Părtaş la Ispăşire

„Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos. ” Galateni 6:14

Evanghelia lui Isus Cristos obligă întotdeauna la o decizie a voinţei. Accept eu verdictul asupra păcatului dat de Dumnezeu în Crucea lui Cristos? Mă interesează câtuşi de puţin moartea lui Isus? Vreau eu să mă identific cu moartea Lui, să fiu mort faţă de dorinţa de a păcătui, faţă de lume, faţă de eul meu? Doresc să mă identific atât de mult cu Isus, încât să nu mai fiu bun pentru nimic altceva decât pentru El? Marele privilegiu al uceniciei constă în faptul că mă pot înrola sub Crucea Lui şi aceasta înseamnă moarte faţă de păcat. Tu trebuie să stai singur cu Isus şi să-I spui ori că nu vrei ca păcatul să moară în tine, ori că, indiferent cât te-ar costa, vrei să te identifici cu moartea Sa.

Îndată ce faci acest lucru, cu neclintită credinţă în ceea ce a făcut Domnul nostru pe cruce, te identifici în mod supranatural cu moartea Sa şi vei ajunge să cunoşti, cu o cunoaştere ce întrece orice pricepere, că omul tău cel vechi a fost „răstignit împreună cu Cristos”. Dovada că „omul tău cel vechi” a fost răstignit împreună cu Cristos constă în uşurinţa uimitoare cu care viaţa lui Dumnezeu din tine îţi dă puterea să asculţi de vocea lui Isus Cristos.

Din când în când, Domnul nostru ne lasă să vedem cum am fi dacă nu L-am avea pe El. Acele momente sunt o dovadă a adevărului spuselor Sale: „Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”. De aceea, baza creştinismului este devotamentul personal şi înflăcărat faţă de Domnul Isus. Noi credem în mod greşit că bucuria primei noastre întâlniri cu împărăţia este scopul pentru care ne-a adus Dumnezeu la El, însă scopul lui Dumnezeu este să înţelegem tot ce înseamnă identificarea cu Isus Cristos.

Oswald Chambers

Reclame

Steaua Iubirii

Evrei 10
” Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său… ”

Plânge cerul, vasul de lut se frânge,
În inima de mamă, sabie, sânge,
Sunetul sopharului cu greu se naşte;
-”La Golgota, e jertfit Mielul de Paşte! ”

Perdeaua de la Templu, ruptă de sus în jos,
Liberă-i intrarea, prin harul lui Cristos,
Stelele nu dansează pe cerul întins,
Doar Steaua Iubirii lui Isus nu s-a stins!

Stă ca o Făclie între cer şi Pământ,
Luminează noaptea şi drumul cel strâmt,
Candelă sfântă, pentru pasul păcătos;
-”Adam, ai primit lumină de la Cristos! ”

Numele lui Cristos este Stâlpul de foc,
Se dau la o parte heruvimii din loc,
Să intre în Eden Adam cel păcătos,
La raiul cel regăsit prin Isus Cristos!

Adam se întoarce la vechea Gradină,
La râul de smarald şi la apa cea lină,
Îngerii din ceruri strigã ”Mărire!
Sângele lui Isus face ispăşire! ”

Azi, cerul zâmbeşte, Lumina învinge,
Ispăşire face al lui Isus sânge,
Sopharul de seară îngâna duios;
-”Azi se dă mântuire prin Isus Cristos! ”

Floarea Iubirii îşi deschide bobocii,
Iar parfumul ceresc mângâie copacii,
Un Glas duios cheamă pe omul păcătos,
În Raiul regăsit prin Isus Cristos!

