Tot ce doresc

Sa stau langa Tine pe stanca,
E locul pe care-l prefer,
Caci pacea e-asa de adanca,
Si-asa de aproape-s de cer.

Sa pot contempla frumusetea
Splendorii pe care o ai,
Sa-Ti cer un crampei din nobletea
Smereniei Tale sa-mi dai.

Mai mult sa-Ti cunosc caracterul,
Mai mult voia Ta s-o-implinesc,
Sa fiu scufundat in misterul
Iubirii, e tot ce doresc.

„Domnul a zis: ‘Iata un loc langa Mine; vei sta pe stanca.’ ” Exod 33:21.

Anca Winter  

12 Februarie

„Și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Ioan 14:16

Tatăl Ceresc s-a descoperit credincioşilor din vechime înainte de venirea Fiului Său. El era cunoscut de Avraam, Isaac şi Iacov sub numele de Dumnezeul Atotputernic. Apoi a venit Isus, şi însuşi Fiul cel Preaiubit a fost desfătarea poporului Său. După înălţarea Sa la cer, Duhul Sfânt a devenit Conducătorul poporului, şi puterea Lui a fost manifestată din plin la Cincizecime. In prezent, El este Emanuel — Dumnezeu cu noi, locuind în şi cu poporul Său, grăbind, călăuzind şi stăpânind în mijlocul lor.

Este prezenţa Lui recunoscută aşa cum ar trebui? Noi nu-I putem controla lucrarea. El este stăpân în toate lucrările, dar oare noi suntem nerăbdători să-I cerem ajutorul şi să nu-L îndepărtăm prin neascultare? Fără El nu putem face nimic, dar prin puterea Sa extraordinară putem ajunge la rezultate nesperate. Totul depinde de El şi puterea Lui ascunsă. Ii căutăm ajutorul cu respectul cuvenit în vieţile şi slujba noastră? Nu facem adesea după capul nostru, fără să-I aşteptăm răspunsul?

Să ne căim în seara aceasta de căderile din trecut, şi să cerem puterii divine să ne ungă cu ulei sfânt, ca să ardem ca o torţă în slujba Domnului. Duhul Sfânt nu este un dar temporar; El rămâne cu sfinţii. Nu trebuie decât să-L căutăm, şi El ne va găsi. El este gelos, dar milostiv. Dacă ne părăseşte la mânie, se întoarce la noi. Bun şi iubitor, nu se satură de noi, ci aşteaptă în linişte. Păcatul m-a împins tot mai departe Intr-un pustiu întunecat, fără iubire, Dar harul Tău, Părinte, mă va scoate Din groapă, la liman de fericire.

C.H. Spurgeon