metusalah, şi nevoile tale ar fi la fel de numeroase ca nisipul mării, harul şi mila lui Dumnezeu îţi vor împlini toate necesităţile, şi nu vei cunoaşte niciodată lipsa.

Timp de trei ani, ţinutul în care trăia văduva nu a văzut nici un strop de ploaie, şi stelele nu au vărsat nici o lacrimă de rouă peste pământul pustiit. Foametea, disperarea şi moartea au transformat ţara într-un deşert, dar femeia aceasta nu a simţit foamea niciodată, fiindcă a avut belşug întotdeauna. La fel se va întâmpla şi cu tine. Vei vedea cum se risipesc nădejdile păcătoşilor, fiindcă se încred în propria lor putere. Vei vedea cum se clatină încrederea fariseilor, fiindcă şi-au clădit speranţele pe nisip. Iţi vei vedea chiar propriile planuri spulberate, dar vei găsi apărare la Stânca mântuirii.

Pâinea nu îţi va lipsi, şi vei avea apă din belşug. Este mai bine să-1 ai pe Dumnezeu de partea ta, decât să deţii controlul asupra tuturor băncilor. Poţi să cheltui întreaga bogăţie a Indiei, dar bogăţia infinită a lui Dumnezeu nu se sfârşeşte niciodată.

C.H. Spurgeon

Dietă

Aș vrea să fac un lucru necesar
Legat cumva de spectru-alimentar
Atât de-obișnuit. . , dar pe planetă
Puțini aplică astfel de dietă.

Cum ne simțim, dar și cum arătăm
S-a spus că suntem doar ce consumăm. .
Luând acest model ca ritual
Vreau să-l aplic in mod spiritual.

În lume-s sumedenii de bucate
Specifice și diversificate
Dar omului ascuns, duhovnicesc
Acestea toate nu se potrivesc.

Există-o pâine foarte indicată
Completă, hrănitoare, garantată
Ce sufletu-ntărește și-l încântă
E Pâinea Vieții sau Scriptura Sfântă.

Consumul ei neîntrerupt contează
Căci sănătatea-n suflet o reglează
Ne dă putere și învățătură
Cereasca Pâine-aflată in Scriptură.

A dat într-una bune rezultate
Readucând bolnavi la sănătate
Iar pentru suflet și o minte clară
Lua-voi zilnic pâinea necesară.

Răcoritorul cel mai alcalin
Ce curge din izvorul cristalin
Și-înviorează-n orice dimineață
E apa dătătoare de viață.

Benefică la sufletul setos
E Apa Vie dată de Hristos
Doar ea cu-adevărat deplin adapă
Deci zilnic eu voi bea din Sfânta Apă.

Aceste alimente fac minuni
De-s presărate și cu rugăciuni
Te readuc din moarte la viață
Și-ți pun un zâmbet liniștit pe față.

Spiritual pentru a mă menține
De multe-ar trebui a mă abține
Pentru-a avea o viață sănătoasă
Dieta este foarte riguroasă.

Deloc invidie, deloc minciună
În schimb in orice zi inima bună
Abținere de orice răutate
Îngăduire-n schimb pe săturate.

Să nu m-ating de-a urii farfurie
Să nu servesc ambiții sau mânie
Nici laudă deloc, nici îngâmfare
În schimb mai multă milă și răbdare.

Să fiu atent la ce îmi dă plăcere
Oprind hrăniri greșite prin vedere
Astfel scăpând de orice lăcomie
De lucruri sau de orice-ar fi să fie.

Scăpând de omul vechi, de-a lui spoială
De-a lui mânie și de-a lui iuțeală
Și n-am să simt orgolii nici tristețe
Când mă hrănesc cu pace și blândețe.

Mă voi feri de orice fapte rele
Orice gândiri greșite să se spele
Hrănit cu adevăr și-înțelepciune
Voi face cu plăcere fapte bune.

Eu știu că-acest regim dă rezultate
Când dragostea e pusă peste toate
Spiritual voi fi mai sănătos
Și voi trăi pe placul lui Hristos.

