Sărbători Fericite! 

Ciprian I. Bârsan

​Fie ca SĂRBĂTOAREA Întrupării SALVATORULUI nostru, Isus Hristos, să ne redea tuturor intr-o lume cosmeticizata excesiv SIMPLITATATEA Mariei si a lui Iosif, sa faca sa ne urmărească gândul SACRIFICIULUI ce i-a caracterizat pe magi in locul confortului actual abundent, si să aducă SLAVA revărsata peste păstori din cer in mijlocul rutinei zilnice!

Cu dragoste,

Iosif Borca

Vezi articolul original

Dumnezeu este cu noi

”De aceea Domnul Însuși vă va da un semn:
‘Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel
(Dumnezeu este cu noi). Isaia 7/14

Soarele, obosit şi roşu la faţă,
Dispare după dealuri, nori  albi şi ceaţă,
Seara înaintează cu al său pas lin,
Răsună al şofarului cântec divin.

”-Ascultaţi  popoare al meu glas argintiu !
Vorbesc  inimii despre  Domnul cel viu!
Tu nicio clipă nu eşti  singur, sunteţi doi,
Domnul Cel Minunat, Cel Viu este cu voi !”

E noapte  şi am rămas singur în pustiu,
Tot ascultând al şofarului cântec viu,
-Unde eşti, Tu, al meu Părinte ceresc?
Dă-mi măcar o stea, să nu mai  tot rătăcesc!

Era  miezul nopţii, tăcere  şi mister,
Umbrele nopţii coboară încet şi pier,
O Lumină albă  din ceruri  coboară,
Şi pământul întreg  îl înconjoară.

-Vino, copile, uită-te bine la El!
Este Sfânta Făclie, e Emanuel!
Cu El vei găsi calea spre grădină,
Şi la albele flori, fără nicio vină.

De atunci,  prin ponoare şi prin câmpie ,
Mă conduce o albă Flacără vie,
Eu nicio clipă nu sunt singur, suntem doi,
Dumnezeul cel Minunat este cu noi !

Arancutean Eliza

El a venit; El va veni

Dumnezeu e în control

“…Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele Apostolilor 1.11)

Mulţi serbează în această zi naşterea Mântuitorului nostru; să ne ducem cu gândul la făgăduinţa celei de-a doua veniri. Aceasta este tot atât de sigură cum a fost şi prima, care este o garanţie pentru noi cu privire la întoarcerea Sa. Acela care a venit ca să ia locul celui mai de jos slujitor, va veni în curând ca să ceară răsplata lucrării Sale. După cum a venit întâi ca să sufere, nu va întârzia să vină ca să împărăţească. Aceasta este nădejdea noastră slăvită, că şi noi vom fi părtaşi la bucuria Sa. Astăzi noi ne găsim sub acelaşi val şi în aceeaşi umilinţă în care a trăit El atunci pe pământ; dar în ziua în care El va veni, va fi ziua arătării noastre…

Vezi articolul original 127 de cuvinte mai mult