Ce-mi doresc în noul an….

Ce-mi doresc în noul an?
E normală întrebare
Să aplic cerescul plan,
Să slujesc mai cu elan,
Cu mai multă-ncredințare.

De-i nevoie de schimbări
Pregătit sunt de-acțiune
Vreau frumoase întâmplări
Ce-aduc binecuvântări
Și progres în misiune.

Fără ajutor de Sus
Doar eșec va fi lucrarea
Dar de fac ce-a zis Isus
Știu că nu voi fi exclus
De la tot ce dă Salvarea.

Îmi doresc tot ce El vrea
(Domnul gloriei divine)
Când mustrare vrea să- mi dea
Să o port, da, voi putea
Știu că haru-i mă susține.

Dorul ce mă arde-acum
Când un nou an se arată
Nu-i dorință de consum
Ci mă-ntreb O, Tată cum
S-am trăirea consacrată?

Când El spune “Mergi!”, să merg
Oriunde ar fi să fie
Iar de trebuie s-alerg
Lacrimi pe obraz să șterg
Să mă duc cu bucurie.

Ce-mi mai doresc doriți și voi
Strânse legături cu Cerul
Nicicând să nu dăm înapoi
Ci să-nfruntăm orice șuvoi,
Să fie tare caracterul.

Să fie hărnicie-n lan
Cum n-a fost niciodată
Să-nvingem zbuciumul uman
Și sentimentul inuman
Și firea toată… toată.

Nu, nu e vis ci-i dor aprins:
Iubirea să sporească
Să știm că zilnic ne-a cuprins
Cu glasu-i dulce și distins
Din Patria cerească.

Și câte doruri ar mă fi
În rugă împletite!
Spre Tatăl Slavei s-or sui
Și El le va învrednici
Să fie împlinite.

George Cornici

Rămâi cu noi

Rămâi cu noi Isus pe cale
Căci este-atât amar şi jale;
Şi valul greu loveşte-n noi,
Ne scapă Doamne de nevoi!

Atunci când încercarea vine
Noi ne încredem doar în Tine,
Căci Tu eşti barcă de salvare,
Eşti o lumină pe cărare!

Tu ne asculți chiar în necaz
Şi-atunci când valuri vin talaz,
Ne ocroteşti cu dreapta Ta,
Isuse dulce, Mesia!

O, vino Tu, cu-a Ta putere
Şi ne scapă azi de durere,
Căci crucea noastră-i tot mai grea
Şi nu e cine să ne-o ia!

Căci întristarea ne răpune,
Durerea nu avem cui spune,
Venim la poala crucii Tale
Şi-Ți cerem Doamne îndurare!

Strigăm spre Tine din durere
Şi Te rugăm: Dă-ne putere!
Mai lasă har prin Duhul Sfânt
La-ai Tăi copii de pe pământ

Ce aşteapă cu nerăbdare
Să vad-a Ta putere mare,
Să vadă brațul Tău de fier
Răpind biserica spre cer…!

Dar pân-atunci, o Doamne mare,
Ridică-ne din întristare,
Mai fă-ne şi astăzi dreptate
Doamne, în marea-Ți bunătate!

Ascultă-ne când Te chemăm
Cu-un duh mâhnit, căci suspinăm,
Să vedem iarăşi fericirea
Şi să simțim din nou iubirea,

Ce-a fost odată printre noi,
Dar ne-a lăsat acuma goi,
Mai dă-ne-o Doamne şi-azi în dar
Prin sfântul şi cerescul Har!

Căci dela Tine noi primim
Tot ce Îți cerem şi dorim,
De-aceea vrem să Te slăvim
Azi şi în veci de veci! AMIN!

Valentin Ilisoi

Nu sta în adormire!

De ce mai stai, la capete de drumuri?
De ce mai bei, din ape tulburi?
De ce ți-e inima, și sufletul, încă-n zăvoare?
De ce încă mănânci, din bucatele amare?
De ce te-ai pierdut de drumul cel bun?
Călător prin viață… un biet… hain,-
De ce-ai uitat, drumul spre cruce…?
Uitat-ai ziua de mâine… Cine-o aduce!?
Ai uitat de staul, ai uitat de Cuvânt…
Uitat-ai că în grotă, pentru tine, S-a născut,
Și tot pentru tine, trecut-a prin mormânt…
Creștine!…… L-ai uitat pe Domnul Sfânt!?

De ce nu privești spre cer, spre stele…
De ce nu înțelegi misterul… ale lor sfere…
Nu cuprinzi al Tatălui… cerescul întins!
Nu mai ai în inimă, nici ”DOR„ nici ”VIS”!
Te-ai depărtat… de-a Domnului cale…
Nu mai recunoști în viață, urmele Sale:
Te-ai lovit de ziduri… spinii te-au rănit,
Pietrele pe drumuri… căcâiul ţi-au zdrobit!
Prin colbul de păcat, noroi, și căi murdare,
Arșița te ardea, nu-ai vrut a Lui chemare!
Nici să te recunoști… să -ți scuturi țărâna;
Nu ai auzit glasul: „Aici îți este turma!”

Trezește-te!… Domnul încă Te cheamă!
La ușa inimii bate!… Încă te îndeamnă.
Deschide-ți ochii ziua este în apus…
Îmbracă-te în armura… sfântă, a Lui Isus!
Astăzi este vremea … întoarce-te grăbit!
Ridică-te! Prinde în mână sabia Duhului Sfânt,
Scutul dragostei ”Divine!…. Nu sta fără el!
Coiful mântuiri!…. Luptă… pentru un – Țel-
Umple-ți tolba cu săgeți din faptele bune!
Isus curând sosește, pe zările senine…
Ruga parfumează-ți cu parfum de smirnă!
El Te ascultă, te iartă, te duce iar, în turmă.

Copilul Meu!… Nu mai sta în adormire…
Nu te mai lăsa amăgit… iar, de lume!
Caută, agonisește… tot ce-i mai curat:
Bogăție și credință…. Pentru Împărat!
Asta vei duce cu tine… Ce în inimă ai.
Faptele cele mai bune… Cheia pentru Rai.
Nu te mai frământa pentru cele lumești;
Caută fiul meu bine… pe cele cerești!
El te vrea la El în Slavă, cu gândul curat,
Haina ta de nuntă… veșmânt nepătat!
Caută pe cale să fii -FAR- în toate, lumină!
Așa vei ajunge Sus – în” Țara Sfântă –
Acolo, îți vei cânta… cântarea din robie!
Pe care nici îngerii din ceruri, n-o știe;
Fericit pe veci, cu Domnul în veșnicie!

Toma Coca