Rusalii

Referințe

Faptele apostolilor 2:1-20

În ziua Cincizecimii când toți erau-mpreună,
Din cer se-aude-un sunet ca vâjâit de vânt,
Se umple toată casa de foc și de lumină:
Apostolii se-umplură cu toți de Duhul Sfânt.

Și cei ce-erau prin preajmă se minunau minune:
– Cum de-auzim vorbirea în care ne-am născut?
Erau și cei ce-n ciudă, bătăi de joc și glume
Spuneau despre apostoli că aceștia-s plini de must.

Atuncea Simon Petru sculatu-s-a-n picioare
Și plin de har, putere, astfel le-a vorbit:
– Bărbați iudei și neamuri, să știe fiecare
Că oamenii aceștia nu-s de batjocorit!

Aceasta e puterea ce fost-a prorocită
În vremea cea din urmă de sfântul Ioel:
„Din Duhul Meu turna-voi pe orișice făptură,
Bătrâni, feciori sau fete vor fi umpluți la fel.

Și chiar și peste neamuri Îmi voi întinde Mâna,
Voi face să se-arate putere sus și jos,
Până acolo unde în sânge va fi luna
Și soarele puternic va fi de abanos.

Atuncea orișicine de-L va chema pe Fiul
Și prin iubire sfântă de El va fi lipit,
De ține pân’ la moarte credința întru Domnul
Mărturisind cu gura, fi-va mântuit.”

 Lucian Ursaleș 

4 Iunie

A fost înălţat în slavă.” 1 Timotei 3:16

L-am văzut pe iubitul nostru Domn în zilele în care a fost pe pământ, umilit şi îndurerat, fiindcă a fost „dispreţuit şi părăsit de oameni; om al durerii si obişnuit cu suferinţa” (Isaia 53:3). El, a cărui strălucire este ca lumina zorilor, a purtat un veşmânt de durere peste hainele Sale zilnice: ruşinea şi reproşurile I-au fost veşminte. Totuşi acum, de vreme ce pe lemnul blestemat a triumfat asupra puterilor întunericului, credinţa noastră II va vedea pe Rege întorcându-se „din Edom… în haine roşii” (Isaia 63:1), îmbrăcat în splendoarea victoriei. Cât de glorios trebuie că a fost în ochii îngerilor, când un nor L-a răpit ochilor muritorilor, şi El s-a înălţat la cer! Acum El poartă slava cu care L-a îmbrăcat Dumnezeu înainte de întemeierea pământului, şi mai poartă încă o slavă — slava pe care a câştigat-o în bătălia împotriva păcatului, morţii şi iadului.

Ca Biruitor, El poartă coroana de slavă. Ascultaţi cântarea care i se aduce în cer! Este o cântare nouă: „vrednic este Mielul care a fost jungheat” (Apocalipsa 5:12), fiindcă El ne-a „răscumpărat pentru Dumnezeu” (vers. 9). El poartă slava unui Mijlocitor care nu poate da greş, a unui Prinţ care nu poate fi înfrânt, a unui Biruitor care a învins orice duşman, a unui Domn care a câştigat inima fiecărui supus. Isus poartă toată slava pe care o poate oferi cerul, toată lauda pe care I-o pot aduce zecile de mii şi mii de mii de îngeri.

Mintea ta limitată nu poate cuprinde măreţia slavei Sale; totuşi, când va coborî pe norii cerului însoţit de toţi sfinţii îngeri, vom vedea toată această strălucire: „va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale” (Matei 25:31). O, ce splendoare va fi în slava Sa! Va bucura inimile tuturor copiilor Săi. Şi momentul acela nu va fi sfârşitul laudei noastre, fiindcă veşnicia va răsuna de laudele Sale. „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic” (Psalmi 45:6) Cititorule, dacă vrei să te bucuri de slava viitoare a lui Christos, trebuie să-L slăveşti începând de acum. Faci aşa ceva?