Arancutean Eliza  

Puterea imparţială a lui Dumnezeu

„Căci printr-o singură jertfa El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţi.” Evrei 10:14

Noi călcăm în picioare sângele Fiului lui Dumnezeu dacă ne închipuim că suntem iertaţi deoarece ne pare rău că am păcătuit. Singura explicaţie a faptului ca Dumnezeu ne-a iertat păcatele şi a promisiunii Sale hotărâte de a nu-Şi mai aduce aminte de păcatele noastre este moartea lui Isus Cristos. Pocăinţa noastră este doar rezultatul faptului că am înţeles Ispăşirea pe care a făcut-o El pentru noi. „Cristos Isus a fost făcut pentru noi înţelepciune, dreptate, sfinţire şi răscumpărare” Când înţelegem că El a fost făcut toate acestea pentru noi, suntem cuprinşi de bucuria nemărginită a lui Dumnezeu; oriunde nu este prezentă bucuria lui Dumnezeu, sentinţa morţii este la lucru.Indiferent cine sau ce suntem, Dumnezeu ne aduce într-o relaţie bună cu El numai prin moartea lui Isus Cristos, şi nu prin altceva; nu pentru că Isus Se roagă pentru noi, ci pentru că El a murit. Nu este un lucru pe care-l câştigăm, ci pe care-l acceptăm.

Orice rugăciune pentru mântuire care refuză în mod deliberat să recunoască Crucea este inutilă, este ca şi cum am bate la o altă uşă decât la cea pe care a deschis-o deja Isus. „Nu vreau să vin pe calea aceasta, este prea umililor să fiu primit ca păcătos „”Nu este nici un alt Nume.” (Fapte 4:12). Ceea ce pare să fie lipsa de inimă din partea lui Dumnezeu este, de fapt, expresia reală a inimii Sale. Avem intrare din plin pe calea deschisă de El: „Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor” (Efesem 1:7).

Identificarea cu moartea lui Isus Cristos înseamnă identificarea cu El până la moartea a tot ceea ce e străin de El în noi.Faptul că Dumnezeu mântuieşte oameni răi îşi găseşte justificarea numai în aceea că El îi face buni. Domnul nu pretinde că suntem buni, când de fapt suntem răi. Ispăşirea este un act prin care Dumnezeu, prin moartea lui Isus, face un sfânt din omul nesfânt.

Oswald CHAMBERS

Iertarea Lui Dumnezeu

„In care avem… iertarea păcatelor.” Efeseni 1:7

Fereşte-te de acea părere plăcută despre calitatea de Tată a lui Dumnezeu: Dumnezeu e atât de bun şi de iubitor, încât bineînţeles că ne va ierta. Acest sentiment nu-şi găseşte locul în Noul Testament. Singura bază de pe care Dumnezeu ne poate ierta este grozava tragedie a Crucii lui Cristos. A ne baza iertarea pe orice altceva este o blasfemie inconştientă. Singura bază de pe care Dumnczeu poate ierta păcatul şi ne poate aşeza din nou în harul Său este Crucea lui Cristos. Nu există nici o altă cale. Iertarea, care este pentru noi atât de uşor de acceptat, a fost plătită cu agonia de la Calvar. E posibil ca, prin simplă credinţă, să primeşti iertarea păcatelor, darul Duhului Sfânt şi sfinţirea, fără să-ţi aminteşti ce preţ enorm a plătit Dumnezeu pentru ca toate acestea să devină ale noastre.

Iertarea este miracolul divin al harului. Ea L-a costat pe Dumnezeu Crucea lui Cristos. Acest preţ a trebuit plătit pentru ca El să poată ierta păcatul şi să rămână un Dumnezeu sfânt. Nu accepta niciodată o părere despre calitatea de Tată a lui Dumnezeu care să umbrească sau să anuleze Ispăşirea. Adevărul revelat a lui Dumnezeu este că, fără Ispăşire, El nu poate ierta; dacă ar ierta, Şi-ar contrazice propria Sa natură. Singurul mod în care putem fi iertaţi este acela de a fi aduşi înapoi la Dumnezeu prin Ispăşire. Iertarea lui Dumnezeu este posibilă numai în domeniul supranaturalului.

Comparată cu miracolul iertarii păcatului, exponenţa sfinţirii este uşoară. Sfinţirea este doar expresia minunată a iertării păcatelor din viaţa unui om, dar lucrul care trezeşte cel mai adânc izvor de recunoştinţă într-o fiinţă umană este faptul că Dumnezeu i-a iertat păcatul. Pavel nu s-a îndepărtat niciodată de aceasta. O dată ce înţelegi cât L-a costat pe Dumnezeu iertarea ta, te vei simţi strâns ca într-o menghină, vei fi constrâns de dragostea lui Dumnezeu.