Daniel Hozan

Fii mulțumitor

Dacă astăzi ești în viață
Om prin lume călător
Ridică ochii spre ceruri
Și să fii mulțumitor.

Dacă pâinea ta pe masă
Domnul astăzi ți-a mai dat
Dacă n-ai răbdat de foame
Mulțumește-i neîncetat.

Pentru apa cristalină
Și al ei nesecat izvor
Să nu uiți să mulțumești
Veșnicului Creator.

Dacă astăzi dimineață
Te-ai putut trezi din pat
Mulțumește Acelui care
Somnul tău ți la vegheat.

Dacă poți să admiri o floare
Să asculți un susur de izvor
Nu privi cu indiferență
Fii mereu mulțumitor.

Dacă în mâini și în picioare
El putere ți-a mai dat
Mulțumește-i zi și noapte
Căci de tine sa îndurat.

Multumeste-i și de ziua
Când bolnav zăcea-i pe pat
Căci de acolo numai mâna
Domnului te-a ridicat.

Dacă ai un loc de muncă
Și o casă în care stai
Îndreaptă-ți glasul spre cer
Mulțumește-i de tot ce ai.

Pentru jertfa Lui măreață
Care te-a răscumpărat
Pentru sângele iertării
Multumește-i necurmat.

Mulțumește întotdeauna
Celui ce în iubirea Sa
A păzit în orice clipă
Viața mea și viața ta.

Dinu Ciolte

13 Ianuarie

„Fierul de la secure a plutit pe apă.” 2 împăraţi 6:6

Securea părea pierdută pentru totdeauna. De vreme ce era împrumutată, era în joc onoarea profeţilor şi se părea că numele Dumnezeului lor va fi compromis. Contrar tuturor aşteptărilor, securea a fost făcută să se ridice de pe fundul apei şi să plutească, fiindcă lucrurile imposibile oamenilor sunt posibile pentru Dumnezeu. Acum câţiva ani, am cunoscut un creştin care fusese chemat la o lucrare ce-i depăşea cu mult puterile. Părea atât de greu încât până şi ideea era absurdă. Totuşi fusese chemat s-o facă, şi credinţa lui a crescut cu această ocazie. Dumnezeu i-a onorat credinţa, a fost simţit ajutorul nevăzut şi „fierul a plutit”. Un alt membru al familiei Domnului avea mari greutăţi financiare. Ar fi avut dreptul la toate despăgubirile, şi mult mai mult, dacă ar fi realizat o anumită parte din averea sa, dar fusese copleşit de o neaşteptată constrângere financiară. Ceruse ajutorul prietenilor, dar în zadar; credinţa 1-a condus atunci la Ajutorul sigur; în mod remarcabil, necazul a fost depăşit, paşii iau fost lărgiţi şi „fierul a plutit”.

Un al treilea avea de a face cu un caz dureros de depravare. Învăţase, respinsese, avertizase şi mijlocise, dar totul în zadar. La început, spiritul pământesc al vechiului Adam păruse prea puternic pentru rugăciunile reformatorului; sufletul încăpăţânat al păcătosului nu putea fi clintit. Apoi, după o agonie în rugăciune, sosi un răspuns din cer. Inima de piatră fusese sfărâmată; „fierul a plutit”.

Iubite cititor, care este cauza disperării tale? Ce te frământă în seara aceasta? Recunoaşte totul. Dumnezeul proorocilor este viu, şi gata să-şi ajute sfinţii. El nu va îngădui ca tu să pierzi un lucru bun. Crede în Domnul Oştirilor! Roagă-te în numele lui Isus, apropie-te de El, şi fierul va pluti, iar tu vei vedea mâna Domnului îndeplinind lucrări minunate pentru poporul Său. „Facă-ţi-se după credinţa ta” (Matei 9:29) şi vei vedea că fierul va pluti încă o dată.

