Îndurarea Domnului împreună cu legăturile frăţeşti

Îndurarea Domnului împreună cu legăturile frăţeşti
Dau naştere la lucrurile cele înalte, lucrurile cereşti
la o înţelegere bună înţeleaptă a Sfintelor Scripturi
Şi cel ce sfătuieşte dă cunoştinţe adânci în învăţături.

Îndurarea Domnului împreună cu legăturile frăţeşti
Aduc înaintea Domnului flăcările rugăciunilor duhovniceşti
Ce ard păcate, nelegiuiri, fărădelegi şi ne deschid o uşă
Iar ce rămâne din firea păcătoasă doar praf şi cenuşă.

Îndurarea Domnului împreună cu legăturile frăţeşti
Aduc creştere spirituală  căci cu Domnul Isus trăieşti
Şi creşti ca cedrul în toată frumuseţea vieţii cu Isus
Spre înălţimile la care ai fost chemat de Cel de Sus.

Îndurarea Domnului împreună cu legăturile frăţeşti
Dau naştere la graba sau viteza să poţi ca să împlineşti
Voia Lui Dumnezeu deplină, bună şi plăcută pe pămînt
Şi să trăieşti sub autoritatea deplină a Duhului Sfânt.

Constantin Sferciuc 

Ca palmierul şi cedrul

“Cel fără prihană înverzeşte ca finicul, şi creşte ca cedrul din Liban.” (Psalmul 92.12)

Aceşti pomi nu sunt plantaţi şi nici curăţaţi de oameni. Palmierul şi cedrul sunt pomii Domnului, şi prin purtarea Sa de grijă ei cresc. Tot aşa se întâmplă şi cu sfinţii Domnului. El îi cultivă cu mâna Sa. Aceşti pomi sunt totdeauna verzi şi în toate anotimpurile ceva măreţ de privit. La fel şi credincioşii, nu sunt când sfinţi, când lumeşti: ei sunt hotărâţi şi în ei se vede frumuseţea Domnului în orice timp. Peste tot, aceşti arbori sunt deosebiţi. Nimeni nu poate să privească un loc unde cresc palmieri şi cedri, fără ca privirea să-i fie atrasă de înfăţişarea lor măreaţă. Ucenicii lui Cristos, sunt de asemenea observaţi şi priviţi de toţi. Ca şi o cetate pe un munte, ei nu pot să rămână ascunşi.

Copiii lui Dumnezeu înfloresc ca un palmier care creşte drept în sus, numai într-o direcţie, formând o coloană în linie dreaptă, cu o coroană maiestuoasă. Ei nu cresc nici spre dreapta, nici spre stânga, ci se avântă numai spre cer şi aduc roadele lor cât mai aproape de cer.

Fă-mă Doamne să înfăptuiesc ceea ce simbolizează acest pom. Cedrul înfruntă furtuna, şi creşte chiar în apropierea zăpezilor veşnice, căci Dumnezeu însuşi îl umple cu seva care-i încălzeşte adâncul şi întăreşte ramurile sale. Fă şi cu mine la fel, Te rog fierbinte, Doamne!

Charles Spurgeon

Smerenia

O fabulă sună așa,
Ca și o conversație
Cedru, spinului i se plângea
Cu mare agitație…

Cedru era jos la pământ
Lovit de o furtună,
Iară măceșul lângă el,
Nu avea nici o urmă…

„Cum se poate, vreau să știu”,
Zise-n grabă cedru –
„Cum de ai rămas tot viu,
Și așa integru?

Noi cedrii, toți la pământ,
N-a rămas niciunul…
Voi, măceșii, nu v-ați rupt,
Toți sunteți ca unul.”

Atunci măceșu-i zâmbi
Și începe-a-i spune:
„O, cedrule, e un secret
Ce vreau a ți-l spune.

Când vin furtuni și vijelii
Noi ne plecăm anume…
Ne plecăm jos la pământ
Când vine-un vânt cu spume.

Noi ne lipim așa de jos,
Ne place umilința…
Nu ne ținem capul sus,
Și vine biruința.

Voi cedrii, nu vă aplecați
Și când furtuna vine,
Din rădăcină spulberați
Furtuna vă răpune.”

O, frați iubiți, povestea lui
Adesea e și-a noastră,
Smerenia-i salbă de drum
Pentru virtutea noastră.

Și mai ales în vijelii,
Mai ales în furtună,
Să nu ne arătăm eroi
Fără-a lui Isus mână.