C.H. Spurgeon

Feriți-vă de orice se pare rău

Motto: Ps. 19/12 „”Cine își cunoaște greșelile făcute din
neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc!”” Amin.

Noi suntem de Dumnezeu chemați
Să-mplinim cu fapta Cuvântul Său…
Să fim acei închinători adevărați
Ca sfinți ai Lui, fără prihană și curați,
Și să ne ferim de orice pare rău.

Să ne rugăm – și Domnul ne-ntărește –
Ca nu cumva să cădem în ispită…
Că păcatul stă la ușă și pândește –
Diavolul, ca un leu care răcnește,
Dă târcoale gata să ne înghită.

Că potrivnicul vrea să ne înfrice
Având un țel și stăruind mereu
Ca lucrarea mântuirii să o strice –
Dar nu îndrăznește pâră să ridice
Împotriva aleșilor lui Dumnezeu.

Și mereu aruncă cu multă răutate
În glia inimii sămânță de neghină,
Să rodească-n ascuns ispite și păcate…
Dar Dumnezeu este Acela care scoate
Cele mai ascunse păcate la lumină.

Că așa vine ispita, cu înșelăciune
Și noi nu totdeauna o s-o biruim…
Poate n-am vegheat în rugăciune
Sau vine un moment de slăbiciune
Și… oricum ar fi, noi toți păcătuim.

Pot fi greșeli de care am uitat,
Socotite prea mici și neglijate…
Ori vorba spusă-n mod necugetat –
Gândul nerostit cu care-am judecat,
Bârfirile mărunte… Nu sunt păcate?

Prea repede uităm greșelile ușoare
Amăgindu-ne că nu-s păcate grele…
Dumnezeu să aibă milă și îndurare
Și să ne ierte de greșelile pe care
Nu le știm, sau am uitat de ele.

Că nu-i în lumea asta nici un muritor
Să poată spune că n-a păcătuit…
Dar de-am căzut în laț înșelător,
Noi avem la Tatăl un MIjlocitor –
Pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.

Chiar de-am ales cărarea pocăinței,
Încă suntem greșelilor supuși…
Dar în lupta cea bună a credinței
În Isus avem nădejdea biruinței –
Și-n viață ne lăsăm de El conduși.

De Duhul lui Hristos suntem călăuziți
Și de lumina Evangheliei sfinte…
Prin Evanghelia Lui noi suntem întăriți
Ca să putem să alergăm neobosiți
În alergarea ce ne stă înainte.

Ioan Vasiu

Geneză

A fost cândva, nimic… şi întuneric…
Nimicul stăpânind imensitatea…
Şi-a fost întâi CUVÂNTUL cel puternic
Ce-a răsunat în toată plinătatea:

„- Lumină, fii!”
Dar ce cuvânt încape
Minunea luminării veşniciei,
Venind din haos şi-aducând aproape
Vederea nouă, proaspătă şi vie…?

Şi-un ţărm de aer prinse să se nască,
Urcând izvoare-n locuri fără nume…
Culori au prins apoi să se ivească
în Ziua-aceea-ntâia, de pe lume…

A apărut LUMINA-ntâia oară
Şi-ntâiul pas al vieţii către viaţă…
Şi-a fost pe lume-atunci întâia seară…
Şi-a fost pe lume-ntâia dimineaţă…

Nu-i nimeni să depună mărturie
Şi nimeni nu-i să aibă cunoştinţă.
Dar, fiindcă este scris în Cartea Vie,
Mărturisesc aceasta prin credinţă,

Că Dumnezeu, ce-a poruncit luminii
Să biruiască noaptea cu tărie,
Sculptând în trecătoarea iarbă, crinii
Punând în cuget gândul veşniciei,

Mi-a luminat întunecata cale
în unic ceas, făcând să strălucească
Lumina cunoştinţei slavei Sale
Cu bogăţia ei dumnezeiască.

Şi fiindcă eu nu fac precum proorocul,
Lumina sub năframă s-o-nvelească,
O duc mereu cu mine, ca-n tot locul
Lumina lui Hristos să strălucească.

