Dumnezeiască putere

Putere divină de Sus se revarsă
Să-nlăture orice sfidare și farsă
Pune în noi energie cerească
Ce-a fost uscat va putea să-nverzească.

S-a rostit un cuvânt (Stăpânul rostise)
Și-au ieșit planete cu forme precise
Magnitudinea Ei stârnește uimire
Învinge pornirea cu sediul în fire.

Ce rezultat, ce efect EA produce!
S-a văzut în mod consternant la cruce
Căci Mielul de jertfă a răbdat suferința
Învingând și tortura și neputința.

De EA e nevoie în orice lucrare
De vrem să-mplinim sublima chemare
Ne dă noi tării să-nvingem atacul,
Să alungăm în prăpăstii păcatul.

Dificultăți n-ar putea fi învinse
Și nici culmi spirituale atinse
Fără a Ei captivantă prezență,
Fără a Ei dumnezeiască potență.

Pătrunde-n ființe și-i simțim efectul
Prin EA putem finaliza proiectul
Nicicând nu ne lasă în strâmtoare
Ci ne-ndreaptă spre viața viitoare.

Curajul în lupte din Ea rezultă
E binecuvântat cine de Ea ascultă
Zidește credința și-o face să crească
Nimic în lume n-ar putea s-o oprească.

Se așează-n noi și primim îndrăzneală
Să ne punem traiul în rânduială,
Orice obstacol să-l dăm la o parte
Să putem avea de Nemurire parte.

Cum au putut credincioșii să-nfrunte
Necazuri, dureri mai mari ca un munte?
I-a inundat, mereu, divina putere
Și-au înțeles taine adânci și mistere.

Am fi pierduți fără a Ei prezență
Creează unire nu divergență
Stăpâne Tată, Te rugăm fierbinte,
Așeaz-o în noi: în suflet și-n minte.

George Cornici

Sfânta dimineaţă

Cum noapte‎a-i risipită dimineaţa,
‎Când ziua-ncepe să-şi reverse zorii,
La fel şi noi păşi-vom spre viaţă,
Schimbând aceste corturi provizorii.

Chiar dacă gemem încă-n neputinţă
Şi morţii hâde-i îmbrăcăm veşmântul,
Noi nu ne clătinăm, avem credinţa
Că nu ne va-nghiţi pe veci pământul.

Chiar dacă mai săpăm aici morminte,
L-al lor hotar nu moartea e stăpână;
A fost de Domnu-nvinsă înainte,
Tăria ei se-opreşte la ţărână!

Ne bântuie urgia, e-ntuneric,
E-ngenunchiată lumea de o boală,
Dar crezul nostru nu-i un vis himeric,
Avem nădejdea care nu înşală!

Vom fi treziţi în sfânta dimineaţă,
Când ne-or cuprinde-ai morţii reci fiorii
Şi vom renaşte la cereasca viaţă, ‎
‎În veşnicii, în nevisate glorii.

Olivia Pocol

Când Îți deschizi Tu mâna

Motto: „”Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât
Tine; nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.”” Amin! 1 Samuel 2:2.

Doamne al iubirii ce-n jurul Tău ne strângi,
Ești totul în toate… Și toate sunt prin Tine!
Tu faci să țâșnească izvoare din stânci,
Tu sângeri în struguri și-n pâine Te frângi…
Ești Dumnezeul nădejdii care-n viață ne ține.

Când Îți deschizi Tu mâna se revarsă harul,
Și pacea, și îndurarea cu care ne învelești;
Atunci ne alungi din suflete amarul…
Ne umpli până peste margine paharul
Cu sfinte binecuvântări dumnezeiești.

Ne înconjuri cu bunătatea Ta și cu îndurare,
Ne ierți, ne îndrepți și mângâieri ne dai;
Înțelepciune, Tu ne dai la fiecare
Cu mână largă și fără de mustrare,
Să nu ne-abatem de la calea către Rai.

Când Îți deschizi Tu mâna, orice vietate,
Tot ce are viață saturi după dorință;
Tu răcorești ale noastre suflete însetate,
Ne saturi dimineața cu a Ta bunătate
Și scut ne este a Ta bunăvoință.

