Naștere divină

A fost naștere divină
Nu-i poveste, nu e mit
Dumnezeu a vrut să vină
Să ne-mbrace în Lumină
Exact cum s-a profețit
Doar în El s-avem odihnă.

Părăsind slava cerească
S-a năcut nu în palat
Căci a vrut ca să vestească
Dragostea dumnezeiască
Sub aripa-i ne-a luat
Spre Rai să ne însoțescă.

Cu-n mesaj El a venit
Pentru-ntreaga omenire
Cum Isaia L-a numit
Prințul păcii preaiubit
Să ne-mbrace-n fericire
Și în trai neprihănit.

Planul de răscumpărare
De Treime conceput
Presupus-a Întrupare
Și apoi crucificare
Pentru sufletul pierdut,
Pentru cei ce vor iertare.

S-a unit divinitatea
Cu umanul pământesc
Spre-a cunoaște vastitatea
Și-a cuprinde-nsemnătatea
Actului dumnezeiesc
Care-nvinge răutatea.

A fost naștere minune
Petrecută-n Betleem
Nu, n-a fost o ficțiune
Ci a fost o misiune
Prin credință să vedem
Ce e viu, ce-i mortăciune.

Cosmicul eveniment
Și-azi produce rezultate
Poate fi un tratament
Excelent medicament
Pentru suflete predate
Căci și-azi Fiul e prezent.

Ce frum’sețe și ce har
Se găsesc în Întrupare
Din edenicul Hotar
A sosit cerescul Dar
Să ne scoată din pierzare
Cel ce-a fost, cândva, Tâmplar.

A fost naștere divină
Știm, atunci, ce s-a-ntâmplat
Ceata cu adevărat creștină
E-mbrăcată în Lumină
Cerul ne-a îmbrățișat
Deci, planeta i se-nchină.

George Cornici

16 Decembrie

Veniţi la Mine.” Matei 11:28

Strigătul religiei creştine este cuvântul blând „veniţi”. Legea iudaică spune aspru: „du-te, şi ia aminte la paşii tăi şi la cărarea pe care mergi. Calcă poruncile, şi vei pieri; păzeşte-le, şi vei trăi”. Legea era un sistem al terorii, care călăuzea omul ca un bici. Evanghelia îl trage cu funii de iubire. Isus este Păstorul cel Bun care păşeşte înaintea oilor, invitându-le să-L urmeze, şi conducându-le întotdeauna cu blândeţe: „veniţi”. Legea respinge; Evanghelia atrage. Legea arata distanţa dintre Dumnezeu şi om; Evanghelia construieşte un pod peste această prăpastie şi îi ajută pe credincioşi să-1 treacă.

Din prima clipă a vieţii spirituale, până în momentul în care vei ajunge în slavă, îndemnul lui Isus va fi „vino la Mine”. Isus ne îndeamnă ca o mamă, care îşi ajută copilul să facă primii paşi întinzându-şi braţele şi chemându-1. El va fi întotdeauna în faţa noastră, rugându-ne să-L urmăm aşa cum soldaţii îşi urmează căpitanul. El va păşi întotdeauna înaintea ta ca să-ţi pregătească cărarea, şi tu vei auzi toată viaţa vocea Sa blândă care te cheamă.

In clipa solemnă a morţii, cuvintele care te vor duce în cer vor fi „veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu” (Matei 25:34). Mai mult, aceasta nu este doar chemarea lui Christos pentru tine, ci şi strigătul tău către Christos: „Vino! Vino!” Vei aştepta cu dor a doua Sa venire. Vei spune: „vino repede. ,Amin! Vino, Doamne Isusé (Apocalipsa 22:20)”. Vei dori o părtăşie mai apropiată şi mai strânsă cu El. Când vocea Lui îţi va spune „vino”, vei răspunde „vino, Doamne, şi rămâi cu mine. Vino, şi ocupă tronul inimii mele. Domneşte în ea fără rivali, şi consacră-mă deplin în slujba Ta”.

Meditaţii C. H. Spurgeon