C.H. Spurgeon

7 Ianuarie

 „Soro, mireaso.” Cântarea Cântărilor 4:12

Observaţi cuvintele duioase prin care cerescul Solomon se adresează miresei Sale, Biserica, cu intensă afecţiune: Soro — cineva apropiat de Mine prin legături de rudenie, împărtăşind aceleaşi simpatii. Mireaso — cea mai iubita şi mai apropiată, unită cu Mine prin legăturile tandre ale iubirii; dulcea mea tovarăşă, parte din Mine însumi. Soră prin naşterea Mea în Betleem, prin care M-am făcut os din oasele tale şi carne din carnea ta. Mireasă prin alegerea cerului, prin care v-am făcut părtaşi la neprihănire. Sora mea pe care o cunosc din copilărie, pe care am vegheat-o de când s-a născut Mireasa mea aleasă dintre toate fetele, îmbrăţişată cu braţele iubirii şi făgăduită Mie pentru totdeauna”.

Vedeţi dar că Regele nostru ceresc nu se ruşinează cu noi, fiindcă El recunoaşte cu plăcere această dublă legătură. Am folosit de două ori cuvântul „mea” pentru a arăta cât de mare este afecţiunea lui Christos faţă de biserica Sa. El îşi „găseşte plăcerea în fii oamenilor” (Proverbe 8:31), fiindcă acei fii ai oamenilor sunt cei aleşi de El. El, Păstorul, se îngrijeşte de turmă, fiindcă este turma Sa. El a venit „să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10), fiindcă ceea ce era pierdut îi aparţinea dinainte de a se fi pierdut. Biserica aparţine în totalitate Domnului ei; nimeni altcineva nu poate să pretindă stăpânire asupra ei.

Isuse, biserica Ta doreşte să-ţi aparţină! Fie ca orice suflet însetat să bea apă din izvorul acesta. Suflete, Christos este alături de tine în părtăşie. Christos îţi este aproape prin legătura căsătoriei, şi tu îi eşti scump! Iată, el îţi strânge mâna în palmele sale, spunându-ţi „Soro, mireaso”. Observă că cele două ancore prin care eşti legat de El îţi oferă siguranţa că Domnul nu poate şi nu vrea să-ţi dea drumul. Prea iubiţilor, nu fiţi leneşi în a-I întoarce flacăra iubirii Sale.

C.H. Spurgeon

6 Octombrie

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.” loan 4:14

Cel care crede în Isus găseşte destule în Domnul ca să fie mulţumit acum şi totdeauna. Credinciosul nu este om ale cărui zile sunt lipsite de mângâiere şi ale cărui nopţi sunt pline de gânduri negre şi apăsătoare. El găseşte în Christos un asemenea izvor de bucurie, o asemenea fântână de mângâiere, încât este mulţumit şi fericit. Pune-l într-o temniţă, şi va găsi tovărăşie bună. Du-l în sălbăticie, şi va mânca pâine din cer. Îndepărtează-l de prieteni, şi el se va întâlni cu un „prieten mai aproape decât un frate” (Proverbe 18:24). Goleşte-i burdufurile, şi va găsi adăpost la Stânca Veacurilor. Dărâmă temelia speranţelor sale pământeşti, şi inima lui va rămâne liniştită, încrezătoare în Domnul.

Inima este la fel de nesătulă ca mormântul până când intră Isus în ea, şi apoi este ca un pahar plin ochi. Există o asemenea plinătate în Christos, încât El este totul pentru credincios. Adevăratul sfânt este atât de mulţumit cu plinătatea lui Isus încât nu mai însetează niciodată – în afară de setea după Fântâna vie. În acelaşi fel vei înseta şi tu, credinciosule. Nu va fi o sete dureroasă, ci o dorinţă iubitoare; vei afla că este plăcut să tânjeşti după plinătatea iubirii lui Isus. In vremea de demult, Cineva a spus: „Mi-am umplut de multe ori vadra la fântână, dar acum setea mea după Isus a devenit atât de nesăţioasă încât aş vrea să beau direct din fântână”.

