In asteptare…

Tu ești iubirea din veșnicii
Tu-mi umpli viața cu bucurii
Tu prin iubire m-ai câștigat
Și-o haină albă în dar mi-ai dat.

În așteptare vreau să veghez
Curată haina vreau să-mi păstrez
Căci în curând știu că vei veni
Să mă răpești sus în veșnicii.

Tu ești iubirea ce-mi arde-n piept
Frumosul Mire ce mult ‘l-aștept
Eu sunt Mireasa ce aștept cu dor
Să vii Tu Mire să vii pe nori.

Ca o mireasă ce așteaptă-n prag
Iubitul mire cu atâta drag
Așa Te aștept eu iubit Isus
Vino și du-mă în ceruri sus.

Emanuel Hasan

Un nume nou, pe-o piatră albă

Nu rupe razele de soare,
Nu săgeta lumini în curcubeu,
Nu rupe ,penele porumbilor  în  zare,
Adună-le întregi -n sufletul tău…

Nu murdări izvorul ce adapă,
Pe liberi și încătușați ,el săturând,
Nu omorâ puii de cerb în alergare,
Ci toate liber, adună-le în gând…

Să nu strivesti sub talpă-ți roșii -macii,
Nici zborul păsării să nu îl curmi,
Ascultă-n luciul apei ,pitpalacii,
Adună-le pe toate ,pe -al tău drum…

Nu -nzăpezii  potecile-nverzite,
Cu drumuri arse, groasă ghiață
Adună-ți cât mai multe flori în zâmbet
Și -mparte-le la toți cu ;Bună dimineață…

…Nu râde-n curtea plânsului care oftează,
Nu -ntoarce brazda -aproapelui ce-a semănat,
Adună-ți bogății-n înțelepciune,
Ce te va face, luminat, curat…

Adună pietre ca-n ”praștia lui David”
Cu ele sparge cuiburi de năpârci
Și fi viteaz în luptă  nu fi palid,
Fi sigur de drumul ce-l apuci…

Pășește-n urma Mielului pe Cale,
Cu suflet dulce plin de Duhul Sfânt,
Să te ajungă dezghețări și dezlegații
de pietre și furtuni,în Domnul Sfânt crezând…

Îmbracă-te în soarele ce n-arde,
Ci …mângăie ,s-aducă viața,
Și rupe-ți pâinea pentru-aproapele și haina,
Să îți ajungă-n ceruri scump-dulceața…

De vei lucra, lupta-n credincioșie,
Un nume nou ,pe-o piatră albă vei primi,
În Țara ce n-apune niciodată,
Unde vei fi cu Domnu-n veșnicii…

Sanda Tulics

Pe bratul Tau

Pe brațul Tău-nflorește primăvara,
Chiar dacă-n inimă sunt troienite ierni,
‘Nflorești migadalu-n suferință pentru mine,
Când vânturile -Ți cer ca să mă cerni…

Pe brațul Tău suspinul se transformă
În simfonii, aduse-n grai ceresc,
Cu ele-nvăț cântările de-Acasă;
Când Duhul Sfânt Îl chem, mă pocăiesc.

Pe brațul Tău se scutură salcâmii,
Și teii Ți se-nchină-n  sfânt miros;
Petunii colorate, lămâițe,
Se – apleacă în dumnezeiesc – frumos…

Pe brațul Tău nu este teamă,
Nici foame, nici neliniște nu e,
Doar dulcele, când Duhul Sfânt ne cheamă
În scumpă  și curată – părtășie.

Pe brațul Tău e sfântă curăție,
Chiar prin desișuri-ntunecoase,
Că faci din neagra – amenințare,
Oaze de-odihnă și popasuri luminoase.

Pe brațul Tău ne țesem sfânta haină,
Ca, îmbrăcați în ascultare să Îți fim,
Albă – Mireasă,  purtători de Taină,
Putere din Cuvântul ce-L iubim,  trăim.

Sanda Tulics

Răsplata biruitorului

“Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe ea va fi scris un nume pe care nu-l ştie decât acela care-l primeşte.” (Apocalipsa 2.17)

Inima mea, sileşte-te să stărui în lupta sfântă, căci mare e răsplata biruinţei. Azi noi mâncăm din hrana cerească ce cade în tabăra noastră, din acea hrană, din pustie, care vine din cer şi care nu lipseşte niciodată pelerinului în drum spre Canaan. Dar în Domnul Isus, ne este păstrat un nivel mai înalt al vieţii duhovniceşti, precum şi o hrană care ne este necunoscută încă. În vasul de aur aşezat în chivot se găsea ascunsă o măsura de mană, care nu trebuia sa se strice, chiar peste veacuri. Nimeni nu a văzut-o vreodată; ea era păstrată în chivotul legământului în Locul preasfânt. Tot astfel viaţa credinciosului este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Vom ajunge în curând acolo. Ieşind biruitori prin harul Domnului Isus, vom avea parte de bucatele împăratului. Ne vom hrăni cu mana ascunsă, care e Domnul Isus. El este pentru noi totul, în toţi ai Lui, oricare ar fi situaţia noastră. El este Cel ce ne va întări pentru luptă, care ne asigură biruinţa şi El însuşi ne este răsplata. Doamne, dă-mi această biruinţă!

Charles Spurgeon