Oswald CHAMBERS

 

Este voia lui Dumnezeu voia mea?

„Voia lui Dumnezeu este sfintirea voastră. „1 Tesaloniceni 4:3

Întrebarea nu este dacă Dumnezeu vrea să mă sfinţească, ci daca este aceasta şi voia mea? Vreau să-L las pe Dumnezeu să facă în mine tot ce a devenit posibil prin Ispăşire? Vreau sâ-L las pe Isus să fie făcut sfinţire pentru mine şi să las ca viaţa Lui să se manifeste în trupul meu muritor? Fereşte-te să spui: “O, doresc să fiu sfinţit!” Nu doreşti; încetează să tânjeşti doar după aceasta şi fă din ea o problemă de acţiune. “Vin cu mâinile goale”. Acceptă ca Isus Cristos să fie facut sfinţire pentru tine prin credinţă implicită şi atunci, marea minune a Ispăşirii va deveni reală în tine.

Tot ce a devenit posibil prin Isus devine al meu prin darul din dragoste al lui Dumnezeu, pe baza a ceea ce a făcut EI pe cruce. Atitudinea mea ca suflet mântuit şi sfinţit este aceea a unei sfinţenii profunde şi umile (nu există sfinţenie mândră); această sfinţenie se bazează pe pocăinţa plină de durere şi pe sentimentul de ruşine şi degradare de nedescris şi de asemenea pe înţelegerea uimitoare a faptului că dragostea lui Dumnezeu mi s-a arătat prin aceea că, pe când mie nu-mi păsa de El, El a împlinit totul pentru mântuirea şi sfinţirea mea. Nu e de mirare că Pavel spune că nimic nu poate să ne “despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru”.

Sfinţirea mă face una cu Isus Cristos şi, în El, una cu Dumnezeu, ea este realizată numai prin minunata Ispăşire al lui Cristos. Nu lua niciodată efectul drept cauză. Efectul în mine este ascultarea, slujirea şi rugăciunea; şi ţoate acestea sunt rezultatul mulţumirii şi adorării de nespus pentru minunata sfinţire lucrată în mine datorită Ispăşirii.

Oswald CHAMBERS

Cheia mesajului misionarului

„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.”

                                                                          1 Ioan 2:2

Cheia mesajului misionarului este ispăşirea făcută de Isus Hristos. Priveşte orice aspect al lucrării Lui Hristos: vindecarea, mântuirea sau sfinţirea şi vei vedea că nu este nimic fără margini în toate acestea. Dar ..Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (loan 1:29), acesta este un lucru fără margini. Mesajul misionar se referă la însemnătatea nemărginită a Lui Isus Hristos ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre; misionarul este un om care este impregnat cu adevărul acestei revelaţii.

Cheia mesajului misionarului este aspectul eliberator al vieţii Lui Hristos, nu blândeţea sau bunătatea Sa, nici chiar faptul că El ni L-a revelat pe Dumnezeu ca Tată. Mare şi nemărginit în semnificaţie este faptul că Isus este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre. Mesajul misionarului nu este un mesaj patriotic, nu favorizează naţiuni sau indivizi, el este pentru lumea întreagă. Când vine în mine Duhul Sfânt. El nu ia in considerare predilecţiile mele, ci mă face una cu Domnul Isus.Misionarul este cel care e devotat Domnului şi Stăpânului Său, el nu trebuie să-şi proclame propriul lui punct de vedere, ci să-L vestească pe „Mielul Lui Dumnezeu”.

Este mai uşor să aparţin unui grup care spune ce a făcut Isus Hristos pentru mine. Este mai uşor să fiu un adept al vindecării divine sau al unui gen special de sfinţire sau al botezului cu Duhul Sfânt. Dar Pavel n-a spus: „Vai mie dacă nu spun ce a făcut Hristos pentru mine,” ci: „Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia” (1 Corinteni 9:16). Aceasta este Evanghelia: „Mielul Lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”.

Oswald CHAMBERS

Testul simplu

“Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; Şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” Matei 7:2

Această afirmaţie nu este o presupunere întâmplătoare, ci o lege eternă a lui Dumnezeu. Indiferent ce judecată emiţi, cu aceea vei fi judecat. Există o diferenţă între răzbunare şi răsplată. Isus spune că baza vieţii este răsplata – “cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura”. Dacă ai fost aspru în găsirea defectelor altora, aminteşte-ţi că aceasta va fi exact măsura cu care vei fi judecat.

