9 Ianuarie

 „Slujiţi Domnului cu bucurie.” Psalmi 100:2

Desfatarea în serviciul divin este o dovadă a acceptării. Cei care II slujesc pe Dumnezeu cu o înfăţişare tristă, de parcă ar face ceva neplăcut, nu II slujesc deloc; ei se închină de formă, dar viaţa lipseşte. Dumnezeul nostru nu are nevoie de sclavi care să se prosterne în faţa tronului Său. El este Stăpânul unui imperiu al iubirii, şi îşi îmbracă slujitorii în uniforma bucuriei. Îngerii îi slujesc lui Dumnezeu cu cântări, nu cu vaiete. Un murmur sau un oftat ar însemna o răzvrătire. Ascultarea care nu este voluntară este neascultare, fiindcă Dumnezeu se uită la inimă, şi dacă vede că II slujim forţat, şi nu fiindcă II iubim, ne va respinge slujirea.

Slujirea îmbinata cu o inimă veselă este o slujire din inimă şi, de aceea, singura adevărată. Luaţi-i creştinului plăcerea voioasă, şi i-aţi distrus testul sincerităţii. Dacă un om este târât la bătălie, nu este patriot; dar cel care merge la luptă cu ochii strălucitori şi faţa luminoasă, cântând „Dulce e să mori pentru patrie” dovedeşte că patriotismul său este sincer. Voioşia este temelia puterii noastre; atunci când ne bucurăm în Domnul suntem puternici. Bucuria înlătură toate dificultăţile. Pentru slujirea noastră, are aceeaşi însemnătate pe care o are uleiul pentru roţile maşinii. Fără ulei, osiile s-ar înfierbânta repede şi ar urma un accident; tot aşa, dacă roţile noastre nu ar fi unse cu uleiul bucuriei, sufletele noastre s-ar înfunda cu plictiseală.

Omul care se bucură în slujba Domnului dovedeşte că ascultarea sa este adevărată; el poate cânta: Ajută-mă să păşesc pe calea poruncilor Tale Căci drumul acesta e bucuria mea. Cititorule, îngăduie-mi să te întreb: II „slujeşti pe Domnul cu bucurie”? Haideţi să arătăm lumii întregi, care crede că religia noastră este sclavie, că pentru noi ea înseamnă desfătare şi bucurie! Lăsaţi ca bucuria noastră să proclame că slujim unui Stăpân bun.

C.H. Spurgeon

Slujiți cu bucurie…

Psalmul 100:2
„Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui!”

*******************

Slujiți Domnului cu bucurie
Adunând comori în visterie
Din ceasul când zorii se ivesc
Cuprinși să fiți de-un gând dumnezeiesc.

După somnul dulce, liniștitor
Dați slavă iubitorului Păstor
Nu lăsați tristețea să vă cuprindă
Și nici gândul rău să vă surprindă.

Începeți o nouă zi cu veselie,
Cu rugă ornată cu melodie
Îmbrățișați harul trimis de Sus
Căci n-a fost luat și n-a fost redus.

Zâmbetul să-l afișați pe față
C-ați primit a Cerului dulceață
Încrederea să nu vă părăsească
Pe calea spre Patria cerească.

Îngrijorări să nu vă pătrundă
Tatăl e cu voi în orice secundă
Veselă fie-vă și privirea
Încântată să vadă moștenirea.

Îmbrăcând slujirea-n pasiune
Zilnic veți vedea o minune
Veți birui încercarea ce-apare,
Veți fi în lume lumină și sare.

Slujind cu bucurie-n orice stări
Veți fi-mbrăcați în binecuvântări
Și traiul vostru va primi cununi
C-ați dat Fiului plâns cu-nchinăciuni.

George Cornici

„Nu treceți peste ce este scris!”

Eu nu credeam ce se vorbea de voi,
Că sunteți reci și-n suflet sunteți goi.
Dar, când o vreme între voi am viețuit,
M-am lămurit că-i adevăr ce-am auzit!
*

“Am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri…
În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări,
nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul celorlați oameni?
…Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
…învățați să nu treceți peste ce este scris…
Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?
…nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Cristos.”

(1Corinteni cp.1 v.11, cp.3 v.3 și v.16, cp.4v.6-7, și cp.3 v.11)

“Am auzit și eu de la ai Cloei
Că între voi e dezbinare, ceartă”,
Că adunarea voastră, laolaltă,
E-un foc de paie cu lumină moartă;
Că jertfele aduse pe Altar
N-au nici miresme sfinte și nici har!

Dacă-ntre voi sunt certuri, zavistii,
Cu basme și închipuiri băbești,
Nu mai sunteți ai Cerului copii.
Trăiți la fel ca oamenii lumești;
Și închinarea voastră, laolaltă,
E poleială, și oglindă spartă!

În pribegia vieții pe pământ
Vi s-a vestit Cuvântul minunat,
Că sunteți Templul Domnului ceresc
Și nu trăiți sub Lege și păcat;
Dar cine nu e sare și lumină
Nu are-n suflet dragostea divină!

