A caştiga făcând bine

“Sufletul binefăcător va fi săturat.” (Proverbe 11.25)

Pentru a vedea sufletul meu propăşind, nu trebuie să strâng averi, ci să fac parte din ele celor săraci. Drumul spre comorile din lume este economia împinsă până la zgârcenie; dar calea lui Dumnezeu e cu totul deosebită. Cuvântul ne învaţă că cine împarte cu altul bunurile sale trecătoare, le înmulţeşte; iar cine le strânge pentru sine, va duce lipsă. A da este, deci, mijlocul de lucru izvorât din credinţă. Să ne dorim deci această experienţă, şi vom vedea că după lărgirea inimii noastre, vom avea din belşug pentru nevoile noastre.

Potrivit făgăduinţei lui Dumnezeu, ”voi fi săturat şi îngrăşat”. Să nu ne gândim că aceasta se va întâmpla în aşa fel ca să împiedice înaintarea mea pe cale, adică înaintarea duhovnicească. Căutând să trăiesc în lux, fiind la fel cu cei din lume, aceasta ar dăuna inimii mele. Îmi va ajunge deci să am cu ce mă hrăni şi să am ce îmbrăca pentru a fi sănătos.

Totuşi este o supraabundenţă în care doresc mult, să fiu supus voii lui Dumnezeu şi binevoitor faţă de oameni, făcându-le parte de harurile duhovniceşti cu care am fost îmbogăţit. Primindu-le în dar, le voi împărţi ca dar, mergând astfel pe urmele Mântuitorului meu, care S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Charles Spurgeon

M-ai săturat…

M-ai săturat de roadă-n răcoarea dimineții,
Când soarele pe cer, raza-și juca,
‘N căldura tare a amiezii,
Când fluturi albi în cârd, spre flori dansau.

În seara-n pace,-n asfințit de soare,
Când mâna Ta în ordine pe toate le-așeza
Și-n masa-ntinsă peste-ntrunericul din noapte,
Când negura în umbre se furișa…

M-ai săturat de dragoste în lacrimi,
Când sufletul, eliberarea și-o cerea;
În liniștea din biruință, când mâna-Ți sfântă,
Peste mine-O odihneai…

În mulțumirile-nmulțite de biruința peste moarte,
În închinarea celui bucuros
Că-n Tine, a primit de toate!
M-ai săturat de izbăviri, când norii negri
Ceața își cerneau în dreptul lor
Dar peste care-ai poruncit – Lumină!
Iar ceața s-a făcut – alb nor.

M-ai săturat în părtășii prin Duhul Sfânt,
Când în cântari de slavă spre Golgot-am pornit;
Ne-ai săturat de bine,
C-așa-Ți hrănești poporul cel iubit,
Ce Te invită să trăiești  în lauda,-i în închinarea,
Pe drumul care l-ai pornit.

( masa-ntinsă-n noapte = rugăciunea din noapte)
Sanda Tulics