Binecuvântat să fii în veci, Ceresc Părinte!
Îți mulțumim din inimi și Numele-Ți slăvim!
O singură dorință ne stăruie în minte:
Cât vom mai trăi, de astăzi înainte,
Să facem voia Ta și să-Ți slujim.

Să rămânem în credință tari și neclintiți,
Și Tu, prin adevărul Tău să ne sfințești;
Prin credință, să ne socotești neprihăniți,
Să fim cu aleșii Tăi – cu cei sfințiți –
Pietrele cununii Tale împărătești.

Ioan Vasiu

Sunt eu convins de Cristos?

“Totuşi să nu vă bucuraţi de (aceasta) …. ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise înceruri.” Luca 10:20

Isus Cristos ne spune, de fapt: ..Nu te bucura de succesul în lucrarea pentru Mine, ci bucură-te că ai o relaţie bună cu Mine”. Capcana în care poţi cădea este să te bucuri de succesul în lucrarea creştină, să te bucuri de faptul că Dumnezeu te-a folosit. Nu-ţi poţi imagina niciodală ce poate face Dumnezeu prin tine dacă ai o relaţie bună cu Isus Cristos.

Menţine o relaţie bună cu El şi atunci, indiferent în ce situaţie te afli şi indiferent cu cine te întâlneşti în fiecare zi, EI revarsă prin tine râuri de apă vie; prin mila Lui, El nu te lasă să observi aceasta. Când, prin mântuire şi sfinţire, ai o relaţie bună cu Dumnezeu, aminteşte-ţi că, oriunde ai fi, tu eşti pus acolo de El. Prin reacţia vieţii tale la tot ceea ce te înconjoară vei împlini planul lui Dumnezeu, atâta timp cât rămâi în lumină, după cum El însuşi este în lumină.

Astăzi există tendinţa de a pune accentul pe lucrare. Fereşte-te de oamenii care fac din utilitate obiectivul principal al mesajului lor evanghelic. Dacă iei drept test utilitatea, atunci viaţa lui Isus Cristos a fost cel mai mare eşec întâlnit vreodată. Steaua călăuzitoare a sfântului este Dumnezeu însuşi, nu utilitatea. Ceea ce contează este lucrarea pe care o face Dumnezeu prin noi, nu ceea ce facem noi pentru El. Ceea ce caută Domnul nostru în viaţa unui om este doar relaţia valoroasă cu Tatăl Său. Isus îi duce pe mulţi fii la slavă.

Oswald CHAMBERS

Dedicație

Stăm astăzi pe cumpăna vecinei ,rasarit,s
Pentru că ne iubim mai mult decât am crezut vreodată
Și suntem siguri că dragostea
Nu va pieri niciodată .

Când ne plimbăm de mână prin răsărit de stea
Și tot ce ne înconjoară este marea ,
Cum aș putea să uit privirea ta?
Este gravată în viața mea .

De la început am simțit că vom fi împreună
Și iată că azi se împlinește un vis ,
Pentru că ne-am dorit același apus
Și același răsărit în zori de zi .

Când clipele apun și soarele dispare ,
Ești ca o stea ce apare în zare ,
Te iubesc fără încetare ,
Iar cerul revarsă binecuvântare .

Ești prințul pe care l-am așteptat
Și am primit ce niciodată nu am sperat ,
Chiar dacă drumul era diferit ,
Astăzi , din dragoste ne-am unit .

Am așteptat un prinț și a venit un rege ,
Căci Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea
Și fără să mai cer ceva ,
Împlinirea este în inima mea .

Eu sunt aici , cât voi trăi pe lume ,
Să îți ofer în  schimb iubirea mea
Și să rămânem fericiți ,
Câte zile vom avea .

Căci inimile noastre s-au legat ,
Printr-o singură clipă de neuitat ,
Noi , am rămas de neschimbat
Iar dragostea noastră s-a conturat .

Sunt atât de fericită pentru că te am pe tine
Ești al meu și eu a ta
Și-i mulțumesc lui Dumnezeu
Câte zile îmi va da .

Poartă-ne Tată pe brațul Tău ,
Să putem avea pacea cerească ,
Iar căminul nostru să fie un colț de Paradis ,
Unde dragostea Ta să domnească .

Puia Sunamita

Dovada dragostei divine

Dovada droagostei divine
Se vede-n tot ce noi primim
Al nostru Tată ne susține
Și ne învață CUM să fim.