Ce e în mine rază şi-adiere
E glasul Lui, chemând la El zidirea,
Cât moartea dezbrăcată-i de putere
Cât jertfa Lui mai iartă omenirea.

O, lepădaţi năframa de orbire!
Priviţi în sus şi veţi vedea, în fine,
Cum Dumnezeu îşi cheamă-a Lui zidire
S-o vindece, s-o ierte, s-o aline…

Veniţi, prieteni, să luaţi lumină,
Nu-n lumânări ce pier cu-o adiere,
Ci-n sufletul de-obârşie divină!
Primiţi solia ei de înviere!

Tatiana Topciu

Azi si intotdeauna!

Azi am auzit ciripind din nou pe uluci, pasarele…
Din trilul lor nu am inteles nimic de război …
De virusi, crize sau de alte multiple nevoi…
Cantau asa linistit. . iar eu vrajit, am uitat de bune si rele…

Azi un fir de iarba a scos timid capul din glie…
N-a zambit si nici nu mi-a dat cu palaria binete…
Dar plāpând cu cea mai mare finete…
Inimii mele ia adus, a primaverii dulce solie…

Azi, ziua a fost mai lunga ca ieri cu 2 minute….
Soarele a zabovit mai mult, atat cat sa scape un tren …
Ca razele sa plătească din caldurā, tribute
Și lumina sā-mi mai ingâne a iubirii refren…

Azi râurile curg mai departe la vale spre ocean …
Ca un destin ce croind, împarte munți și coline…
O albie ce duce ofrande de crap și de clean….
Și starneste pescarul de oameni, prafuit inca-n mine!

Azi usa cerului a mai scârțâit putin in balamale…
Întredeschisa de alai domnesc pregatind a doua venire …
Iar urechea mi-a auzit franturi de cânt prin portale…
Empirice voci incununând cu slava pe Mire!

Azi inca o floare de cires mi-a inflorit pe la tâmplā. .
Mai venerabila tinuta, simt ca pe umeri imbrac. .
Cotodianul, surprinzator, mai iute se-ntamplā…
Calatorind timpul trece prin sufletul meu bogat si sarac…

Azi mi s-a adaugat inca putin of, la dorul de-acasā. .
Privind in urma la sat, inainte la cer…
Simt ca imi arde pieptul si mai mult parca-mi pasā…
De Isus ce m-a nascut aici pentru-a vesniciei mister! !

Azi batranul Univers mai face un pas cu onor inainte. .
Ducandu-si natura ca un stegar flamura-n vânt…
Tot ce-i tārâna si duh de dumnezeiasca sorginte…
Se pleaca dar zilnic in fata, Acelui ce-i Vesnic, Acelui ce-i Sfânt! !

Traian Suciu

Biblia

Biblia-i Cuvântul vieții,
Ea-i puterea tinereții,
E-un îndrumător pe cale
Și-o lumină pe cărare.

Biblia-i Eterna carte
Cine vrea să aibă parte
De a ei făgăduință
Să trăiască… prin credință.

Biblia-i Cuvânt Divin
Ea-ți aduce sfânt alin
În necazul tău cel greu,
De te-ncrezi în Dumnezeu.

Biblia e Cartea Sfântă
A ei file așa cuvântă:
Că Dumnezeu mult iubește
Sufletul ce se smerește.

Și îi dă prin Duhul Sfânt
Mângâiere pe pământ
Chiar atunci când lupta-i mare
Și vrăjmașul dă târcoale,

Să te facă să cârtești
Și să nu mai mulțumești,
Întristat să fii mereu
Și fără pace dragul meu,

Biblia-i oglinda care
Îți arată că astă stare
Nu-i pe calea către Cer,
Ci pe-a celor care pier.

Biblia-i o Carte Sfântă,
E o putere deosebită.
Ea îți dă Cuvântu-n mână
Ca pe-o sabie divină.

Ca să-L folosești atuncea
Când satan întinde cursa
Și-astfel prin Cuvântul Său
Birui-vei pe cel rău.