Viaţa te plăteşte cu aceeaşi monedă. Această lege funcţionează de la tronul lui Dumnezeu până jos la noi (Psalmul 18:25-26).Romani 2 o aplică într-un mod şi mai clar spunând că cel care îi critică pe alţii este vinovat de acelaşi lucru. Dumnezeu nu priveşte numai la faptele în sine; El se uită la posibilitatea de a le face. Mai întâi, noi nu credem ceea ce spune Biblia. De exemplu, credem oare aceste cuvinte, şi anume că noi înşine suntem vinovaţi de lucrurile pe care le criticăm în alţii? Motivul pentru care vedem ipocrizie, înşelăciune şi lipsă de sinceritate în alţii este deoarece toate acestea există în propriile noastre inimi. Cea mai mare caracteristică a unui sfânt este umilinţa – “Da, toate acele lucruri şi alte rele s-ar fi manifestat în mine dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu; de aceea, nu am nici un drept să judec”.Isus a spus:

“Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”; dacă judeci, vei fi măsurat exact după felul cum ai judecat. Care dintre noi ar îndrăzni să stea înaintea lui Dumnezeu şi să spună: “Dumnezeul meu, judecă-mă aşa cum i-am judecat eu pe semenii mei?” Noi i-am judecat pe semenii noştri ca păcătoşi; dacă Dumnezeu ne-ar judeca în felul acesta, am fi în iad. Dumnezeu ne judecă pe baza minunatei Ispăşiri făcute de Isus Cristos.

Oswald CHAMBERS

Fă un pas înainte in privinţa muncii de rând

“Şi pe lângă aceasta adăugaţi” 2 Petru 1:5, KJV

Voi aţi moştenit natura divină, spune Petru în acest pasaj (v. 4), acum concentraţi-vă atenţia şi formaţi-vă obiceiuri, daţi-vă silinţa, folosiţi-vă mintea. “A adăuga” implică tot ce înseamnă caracter. Nici un om nu se naşte, fie în mod natural, fie în mod supranatural, cu caracter: el trebuie să-şi formeze caracterul. Nu ne naştem nici cu obiceiuri; trebuie să ne formăm obiceiuri pe baza noii vieţi pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Nu suntem meniţi a fi nişte exemplare luminate, ci oameni obişnuiţi din viaţa obişnuită, care arată minunea harului lui Dumnezeu în ei.

Munca de rând este piatra de încercare a caracterului. Marea piedică din viaţa noastră spirituală este aceea că noi căutăm să facem lucruri mari. Însă “Isus a luat un ştergar… şi a început să spele picioarele ucenicilor” Sunt perioade când nu există nici iluminare şi nici un entuziasm deosebit, ci doar rutina zilnică, obligaţiile obişnuite. Rutina este modul lui Dumnezeu de a lucra în viaţa noastră între momentele noastre de mare inspiraţie. Nu aştepta ca Dumnezeu să-ţi facă întotdeauna parte de momente palpitante, ci învaţă să trăieşti în domeniul muncii de rând prin puterea lui Dumnezeu.

“A adăuga” este dificil. Noi spunem că nu ne aşteptăm ca Dumnezeu să ne ducă în cer pe petale de flori, şi totuşi acţionăm ca şi cum aceasta am aştepta! Cel mai mic detaliu în care ascult de El are în spatele lui toată puterea harului lui Dumnezeu. Dacă-mi fac datoria nu de dragul datoriei, ci deoarece cred că Dumnezeu e Cel care îmi rânduieşte împrejurările vieţii, atunci, chiar în momentul ascultării mele, am parte, prin Ispăşirea lui Cristos pe cruce, de întregul har minunat al lui Dumnezeu.

Oswald CHAMBERS

Menirea învierii Lui

 

„Nu trebuia să pătimească Cristosul acestea și să intre in gloria Sa?”

Luca 24:26

Crucea Domnului nostru este poarta dc intrare în viaţa Lui. Învierea Lui înseamnă că El are acum putere să-mi dea viaţa Sa. Când sunt născut din nou, de sus, primesc de la Domnul cel înviat însăşi viaţa Sa.