Prezența Lui întotdeauna
Ne înfășoară să ne dea
Puteri să biruim furtuna,
Să nu cedăm când lupta-i grea.

Primim orientări pe cale
Să nu ne ducem spre neant
Ci spre ‘nălțimile astrale
Să știm ce este important.

Trezindu-ne vedem lumina
Căci înc-o zi ne-a-ntâmpinat
Putem să îngrijim grădina,
Să reparăm ce e stricat.

Poverile când greu apasă
Le ușurează prin Cuvânt
Privind la pâinea de pe masa
Rostim: ”Părinte bun și sfânt.”

Cuprinși de tainice dileme
Răspunsu-I clar ne dă alin
El nu-ncetează să ne cheme
Când nu vrem floare, ci vrem spin.

Incertitudinea când vine
Cu glasu-I lin ne spune iar
”Puteți asigurări obține
La tronul de-unde curge har.”

Ne sfâșie vreo întristare?
Nimic nu-i ca al Lui balsam
La Slava Lui avem intrare
Exact cum a avut Avraam.

Dovada dragostei divine
Se-arată-n tot ce dă și-a dat
Revarsă daruri, nu puține
O, fie-n veci glorificat!

George Cornici

Strigătul iertării

Prin marile tăceri ale luptei seculare,
Răzbate viaţa pe-ale infinitului hotare.
Şi strigătul iertării ce-a coborât de sus,
Dă glas tăcerii, în taină, vorbind de Isus.

Cerul deschis stă de veacuri, în aşteptare,
Să intre omul sub harul de îndurare.
Cascada iubirii curge din cruce la vale,
Croind adevărului veşnic, sfântă cale.

Omul şi azi e aşteptat, ca să vină,
La cruce, să fie spălat de orice vină.
Strigătul iertării revarsă iubirea deplin,
Să scoată omul de sub al păcatului venin.

Pune-ţi speranţa în Isus, strigă după iertare,
Poate-i ultima zi… când poţi cere îndurare.
Azi, dă năvală în Împărăţia Domnului,
Pătrunde cu credinţă sub puterea harului.

Strigătul iertării prinde glasul dorinţei,
După credinţa ce poartă paşii pocăinţei.
Iertarea, darul suprem al Celui Veşnic,
Aprinde jarul sfinţirii din al iubirii sfeşnic.

Te spală în sânge sfânt de orice vină.
Şi umple inima ta cu dragoste divină.
Din lumina ce se revarsă din Isus,
Îţi arată calea… ce te duce-în cer sus.

Dan Viorica

Alfa și Omega, Dumnezeu

Ocean de dragoste şi har
Ce se revarsa din Calvar
Îmi umple-ntreg sufletul meu
De pacea şi de harul Său;

Mă face laude mii să cânt
Şi ca în zbor să mă avânt
Către eternul infinit
Acas’, la Tatăl meu iubit..

Cine e Marele Păstor
Şi Marele meu Creator?
Acel ce-n braţe m-a luat
Şi viaţa-n mine a suflat.

Şi nu la întamplare sunt
Aicea jos pe acest pământ
Eu am un scop, şi telul meu
E să-L slăvesc pe Dumnezeu

Să fiu ca El, cum El mă vrea
Mereu la dispoziţia Sa
Lucrând umil cu ce mi-a dat
Spre slava Tatălui bogat.

Din ceruri, din hambarul Lui
Eu simt belşugul Harului
Şi mierea Duhului cel Sfânt
Care mă face să Îi cânt.

Cine-i mai mare decât El?
În Univers, şi sus în cer
Cine e Tatăl Creator
Stăpânul veşniciilor?

Nu-i nimeni altul ca şi El
În Univers, sau sus în cer
El e eternul infinit
Fără-nceput, fără sfârşit.

El e eternul Dumnezeu
Alfa și Omega, Tatăl meu
Sunt fiul Său, răscumpărat
Prin Domnul meu, Mielul junghiat.

În viata mea se-ntrepătrund
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
Sfânta Treime, Dumnezeu!
Viaţa în ceruri, sensul meu!

De dragostea Lui voi cânta
Până în ceruri mă va lua
C-am fost creat să-mi pot trăi
Sensul vieţii-n veşnicii!

Emanuel Hasan