Cine-a murit ca tu să fii salvat?
A murit Pavel, Petru, sau Ioan?
Cine e Domnul sfânt și-adevărat?
Cine te poartă înspre Canaan?
Nu e Cristos Mărețul Salvator?
Nu este El Păstorul tuturor?

Cine te face bun, deosebit,
Și cine te conduce-n adevăr?
Și tot ce ai, ce daruri ai primit,
Nu sunt de la Părintele din Cer?
Ai tu câștig, vre-o taină, vre-un folos,
Că unii sunt mai sus iar alții jos?

Nu treceți peste tot ce este scris,
Și nu răstălmăciți Cuvântul!
De nu trăiți în sfântă unitate
Sunteți ca pleava care-o duce vântul;
Și ce-i mai trist, ca după ce-ai crezut
Să nu mai știi de unde-ai început.

Nu puneți, fraților, o altă temelie,
Nu alergați ca orbii în deșert!
Cristos e Temelia vieții, vie,
Cu El ne ținem drumul crucii drept;
El este pentru noi Răscumpărare,
Lumină, Viață, Dragoste, Iertare!

Iertați, iubiți, slujiți smeriți,
Cântați cu inimi nepărtinitoare
Înveșmântați în strai cuviincios,
Privind la Cer, la viața viitoare;
Numai așa, trăind în adevăr,
Vom lumina ca stelele pe cer!

Să nu ne mai mințim în firea veche,
Să nu trăim în dezbinări și ură,
Să nu ne pierdem în slujiri deșarte,
Să fim creștini, și nu adunătură;
Căci pentru tot ce am făcut și-am spus,
Noi vom răspunde-n fața lui Isus!

Gelu Ciobanu

El binecuvântează lucrurile obişnuite

“Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele.” (Exodul 23.25)

Ce făgăduinţă! A-i sluji Domnului înseamnă deja o mare mângâiere; dar câtă cinste, câte binecuvântări se adaugă la ea când noi înşine suntem cu totul predaţi Lui! Domnul Isus a luat pâinea şi a binecuvântat-o; şi pâinea pe care noi o mâncăm este binecuvântată. Domnul binecuvântează apa pe care o bem, făcând-o mai bună decât cele mai bune vinuri care îi înveselesc pe oameni; fiecare picătură din ea poartă o binecuvântare. Binecuvântarea dumnezeiască se revarsă peste omul lui Dumnezeu în toate lucrurile şi rămâne cu el în tot timpul.

Şi ce dacă am avea numai pâine şi apă? Chiar şi atunci, am avea pâine şi apă binecuvântate. Iar pâinea şi apa nu ne vor lipsi. Şi este de ajuns să le avem, pentru ca Dumnezeu să le binecuvânteze. În Exod. 23.15 scrie: “Pâinea şi apa ta nu-ţi va lipsi”.

Cu Dumnezeu la masa noastră, noi nu numai că cerem binecuvântarea, dar o şi avem. Nu numai la altar, dar şi la masă El ne binecuvântează. El însuşi slujeşte celor ce îi slujesc bine. Această binecuvântare a mesei noastre nu este o datorie, ci un har. În adevăr, este un întreit har: El ne acordă harul de a-I sluji, prin harul Său ne hrăneşte cu pâine şi apoi, în harul Lui, El ne-o binecuvântează.

Charles Spurgeon

El binecuvântează lucrurile obişnuite

“Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele.” (Exodul 23.25)

Ce făgăduinţă! A-i sluji Domnului înseamnă deja o mare mângâiere; dar câtă cinste, câte binecuvântări se adaugă la ea când noi înşine suntem cu totul predaţi Lui! Domnul Isus a luat pâinea şi a binecuvântat-o; şi pâinea pe care noi o mâncăm este binecuvântată. Domnul binecuvântează apa pe care o bem, făcând-o mai bună decât cele mai bune vinuri care îi înveselesc pe oameni; fiecare picătură din ea poartă o binecuvântare. Binecuvântarea dumnezeiască se revarsă peste omul lui Dumnezeu în toate lucrurile şi rămâne cu el în tot timpul.

Şi ce dacă am avea numai pâine şi apă? Chiar şi atunci, am avea pâine şi apă binecuvântate. Iar pâinea şi apa nu ne vor lipsi. Şi este de ajuns să le avem, pentru ca Dumnezeu să le binecuvânteze. În Exod. 23.15 scrie: “Pâinea şi apa ta nu-ţi va lipsi”.

Cu Dumnezeu la masa noastră, noi nu numai că cerem binecuvântarea, dar o şi avem. Nu numai la altar, dar şi la masă El ne binecuvântează. El însuşi slujeşte celor ce îi slujesc bine. Această binecuvântare a mesei noastre nu este o datorie, ci un har. În adevăr, este un întreit har: El ne acordă harul de a-I sluji, prin harul Său ne hrăneşte cu pâine şi apoi, în harul Lui, El ne-o binecuvântează.