Menirea învierii Domnului nostru este aceea de a-i duce pe ..mulţi fii la slavă”. Împlinirea menirii Lui Îi dă dreptul să ne facă fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Noi nu suntem niciodată într-o relaţie cu Dumnezeu ca aceea în care este Fiul lui Dumnezeu, dar suntem aduşi de către Fiul în relaţia de fii.

Atunci când Domnul nostru a înviat din morţi, a înviat la o viaţă absolut nouă, la o viaţă pe care El n-a mai trăil-o înainte de întrupare. A înviat la o viaţă care n-a existat înainte. Iar pentru noi învierea Lui înseamnă că am înviat la viaţa Lui de înviere, nu la viaţa noastră veche. Intr-o zi vom avea un trup de slavă ca al Lui, dar putem să cunoaştem de pe acum eficacitatea învierii Lui şi să umblăm în înnoirea vieţii. „Să-L cunosc pe El în puterea învierii Lui”.

„…după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu”. ..Duhul Sfânt” este numele practic pentru Viaţa veşnică ce lucrează aici şi acum in fiinţele umane. Duhul Sfânt este divinitatea ca putere activă, care aplică Ispăşirea la experienţa noastră. Mulţumim lui Dumnezeu pentru adevărul glorios și măreţ că Duhul Sfânt poate lucra în noi însăşi natura lui Isus dacă ne supunem Lui.

Oswald CHAMBERS

Jertfa

Dionisie Giuchici
vol. 1 – „Domnul, nu eu!”

Aş vrea ca să v-arăt în scris
Din partea Lui, îndemnul,
Ce-nseamnă-n Vechiul Testament
Făina, untdelemnul,

Ce-nseamnă-n Noul Legământ
O jertfă de mâncare,
Pe care fraţii lui Aaron
O aprindeau pe-altare.

Pe-altarul Celui Prea Înalt
Ei au depus bucate,
Cum Dumnezeu le-a poruncit
Să fie preparate.

„Cu untdelemn să frământaţi
Făina, tot prinosul,
Iar sarea să le deie gust,
Tămâia, tot mirosul.

Aşa să puneţi pe altar
Ca binecuvântare,
Din partea celor care vin
Cu jertfa de mâncare.

Aaron şi fiii lui, în veac
Să vină să slujească,
Între popor şi Dumnezeu
Să stea să mijlocească.

Şi-au ars pe-altar aţâţi viţei
Şi-atâţia miei din turmă,
Dar într-o zi s-a prezentat
Şi Mielul cel din urmă.

Luând o pâine şi-un pahar,
Simbolul ispăşirii,
Hristos muri pentru păcat,
Păcatul omenirii.

El, Dumnezeul minunat,
Cununa frumuseţii,
S-a întrupat şi s-a făcut
Isus pâinea vieţii.

El este marele preot,
Şi ieri, şi azi, şi mâine,
Melhisedec ce pe Avraam
L-antâmpinat cu pâine.

Ca ardere de tot pe-altar,
Pe Golgota El moare,
Străpuns de fierul dureros
În mâini şi în picioare.

Ca să-mplinească ce e scris
În Legea care leagă,
Pentru popor, pentru păcat,
Să fie jertfa-ntreagă.

În El, şi arderea de tot
Şi jertfa ispăşirii,
Şi jertfa de-un miros plăcut
Şi jertfa mulţumirii,

Se împletesc şi toate stau
Ca plată pentru vină;
Iar noi pe-acestea le-amintim
La fiecare cină.

Hristos e bobul cel de grâu
În noua aşezare,
Cuvântul Lui e pentru noi
O jertfă de mâncare.

Cuvântul Lui precum e scris
Simbolizat făină,
Iar Duhul Sfânt e untdelemn
Ce-n jertfă se îmbină.

Cuvântul care s-a vestit
Pe munte şi pe mare,
E aluatul frământat
În jertfa de mâncare.

Depinde însă şi aici
De-aleşii noii ere,
Dacă-l vestesc prin Duhul Sfânt
Sau prin a lor putere.

