O, cum să-ntârzie pedeapsa!…

O, cum să-ntârzie pedeapsa acestui secol desfrânat
când orice gură e-o gheenă şi orice ins e-un apostat,
când orice ochi sticleşte ura – şi-n hăul cel mai fioros:
religii fără de credinţă şi creştinism fără Hristos!

O, cum să-ntârzie sfârşitul acestui veac de ură plin,
în care jumătate-i fiere şi jumătate e venin,
în care tremură dreptatea printre iscoade şi călăi
şi nu ştii care-ţi mai sunt fraţii sau care-ţi sunt duşmanii tăi.

Primejdia de-a fi-ntre oameni e-ades mai mare ca-ntre lupi,
la orice pas se cere ochii şi sufletul să ţi le-astupi,
curajul care ţi se cere ca să trăieşti adeseori
e mult mai mare ca acela ce ţi s-ar cere ca să mori.

O, cum să-ntârzie răsplata acestui secol împietrit
când tot ce-i vrednic de-nchinare e lepădat sau murdărit,
când şi pe ce-i mai sfânt în lume Satana-şi pune-al lui stigmat.
– Ce-ar mai putea opri osânda acestui secol blestemat?

Traian Dorz

A cui e lupta?

“Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului şi El vă dă în mâinile noastre.” (1 Samuel 17.47)

Hotărât, lupta este a Domnului şi noi trebuie să fim cu totul siguri de biruinţă, şi încă de o biruinţă care să dea dovadă de puterea lui Dumnezeu. Domnul este prea mult uitat de oameni şi chiar de adunarea lui Israel; si când se iveşte ocazia de a-i face pe oameni să vadă că Cel ce este măreaţa Cauză primară, îşi poate împlini planurile fără puterea omului, este prilejul nimerit pe care trebuie să-l folosim bine. Chiar Israel privea prea mult la sabie şi suliţa. Şi e mare lucru să nu fie sabie în mâna lui David şi totuşi David să ştie că Dumnezeu va birui o întreagă armată de duşmani. Dacă luptăm din toată inima pentru adevăr şi dreptate, să nu aşteptăm să avem la îndemână norocul sau talentul nostru, nici alt mijloc văzut de influenţă. Dacă am lupta pentru noi înşine, ne-am putea teme; dar dacă luptăm pentru slava Domnului Isus, cine va putea să ne stea împotrivă? Să ţinem, deci, piept filisteanului; dacă Domnul oştirilor este cu noi, cine va fi împotriva noastră?

Charles Spurgeon