Puterea Ta în slăbiciune

Puterea Ta în slăbiciune
E mai măreață, mai slăvită,
Mai plină de înțelepciune,
Mai sfântă, mai desăvârșită.

Puterea Ta nemărginită
Se vede-n ceas de neputință
Și-n luptă cruntă e vădită
Când e-un grăunte de credință.

E o piatră rară, nestemată,
Ce nu stă într-un loc ascuns,
E un har lăsat de Tine, Tată,
Și în țepușuri e deajuns.

Puterea Ta în clipe grele
Oprește valurile mari,
Alungă duhurile rele
Când plin de slavă Tu apari.

Puterea Ta în suferință
Face minuni și vindecări,
Și pe genunchi în umilință
Aduce sigur rezolvări.

Leonte Chibici 

Mângâierea celui ce plânge

“Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!” (Matei 5.4)

Pentru a ajunge în Sion, trecem prin valea plângerii. S-ar putea crede că a fi trist şi a fi binecuvântat sunt două lucruri care nu se potrivesc, dar Mântuitorul care este nespus de înţelept, le-a unit în această fericire. Omul să nu despartă ceea ce Dumnezeu a unit. Mâhnire asupra păcatului, asupra păcatului nostru şi asupra păcatului altuia, este pecetea lui Dumnezeu pentru credincioşii Săi. Când Duhul de îndurare s-a revărsat asupra casei lui Dumnezeu, toţi vor fi mâhniţi. După cum apa ne dă binefaceri superioare, tot aşa din această sfântă tristeţe primim cele mai mari binecuvântări. Dar această binecuvântare făgăduită celui care varsă lacrimi nu este făcută pentru zile foarte îndepărtate; nu, Cristos îl numeşte fericit chiar de acum.

Duhul Sfânt va mângâia sigur inimile care plâng pentru păcatele lor. Ele vor fi mângâiate prin sângele lui Isus Cristos şi prin puterea curăţitoare a Duhului Sfânt. Credincioşii vor fi mângâiaţi cu privire la păcatul lor care se revarsă în localitatea lor şi-n timpul lor, prin siguranţa că Dumnezeu Se va slăvi, cu toată răzvrătirea oamenilor. Ei vor fi mângâiaţi cu aşteptarea că în curând vor fi pe deplin eliberaţi de păcat şi vor fi răpiţi pentru a fi pentru totdeauna în prezenţa slăvită a Domnului lor.

Charles Spurgeon

Cruce dragă

Fii slăvită, cruce dragă,

pe care-a murit Hristos.

Jertfa de pe tin’ ne leagă

inimile-n gând frumos-

imn spre slava lui Hristos.

Prin tine avem în ceruri

bun şi sfânt Mijlocitor.

Nu icoane în tablouri

ci un Răscumpărător,

Domn în vecii vecilor.

El S-a dat de bunăvoie

ca să fie răstignit.

Sus pe lemn, bătut în cuie

pentru noi a suferit

că atâta ne-a iubit.

De aceea cruce dragă,

nu te vom uita nicicând.

Ne-nchinăm viaţa-ntreagă

jos, sub lemnu-ţi sângerând,

Mielului cel scump şi blând.

Galati, Cristina Magdalena Francu