Depinde cum e frământat
Pe masă, preparatul,
Porunca e: „Cu untdelemn
Să faceţi aluatul!”

Cu untdelemn, prin Duhul Sfânt
Să-ţi împleteşti cântarea,
Să simtă toţi că Dumnezeu
Ne dă de sus mâncarea.

Cu untdelemn, prin Duhul Sfânt
Recită poezia,
Să simtă toţi că Dumnezeu
Revarsă bucuria.

Cu untdelemn, prin Duhul Sfânt
Ridică-te şi spune,
Să vadă toţi că Dumnezeu
Ţi-a dat înţelepciune.

Să nu exagerezi ce spui!
Ia seama, pune sare!
Căci dacă eşti un fals, să ştii
Bucatele-s amare.

Căci unii vin şi pun pe-altar
Făina, doar Cuvântul,
Căci untdelemn şi sare n-au,
Ei calcă legământul.

Ei calcă legea Lui Hristos
Cu jertfa lor ciuntită,
Că-n loc de sare şi ulei
Pun mintea iscusită.

Cuvântul sus, cuvâtul jos,
Cuvântul îl frământă,
Dar nu cu untdelemn, deşi
Ei predică şi cântă.

Ei au un fel de preparat
Cu mici istorioare,
Ce-n loc de untdelemn le pun
În jertfa de mâncare.

Dar ce să faci? cerescul foc
E-nlocuit cu firea…
Talentul care-i dezvoltat
Vesteşte mântuirea.

Şi ei, ca fiii lui Aaron,
În taina mântuirii
Aduc din focul lor străin
Pe-altarul ispăşirii,

Iar alţii, şi mai şi ca ei
Dispreţuiesc îndemnul,
„Cuvântul nu e pentru noi!
Cu noi e… untdelemnul!

Cu noi e darul de nespus,
Cuvântul e prea tare!
Noi punem numai untdelemn
În jertfa de mâncare!”

Tămâie n-au, nici sare n-au
Sărmanii, nici făină,
Cu untdelemn, doar cu atât
Ei vin şi se închină.

Ei strigă-ntr-una: „Untdelemn,
Ulei în adunare!”
Dar roade nu găseşti în pom
Oricât ar fi de mare.

Ei cred în Duhul Sfânt, e drept,
Dar nu-i destul credinţa;
Cuvântul, preparatul sfânt
Ne cere pocăinţa.

Ne cere sare ca să fim,
Puterea conservării,
Căci sarea după cum vedem
Dă gustul bun mâncării.

Să fii sărat înseamnă sfânt,
Înseamnă pocăinţă,
Înseamnă om născut de sus
Prin post şi stăruinţă.

Să fii sărat înseamnă deci,
Trecut prin încercare,
Să ai în inimă mereu
Credinţă şi răbdare.

Să poată Dumnezeu oricând
În pâinea frământată,
Să te zdrobească, să dea gust
La masa Lui bogată.

Să ştie îngerii din cer
Şi-ntreaga adunare,
Că Dumnezeu prin încercări
A pus în tine sare.

Făină, untdelemn, ulei,
Tămâie, şi-apoi sare,
Aşa s-a pregătit atunci
O jertfă de mâncare.

Să pui tămâie pe altar,
În jertfa de mâncare,
Şi-aici se cere dăruire
Şi luptă foarte mare.

Să stai în privegheri mereu
Când noaptea e târzie,
Când alţii dorm, tu să aprinzi
Mirosul de tămâie.

Să fii ca vameşul, hulit
Când îţi ridici privirea,
De fraţii care-n rugăciuni
Îşi spun neprihănirea.

Să stai ca Lazăr lângă prag,
Să plângi smerit pe-afară,
Când cei bogaţi privesc de sus
Spre tine, cu ocară.

Şi totuşi El a poruncit,
În jertfa de mâncare,
Să pui tămâie, ca miros
Spre slava Lui cea mare.

Să pui tămâie în potir,
Viaţa ta amară,
Căci uite, îngerul spre cer
Cu rugăciunea zboară.

Eşti cântăreţ, eşti vestitor,
Acesta-i înţelesul,
Tămâia în lucrarea Lui
Ţi-aduce tot succesul.

