Indemn

„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi…” (Matei 11:28)

Deschisă-i şcoala lui Isus
Şi pentru noi şi pentru tine…
De ce-ai rămas pe gânduri dus?
Oricât ai fi de chin răpus,
Deschisă-i şcoala şi Isus
Te-aşteaptă-n lacrimi şi suspine.

Nu-ţi fie teamă… Vino, dar,
Să bei din Apa Îndurării!
E-atâta Dragoste şi Har
În şcoala Lui de pe Calvar!
Nu-ţi pierde vremea, în zadar,
Pe la fântânile pierzării…

Deschisă-i şcoala… Nu te-nscrii?
În poartă sună clopoţelul:
Să vii, să vii, să vii, să vii!
Destul cu anii tăi pustii!
Nu vrei şi tu şcolar să fii
La şcoala ce-a zidit-o Mielul?

Nu vrei să cânţi şi să iubeşti,
Fugind de mlaştina tristeţii?
Nu vrei să nu mai fii ce eşti?
O, vino, vino să trăieşti
În slăvi de bucurii cereşti
S-ajungi biruitorul vieţii!…

Deschisă-i şcoala lui Isus
Şi-aşteaptă să te-nscrii.
Hai, vină! Deschisă-i şcoala lui Isus
Şi şcoli ca şcoala asta nu-s,
Ca să te-mbrace până sus,
În albe straie de lumină!

Simion Cubolta

Chemare dulce

Veniţi voi toţi ce însetaţi
Veniţi acum la ape,
Sărmanul suflet alinaţi
Lăsându-l să se-adape.

Să vină şi cel fără bani
Să-şi cumpere bucate,
La cei ce pribegesc de ani
Cuvântul sfânt se-mparte.

De ce cu trudă mai săpaţi
Căutând al lumii aur?
Prin har, puteţi să căpătaţi
Al cerului tezaur.

Nu ştiţi ? Argintul pământesc
În cer nu are valoare,
Dar cei fireşti se prăpădesc
În munci chinuitoare.

Căutaţi pe Domnul şi-L chemaţi,
Acum este aproape,
De calea rea vă lepădaţi
El să vă ierte poate.

Chemarea dulce-a lui Hristos
Oferă mântuire,
Şi-un loc în cerul luminos
La pieptu-I în mărire.

Scurt Daniel