Nicicând Tu nu ne-ai părăsit…

Nicicând Tu nu ne-ai părăsit
Și niciodată n-o vei face
O! Fiu de Dumnezeu- slăvit
La greu Tu ai intervenit
Ca pârâșul să nu ne-atace.

Am apelat și ai răspuns
Cu dragostea-Ți nemuritoare
Și ce ne-ai dat ne-a fost de-ajuns,
Lăuntrul tot a fost străpuns
De cea mai sfântă sărbătoare.

Ai fost cu noi și ești și-acum
În dificile situații
Ne însoțești, cu drag, pe drum
Să nu ne-oprim în praf și-n scrum
Ci s-avansăm spre revelații.

Cu noi, oricând, e-al Tău Cuvânt
Ființa s-o învioreze,
Să-nsuflețeasc-al nostru gând
Iar noi din Psalmii Tăi cântând
Vrem părtășii să se creeze.

Tu nu ne părăsești când vin
Acele valuri furioase
Simțim al Tău sublim alin,
Îndemnurile-Ți ne susțin
Ne fac viețile frumoase.

Cu Tine stăm oriunde-ai fi
Prim munți, vâlcele sau câmpie
Cu noi vei sta orice-ar veni
Să pui în ființe bucurii
Să le păstrăm în visterie.

De Tine de-am fi despărțiți
Am fi-n oceanul devastării
Dar nu-i așa! Suntem uniți
De-a Ta iubire încălziți
În brațul binecuvântării.

George Cornici

20 Februarie

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.” Matei 4:1

Un caracter sfânt nu se fereşte de ispitire: Isus a fost ispitit. Când Satana ne ispiteşte, scânteile lui cad peste o grămadă de vreascuri. In cazul lui Christos, însă, au căzut în apă. Totuşi vrăşmaşul şi-a continuat lucrarea diavolească. Şi dacă diavolul a continuat să arunce scântei ştiind că nu se vor aprinde, ne dăm seama ce poate face atunci când ştie cât de inflamabile sunt inimile noastre. Chiar dacă ai fost sfinţit de Duhul Sfânt, aşteaptă-te să mai suporţi încă atacurile celui rău. In compania oamenilor sau în singurătate, nu suntem păziţi de încercări.

Isus Christos a fost dus departe de societatea oamenilor, în pustie, şi acolo a fost ispitit de diavolul. Singurătatea are farmecul şi beneficiile ei şi poate să te scape de pofta ochilor şi de mândria vieţii, dar diavolul ne va urma în cel mai tainic ungher. Nu te gândi că numai cei lumeşti au gânduri rele şi ispite blasfematoare, fiindcă şi cei credincioşi îndură aceleaşi lucruri. S-ar putea să fim confruntaţi cu cea mai întunecată ispită în cel mai sfânt loc. Cea mai arzătoare consacrare nu ne va asigura împotriva ispitelor satanice. Christos s-a consacrat iar şi iar. A fost mâncarea şi băutura Lui să facă voia Celui care II trimisese, şi totuşi a fost ispitit!

S-ar putea ca inima ta să ardă cu flăcări îngereşti de dragostea lui Isus, dar diavolul va încerca totuşi să te facă căldicel ca un Laodicean. Dacă mă vei întreba când îţi este permis să laşi deoparte armura, îţi voi răspunde că o poţi face atunci când Satana va renunţa la ispite. Asemeni cavalerilor de demult, trebuie să dormim cu platoşa şi coiful, fiindcă arhiamăgitorul ne pândeşte ca să-şi ia prada. Fie ca Domnul să ne ţină treji şi să ne dea izbăvirea finală din ghearele ursului şi din fălcile leului.

C.H. Spurgeon