Că Duhul Sfânt ți-aduce aminte
De-ale Cărții sfaturi sfinte
Când cel rău cursa-ți întinde,
De citit-ai mai-nainte.

Iar de-s unii azi în lume
Ce se încumetă a spune
Că-i o carte demodată…
Ei au vederea-ntunecată.

Că de-ar vede deslușit
N-ar vorbi nechibzuit
Ei ce-și schimbă moda lor
După pofta ochilor.

Chiar și împotriva firii
Numai ca să cucerească atenția privirii.
Ce-i azi nou și arogant
În scurt timp e lepădat.

Dar această Sfântă Carte
De milenii, de departe,
De atunci și până acum…
Neschimbată-i, nicidecum.

Zeci și sute generații
Multe legi și constituții
Se schimbă întruna în lume
Făr-a lăsa multe urme.

Însă Cartea Sfântă, Biblia,
Paralelă cu acestea,
N-a fost cazul a se schimba,
Ea a fost, este și rămâne-n veci așa.

Unde-i cartea ce va spune
Peste două mii de ani ce fi-va-n lume?
Cum s-ajunge astăzi oare
De unii nu-i dau crezare

Cuvântului Cărții Sfinte
Ce ne spune dinainte:
Voi să M-așteptați veghind,
Iată că Eu vin curând.

De-așteptați și privegheați
Cu dragoste iubiți frați,
Ziua aceea va veni
Când Domnul ne va răsplăti.

Însă prin Cuvânt, Scriptura arată
Că numai cei cu haina fără plată
Se vor înălța în sus
Spre întâmpinarea lui Isus.

Și nu-i urmă de schimbare
Deși-i plin de îndurare
Dar Cuvântul celui Sfânt
Se va împlini că-i hotărât

Cu privire la sfârșitul
Ce va îngrozi pământul.
După timpul cel de har
E potirul cel amar.

Dar cei ce azi închid zăvorul
Atunci își vor lua zborul
De pe acest plai lumesc
Către Căminul Ceresc.

Augustin Tecar 

Pe cărarea de lumină

Sângele-mi s-ar face râu
Suferința m-ar răpune
Totul mi-ar părea pustiu
Dacă Tu n-ai fi cu mine!

Ce m-aș face, de-ai uita
De supusul Tău creștin?
Grija lui, n-ai mai avea
Viața toată ar fi chin,

Dar Te am și Te păstrez
Mereu în inima mea
În Tine e al meu crez
Ție, ți-am dat inima.

Lumea este doar un vis
Care la moarte mă duce
Mă îndreaptă spre abis
Și credința îmi distruge.

Dar mă îndrept spre mântuire
Pe cărarea de lumină
Căci doresc în fericire
Să văd fața Ta senină.

Ca soarele strălucește
Fața Ta cea minunată,
Inima mea Te dorește
Tu-mi ești frate, Tu-mi ești Tată,

Tu, ești totul pentru mine
Aerul ce-mi dă suflare
Tu ești hrana ce mă ține
Mila Ta și a Ta îndurare.

Să mă duci spre căi de vis
Spre a Ta Împărăție
În frumosul Paradis
Slava Ta, în veci să fie!

Ești atât de minunat
Doamne sfânt, ocrotitor
A mea viață ai schimbat
Numai Ție-Ți sunt dator.

A Ta jertfă m-a salvat
Sus la ceruri voi trăi,
A mea inimă Ți-am dat
Veci de veci Te voi slăvi!

 Florența Sărmășan

Să ai un suflet așezat

Fiica mea, să ai un suflet
Totdeauna așezat,
Să nu te grăbești a face
Ceva ce n-aduce pace,
Nici un pas necugetat
Ca să n-ai de regretat.

La mânie te oprește
Până vremea n-a trecut,
Te proșterne și te roagă.
Mulți au plâns viața-ntreagă
Ce-ntr-o clipă au făcut
Fără să gândească mult.