Ci să ne aplecăm ființa
Pân’-acol’ la pământ
Și să cerem îndurare
Pe genunchi în rugi oricând.

Nu știm ce va aduce ziua
Și-n ce fel vom fi-ncercați;
Fraților, prin umilință
Mulți vor fi eliberați.

Numai cei smeriți în viață
Vor primi de sus îndemn,
Cum să își salveze viața
Prin prigoane fel de fel.

Mulți viteji mai dau năvală
Și se cred ca și scăpați
Și apoi se pierd în valuri
Și nu mai pot fi liberați.

Când te pleci cu umilință,
Îi lași loc și lui Isus
Cum El scrie biruință
Nu-s cuvinte-aici de spus.

Azi, mândria lasă urme
Mari și grele-n adunări
Rupe biserici în două
Și îmbie-n dezbinări.

Cei ce poartă-această haină
În curând vor fi zdobiți
În vremea de încercare
Care trece printre sfinți.

Când vezi că se năvălește
O furtună-n casa ta,
Nu gândi că o oprește
Vorbele și firea rea;

Ea se-ațâță tot mai tare,
Și de nu ești umilit,
Vezi și răni, și încercare;
Diavolul a biruit.

Dar îmbracă umilința
Și din frumusețea ei
Vor curge râuri de viață
Pentru tine și ai tăi.

Și-n biserici se arată,
Și-aici, rănile ei dor
Dă din mâini și poruncește
Fără-al dragostei fior.

N-are milă cel ce-o-mbracă
Pierde harul cel mai sfânt
Firea mândră se arată
Pe la slujbe, rând pe rând.

Dar de vine umilința,
Și cel ce-i cu ea-mbrăcat,
Se fac vindecări și semne
Tot poporul e udat.

Curg și lacrimi de căință
Și se fac eliberări;
Vine harul de credință
Doamne, bine-i în popor!

Glasul Domnului răsună
Și vestește răspicat:
„Cumpărați această haină,
Lepădați orice păcat.”

Umilința este salba
Ce ne scoate-nvingători,
Iar mândria ne dă afară
Din al Domnului popor.

Ia priviți în cursul vremii,
Câți cedrii au mai căzut…
Căci s-au văzut mari, puternici,
Dar Domnul i-a părăsit.

Nu-i frumoasă umilința
Însă, în esența ei?
Îți dublează biruința
Când vor fi norii mai grei.

Când vom fi cu Domnu-alături
Vom uita de umilinți
Vom cânta cântarea nouă
Ce se cântă printre sfinți.

Sav Simona

Ca palmierul şi cedrul

“Cel fără prihană înverzeşte ca finicul, şi creşte ca cedrul din Liban.” (Psalmul 92.12)

Aceşti pomi nu sunt plantaţi şi nici curăţaţi de oameni. Palmierul şi cedrul sunt pomii Domnului, şi prin purtarea Sa de grijă ei cresc. Tot aşa se întâmplă şi cu sfinţii Domnului. El îi cultivă cu mâna Sa. Aceşti pomi sunt totdeauna verzi şi în toate anotimpurile ceva măreţ de privit. La fel şi credincioşii, nu sunt când sfinţi, când lumeşti: ei sunt hotărâţi şi în ei se vede frumuseţea Domnului în orice timp. Peste tot, aceşti arbori sunt deosebiţi. Nimeni nu poate să privească un loc unde cresc palmieri şi cedri, fără ca privirea să-i fie atrasă de înfăţişarea lor măreaţă. Ucenicii lui Cristos, sunt de asemenea observaţi şi priviţi de toţi. Ca şi o cetate pe un munte, ei nu pot să rămână ascunşi.

Copiii lui Dumnezeu înfloresc ca un palmier care creşte drept în sus, numai într-o direcţie, formând o coloană în linie dreaptă, cu o coroană maiestuoasă. Ei nu cresc nici spre dreapta, nici spre stânga, ci se avântă numai spre cer şi aduc roadele lor cât mai aproape de cer.

Fă-mă Doamne să înfăptuiesc ceea ce simbolizează acest pom. Cedrul înfruntă furtuna, şi creşte chiar în apropierea zăpezilor veşnice, căci Dumnezeu însuşi îl umple cu seva care-i încălzeşte adâncul şi întăreşte ramurile sale. Fă şi cu mine la fel, Te rog fierbinte, Doamne!

Charles Spurgeon