Şi duhurile rele fug
De-aleasa tămâiere;
Când tu te rogi prin Duhul Sfânt
Cu lacrimi şi putere.

De pui tămâie şi ulei
Şi în făină sare,
Şi cel bolnav la ruga ta
Primeşte vindecare.

Acesta-i preparatul sfânt,
Aceasta-i tâlcuirea,
Aşa la alţii să vesteşti
Pe Domnul, Mântuirea!

Acesta-i carul Lui Isus
Purtat pe patru roate,
Ce ne va duce până sus,
În veşnica cetate.

Aşa la alţii să le spui,
Să ştie, să-nţeleagă,
Că Dumnezeu primeşte sus
Pe-acei cu jertfa-ntreagă.

Să pui şi sare şi ulei,
Tămâie şi făină,
Căci dacă nu, aici rămâi
Când Domnul o să vină.

Şi Duhul Sfânt, şi rugăciuni,
Şi pocăinţă sfântă,
Cuvântul cu acestea trei
Îl umple, îl frământă.

Când toate-acestea le-mpleteşti
Nu-ţi pierzi nicicând curajul.
Şi vor cunoaşte toţi că El
Ţi-a dăruit mesajul.

Iar dacă nu, e ca şi cum
Ai sta la masa plină
Şi-ai zice: „Fraţilor, vă rog,
Veniţi, mâncaţi făină!

Iar dacă nu, mâncaţi ulei,
Sau sare, numai sare,
E imposibil! nu-i aşa?
Asemenea mâncare…

Şi totuşi uite, unii vin
Şi strigă foarte tare:
„Veniţi voi cei înfometaţi
Şi-umpleţi-vă cu sare!

Mâncaţi făină cât puteţi!
Făină doar uscată!
Căci untdelemnul, Duhul Sfânt,
S-a dat atunci, odată…”

O, Doamne, ce concept, ce crez!
Ce jertfă de mâncare!
Aduc o seamă de preoţi
Pe-alesele altare.

Dacă te uiţi, nu vezi nimic,
Par toate ca pe strună,
Cain din cauza jertfei lui
Pe Abel se răzbună.

În loc să zică: „Vreau şi eu
Să fac aşa ca tine!
Ca Dumnezeul nostru sfânt
Să vină şi la mine!

Să-mi dea şi mie Duhul Sfânt
Puterea înoirii!
Să pot la alţii să le spun
Secretul fericirii!”

Ei neagă chiar şi ce e scris
Şi-s plini de supărare,
Când Duhul Sfânt cu-a Lui puteri
Lucrează-n adunare.

Hristos le-a spus de-atâtea ori
Să-şi schimbe a lor stare,
Dar fariseii împietriţi
Au stat în nepăsare.

„Cine eşti tu? Ce vrei să spui?
Ia uite, ce insultă!”
Nici de cuvânt, nici de Hristos,
Cei mândri nu ascultă.

Dar cei smeriţi lângă Isus
Stau plini de bucurie,
Căci ei cu totul s-au predat
Pe-altar ca jertfă vie.

Atâţia Lazări înviaţi,
Şi Petru, şi Maria,
Slujesc pe Salvatorul sfânt
Cu toată bucuria.

Aţâţi Zachei se dau din pomi
Şi-s gata să-mpărţească,
Averea lor cu cei săraci,
Averea s-o jertfească.

Aţâţi Ştefani se pun pe-altar
Şi-s gata ca să moară,
Pentru Isus, pentru Cuvânt,
În chinuri, şi-n ocară.

Aţâţi şi-atâtea se predau
Cu orice sacrificiu,
Hristos e mai presus, mai mult
Ca pâinea, ca serviciul.

Atâţi s-au lepădat de ei
Dispreţuind mândria,
Privind în sus, privind spre cer,
Cu toată bucuria.

Priviţi pe-acei nenumăraţi
Cum flutură finicii
În haine albe îmbrăcaţi
Aleşii, ucenicii.

Priviţi ca să vă-mbărbătaţi,
Căci în curând toţi norii,
Se vor topi prin munţi, prin văi,
Căci se arată zorii!

Sfâşitul e aproape, fraţi!
Isus curând apare!
Veniţi să pregătim de-acum
O jertfă de mâncare!