Nu-i nimic mai urâcios
Decât omul mânios,
Ce-i nervos și furtunos.
Așa-i omul păcătos
Toate le face pe dos
Și-ntristează pe Hristos.

Omul mânios mereu
Decât alții e altfel.
Are singur drumul său
Departe de Dumnezeu,
E-o povară-n orice fel
Pentru toți câți sunt cu el.

Omul care-i liniștit
Este-o binecuvântare,
Este-un dar neprețuit
Vrednic de a fi cinstit.
E lumină-n adunare,
Pentru toți din jur e sare.

 Augustin Tecar

Mireasma Lui

S-aducem mulțumiri, recunoștință
Lui Dumnezeu, ce-n tăinuita soartă
În carul Lui slăvit de biruință,
Din dragoste, mereu în el ne poartă.

Astfel Hristos pe noi ne folosește
Prin întunerec să-mpărțim lumină
Și-n orice loc prin noi El răspânește
Mireasma cunoștinței Lui deplină.

Mireasma-i Evanghelia curată
Scrisoarea presărată de fiori
Primită chiar de la Cerescul Tată
Ce locuiește dincolo de nori.

Căci noi, făptura Lui iubită și cea dragă
Ce-am fost creați de El în sfântu-i plan
În loc să-L ascultăm viața-ntreagă
Am dat crezare șoaptei lui Satan.

Păcatul prin Adam făcându-și cale
În firea noastră locul și-a făcut
Luând mereu decizii radicale
Făcându-ne de nerecunoscut.

Călcând prima poruncă în grădină
Adam ales-a cel mai trist traseu
O viață transformată în ruină
Îndepărtat din Rai de Dumnezeu.

El ne-a creat și-am împânzit o lume. .
Dar noi mereu de El ne-am depărtat
Deși mereu ne-a tot chemat pe nume
Noi rătăceam în bezna de păcat.

Și ne vedeam de drumuri fiecare
Mai păcătoși, mai slabi și tot mai goi
Neputincioși, murdari, fără scăpare
Dar Tatăl se gândea mereu la noi.

Deși mai fost-au oameni cu credință
Prin care Dumnezeu ne-a tot chemat
Noi ne-am zbătut mereu în neputință
Cu mintea îndreptată spre păcat.

Căci răutatea fără de pereche
Ca focul cel de paie sa-mpânzit
Și-acei care-au trăit în lumea veche
În Tatăl gelozia au stârnit.

Fiind marcați de semnele rupturii
Au fost puțini să-I facă sfânta voie
Și-i regăsim în filele scripturii
Pe Abel, pe Enoh și-apoi pe Noe.

Potopul, care-a șters o lume-ntreagă
Păcatul pe deplin tot nu l-a șters
Puterea lui așa ușor ne leagă
Fiind atât de negru și pervers.

Când lumea a fost iarăși populată
Popoarele s-au idolatrizat
Păcatul a ajuns în lumea toată
Și omul trebuia din nou salvat.

Un neam ales-a Tatăl să-i slujească
Să fie sfânt, poporul cel evreu
Le-a dat o Lege Sfântă s-o păzească
Să fie temători de Dumnezeu.

Pe ei i-a scos din crunta lor robie
Prin mare le-a făcut un drum uscat
Și i-a condus întruna prin pustie
Prin Moise, robul Lui cel însemnat.

Le-a dat apoi și țara cea promisă
A pus preoți și-apoi profeți le-a dat
Trăind minuni, având și Legea scrisă
Tot n-au putut să scape de păcat.

În ei se oglinește lumea-ntreagă
Căci nimeni nu se poate preschimba
Păcatul este-n noi și el ne leagă
El intră nepoftit, făr-a-ntreba

Deși primit-am Legi pe table scrise
Deși-am văzut minuni la orice pas
Deși-am gustat pedepsele promise
Tot neascultători noi am rămas. .

Dar la-mplinirea vremii Sfântul Tată
A hotărât, urmând preasfântu-i plan,
Să scoată omenirea vinovată
De sub domnia cruntă-a lui Satan.