Este acesta şi simţământul tău, credinciosule? Simţi că toate dorinţele tale sunt satisfăcute în Isus şi că nu ai nici o altă dorinţă decât să-L cunoşti mai mult şi să ai o părtăşie mai apropiată cu El? Atunci vino mereu la Fântână, şi „ia apa vieţii fără plată” (Apocalipsa 22:17). Isus nu spune niciodată că iei prea mult, ci te va întâmpina întotdeauna spunând: „Bea, da, bea cât vrei, prea iubitule”.

Meditaţii C. H. Spurgeon

De Ziua Mulțumirii

Referințe

2 Corinteni 9:11-15 Proverbele 15:15 1 Tesaloniceni 5:18

Cu mulțumiri, Părinte bun din slavă
Azi, la altar, poporu-i adunat
Să ne vorbești cu vocea Ta suavă
Atâtea bunătăți ne-ai pus pe tavă
În frigider, cămară, în postavă…
Deși, niciunul nu am meritat.

Tu, pâinea, apa și îmbrăcămintea
Ca unor fii, statornic, ni le-ai dat
Precum evreilor încălțămintea
Dar nu ți-am dat, Stăpâne, toată cinstea
Adesea idolatră ne-a fost mintea
Nimic, o, Doamne! n-am fi meritat.

Puteri ai pus în trupul nost’ de tină
Să alergăm vestind harul bogat
Noi, însă, n-am fost sare nici lumină
Mai adânciți în grijuri… și-n ruină
Privind la masa-n rodul toamnei plină
Știm Doamne că… nimic n-am meritat.

Trecutu-ne-ai prin boli, prin încercare
Să revenim la drumul de-altă dat,
Unii-au ajuns, chiar prin a morții vale
Dar le-ai deschis spre Paradis o cale
Unde-i primești cu brațe iubitoare
Deși… ei știu, că nu au meritat.

Avem confort în case-avem de toate…
Atâția idoli noi, am adoptat
Dar Tu ne-arați iubire, bunătate…
Ni-s mesele mereu îmbelșugate
Vrem în garaje doar „o noutate”
Când alți-s goi… oare am meritat?

Nu, n-avem merit, dar pe-o cruce-amară
Părinte bun, pe Fiul Tău L-ai dat
Prin jertfa Sa, ne scapi de-orice povară
Vorbim cu Tine-n Duhul pentru-ntâia oară
Primind în dar, a cerului comoară
Al Tău Duh Sfânt, măreț, nemeritat.

Ne dai… ne dai cu mâna Ta iubită
O vreme, încă, rodul e bogat
Dar duhu-i gol, candela ni-e sleită
A mântuirii haină-i murdărită,
Cărarea dreaptă, parcă, mai lărgită
Și… vom primi, doar ce am meritat.

Se nalță-n zare vremi de-apocalipsă
Când pribegi-vei poate-nfometat
Nu vor fi roade, vom trăi în lipsă
Când ușă după ușă va fi-nchisă
Tânjind după o rugăciune-aprinsă
O, Doamne! nu ne da ce-am meritat!

Că-n vremi de har, când ne-așteptai la masă
Vrând să vorbești prin Duh, ca altă-dat’
Noi stam, nepăsători, pe o terasă
Pe vârf de munți, la marea zgomotoasă
Părăsind prea ușor această casă
Și… vom avea, doar ce am meritat.

Dar iată că, acum la sărbătoare
O zi de pocăință ne-ai mai dat
Ca toți cei adunați, cu mic, cu mare
S-avem o inimă mulțumitoare
Revenind iar la vechea Ta cărare
Să ne dai Duhul Sfânt, nemeritat.

Întorși la dragostea dintâi, uitată
La focul care-ardea în noi odat
Să te-adorăm pe Tine, scumpe Tată
Viața în Hristos ni-e ancorată
De ne vei trece prin cuptor, prin apă
Mulțumitori vom zice: Da! S-a meritat!

Cornelia Sărac