De când a nins din ceruri

De când a nins din ceruri, fără veste,
cu fluturi albi, strălucitori şi moi
simt că plutesc-ntr-o lume de poveste
în care uneori suntem eroi.

Pe scena lumii – filă de poveste –
fulgii dansează valsul lor albiu.
,,De unde, Doamne, atâta puritate?”
eu mă întreb prinzând un fulg zglobiu.

Îl strâng uşor în palma mea cea caldă
că vreau să-l duc în mica lume-a mea,
dar când deschid, din fulgul de zăpadă
n-a mai rămas nicio urmă de nea…

Chiar de e lumea noastră mărginită
între ,un început’ şi ,un final’
contează să-nțelegi slujba menită,
şi astfel să-ți joci rolul principal.

Indiferent de rolul din poveste
să biruieşti piedicile ne’nfrânt,
că toate au menirea să te-ndrepte
spre marele final din cerul sfânt.

Galati,
Cristina Magdalena Francu

18 Ianuarie

„Şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la EL.” Luca 24:27

Călătoria celor doi ucenici în drum spre Emaus a fost foarte profitabilă. Tovarăşul şi învăţătorul lor era cel mai bun dintre profesori, singurul comentator „în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei” (Coloseni 2:3). Domnul Isus s-a ostenit să devină predicator al Evangheliei, şi nu I-a fost ruşine să-şi exercite chemarea în faţa unei audienţe formate din doar două persoane, aşa cum nu refuză să înveţe acum chiar şi un singur om. Să căutăm tovărăşia unui instructor atât de bun, fiindcă până când El nu este „,facut înţelepciune pentru noi” (1 Corinteni 1:30), nu vom fi niciodată în stare să cunoaştem „înţelepciunea care duce la mântuire” (2 Timotei 3:15).

Acest Profesor fără pereche foloseşte ca manual cea mai bună dintre Cărţi. Deşi poate să descopere adevăruri noi, preferă să le expună pe cele vechi. Prin omniscienţa Sa, ştie care este cel mai bun mod de învăţare, şi întorcându-se la Moise şi la prooroci ne arată că cea mai sigură cale- spre înţelepciune nu sunt speculaţiile şi cercetările omeneşti, ci meditaţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Cea mai sigură cale de a te îmbogăţi în cunoaşterea cerească este să sapi în această mină de diamante, să aduni perle din această mare de înţelepciune.

Însuşi Isus a săpat în tainiţele Sfintelor Scripturi. Perechea favorită a fost condusă să mediteze asupra celui mai bun subiect, fiindcă Isus „le-a tâlcuit… ce era cu privire la El”. Aici diamantul taie diamant, şi ce ar putea fi mai admirabil? Stăpânul casei deschide uşile, conduce oaspeţii la masă şi le oferă tot ce are mai bun. Cel care a ascuns comoara în ţarină conduce chiar el căutătorii. Domnul nostru vorbeşte despre cel mai frumos subiect, şi ce ar putea fi mai frumos decât persoana şi lucrarea Sa? Privind aceste adevăruri, vom căuta întotdeauna Cuvântul. Ce har minunat, să studiezi Biblia cu Isus ca învăţător şi Lecţie!

C.H. Spurgeon