Păcatul ca să nu mai stăpânească
În suflete pe veci descătușate,
A hotărât ca Însuși să plătească
Iertarea omenirii de păcate

Căci nimeni nu putea să fie-n stare
Ca să plătească prețul datorat
Păcatul nostru-a fost atât de mare
Că n-avea cum să fie achitat.

Ce jertfă să aducă ispășire?
Căci mortea-i plata pentru-orice păcat
Și-atât păcat era în omenire
În care foarte mult s-au afundat.

Dar Dumnezeu ce-n inimă ne poartă
Fiindcă-atât de mult El ne-a iubit
Ca să ne dea pe veci o nouă soartă
Pe singurul Lui Fiu ne-a dăruit.

Să poarte-a omenirii grea povară
Pe-o cruce ca să moară răstignit
Ca orișicine crede să nu piară
Să fie astfel veșnic mântuit.

Cerescul Fiu, ca preț pentru păcate
Ce plan măreț și sfânt și minunat
O, Sfinte Fiu ascultător în toate
Tu ai murit dar Tatăl te-a-nviat!

Tu ai plătit păcatu-ntreg pe cruce
Calvaru-ntreg Isuse-ai suferit
Pedeapsa Ta azi pace ne aduce
Fiincă prețu-ntreg Tu l-ai plătit.

Ai rupt pe veci a morții legătură
Cu moartea ta pe moarte ai călcat
Adus-AI viața fără de măsură
În clipa când din morți ai înviat.

Aceasta-i vestea cea mai minunată:
Esența la mireasma ce-o purtăm
Este jertfirea Sfântă, Preacurată
Din moartea Lui, viața ne-o luăm.

Iar Învierea Lui și Înălțarea
Precum ne-au scris acei ce le-au văzut
Ne cresc în noi credința și răbdarea
Ne dau curaj să-L facem cunoscut.

Căci nu ne-a părăsit Mântuitorul
Deși la Cer cu slavă s-a ‘nălțat
Ci ne-a trimis de sus Mângăietorul
Și-anume Duhul Sfânt și minunat.

Prin el, Hristos ne dă mereu putere
Să trecem prin necazuri mai ușor
Ne dă și sfat și-alin și mângăiere
Sădind în noi al veșniciei dor

Purtând în noi nădejdea minunată
Că într-o zi cu slavă va veni
În lumea noastră deteriorată
Ca să trăim cu El pentru vecii

Din cei salvați, orice făptură vie
Într-o clipită fi-vor transformați
Iar cei ce-au adormit și puși sub glie
Deodată fi-vor și ei înviați.

Mireasma de la viață înspre viață
Gusta-vom toți aceia sigilați
Când vom privi pe Domnul față-n față
În trupuri noi de slavă îmbrăcați.

Mireasma de la moarte înspre moarte
E pentru cei care-L resping mereu
Ce-aleg întruna căile deșarte
Și-n inimi nu-l primesc pe Dumnezeu.

Dar El e drept în sfânta-I judecată
Și fiindcă Fiul și-a trimis să moară
Spre jertfa Lui oricine se îndreaptă
Să fie absolvit de-orice ocară.

Să treacă de la moarte la viață
Să scape de domnia lui Satan
Primind cetățenia cea măreață
Unde Isus e Domnul suveran.

Salvarea noastră-i taina cea de veacuri
Ce prin Scripturi ni s-a descoperit
Nu-s alte căi nci forme și nici leacuri
Să poată face omul fericit.

Un singur drum, o singură credință
Un singur Miel jertfit ce-a înviat
Un sfânt botez și-o sfântă pocăință
Și-un sfânt Cuvânt ce trebuie urmat.

Aceasta nu-i un basm și nu-i fantasmă
Ci-i sfântul adevăr ce îl trăim
Hristos în noi, cea mai de preț mireasmă
Și pentru-aceasta, Tată-ți mulțumim.

Daniel Hozan