Învață-ne să Te iubim

Lucrează Tu, o, Tată Sfânt
Și-nvață-ne să Te iubim
Oriunde sântem pe pământ
Doar despre Tine să vorbim.

Să proslăvim a Ta lucrare
Prin Duhul Sfânt de înviere
Și unde mergem, să fim sare,
Lumină pentru cel ce piere.

Învață-ne să fim umili
Și-n inimi să purtăm dorința,
Acolo unde sânt infirmi,
Ca să cunoască Biruința.

Și de vor fi împotriviri,
Să apelăm la Harul Tău
Ca pământeștele azi firi,
Să iasă din eternul hău.

Învață-ne să fim smeriți
Și în supunere mereu
De Tine doar sântem iubiți
Chiar de sântem urâți de rău.

Căci cine altul e ca Tine
Ca să vorbească ne-ncetat
Cuvintele ce aduc zile
În viața celui încercat?

Învață-ne să Te-așteptăm
În laudă și rugi fierbinți
Și nicidecum să nu uităm
Căci Tu ne-ai făcut ai Tăi sfinți

Și dacă răul se avântă
Ca cel ce vrea să prăpădească
Noi să avem o viață sfântă
Și o iubire, doar frățească.

Acea Iubire, ce-ntr-o zi
Ne va purta în veșnicii
Unde dureri nu vor mai fi
Ci doar eterne bucurii.

Berbec Ion 

Rugăciune

Doamne …azi , în faţa mea , văd minunea Ta …
Văd rugile fierbinţi ce s-au înălţat mai sus , mai sus ,
Văd mii de îngeri veghind lucrarea Ta ,
Văd dragostea cât de departe a ajuns .

Îţi mulţumim , o , Doamne , pentru ei…
Îţi mulţumim de ce ei astăzi sunt ,
Îţi mulţumim de-al inimilor chei
Ce lor le-ai dat spunând “Eu sunt Acel ce sunt !” .

Te rog să-I iei pe braţul Tău ,
Să îi veghezi la orice pas,
În încercări , prigoane şi în hău ,
Să-I ocroteşti , să fii cu ei în fiecare ceas .

Ajută-I să-şi clădească casa pe stâncă ,
Să fie tari când valurile bat ,
Să-Ţi cânte chiar şi când valea va fi adâncă ,
Să Te slăvească căci cu Tine marea o străbat !

Dă-le Tu har şi binecuvântare
Şi ridică-I Tu când sunt împovăraţi ;
În vremurile grele , arată-le îndurare
Şi fă-I să fie de ceruri ancoraţi !

Îmbracă-I cu Duhul Tău cel Sfânt
Să ardă pentru Tine zi şi noapte ,
Să fie lumini şi sare pentru acest pământ
Şi fă-I să se-ncreada în Cel ce totul poate .

Lasă Tu pace , armonie între ei ,
Lumina Vie a Sfântului Cuvânt ;
Chiar dacă vor veni ani grei ,
Deschide-le ochii şi mintea să ceară putere , crezând .

Atunci când se vor uni în rugăciune
Ajută-I să urce pe trepte de har ,
Să aibe sufletul şi duhul mereu de dragoste pline ,
Să facă din casa lor un Sfânt Altar !

Însoţeşte-i Tu atunci când Te cheamă ,
Rămâi neîncetat lângă ei ,
Fă-i să trăiască fără teamă
Căci au un Dumnezeu ce este lângă ei !

Binecuvântarea Ta cerească las-o din plin în casa lor ,
Fă-i una în toate , cu dragoste să-Ţi slujească ,
Fă-i să trăiască în suflet cu un dor
De a ajunge sus , în Patria Cerească .

Un singur lucru îţi mai cer ,o, Tată …
Cu ei ,o veşnicie vrem şi noi să fim .
Albeşte-ne Tu hainele ,să n-aibe nicio pată
Şi-n veci de veci , împreună cu Tine , cu toţii să împărăţim !
Simona Niculai

De dimineață,caută-L

De dimineață,
Mă spăl pe față,
Mă-nchin eu Ție
Și-Ți mulțumesc!

Te caut Doamne
În rugi și oare
Împărăția Ta
o doresc?

Neprihănirea,
Cât și iubirea
Sunt ale Tale
În veci de veci.

Și celelalte
Domnul le-mparte
Și-mi dă deasupra
Tot ce doresc.

Cost Ana