Mi-a bătut în suflet toamna

Amurgu-și țese vălul, e-n prag de înserare,
Se-aprind pe la ferestre luminile pe rând,
Spre casă e lung drumul și nu e de mirare
C-ai toamnei reci fiorii mi se strecoară-n gând.

Lucește firul ierbii de brumă opărită,
Mestecenii cu foșnet se scutură de ploi,
Li-i ruginită frunza, cu vremea-i mai rărită,
Dar încă-mpart lumină, de-am fi la fel și noi!

Se-aude-o ghionoaie, în vale-n fundătură,
Cum bate, -n loc de toacă, vecernia vestind,
Șuieră aprig vântul a toamnei uvertură,
Frapează disonanța, mă pomenesc zâmbind.

În frământatu-mi suflet cad frunzele-n neștire,
Dar roada de la urmă mai dulce o adun,
Plăcută mi-e cântarea cu versul din psaltire:
Îndurător e Domnul și-n orice vreme bun!

Olivia Pocol

17 Octombrie

David şi-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul”. 1 Samuel 27:1

Gândul acesta al lui David era un gând mincinos. Nu avea nici un motiv să creadă că ungerea sa pentru Domnul, înfăptuită de Samuel, trebuia să rămână o faptă deşartă şi nefolositoare. Domnul nu îşi părăsise slujitorul în nici o ocazie. El se găsise adesea în primejdii, dar nu existase nici una din care să nu fie scăpat de intervenţia divină. Încercările prin care a trecut au fost variate; ele nu s-au prezentat sub o singură formă, ci au avut multe înfăţişări. Totuşi, în fiecare caz, Cel care a trimis încercarea a rânduit o cale de scăpare.

David nu putea pune degetul pe un rând din jurnalul său şi să spună: „iată dovada că Domnul m-a neglijat”, fiindcă tot cursul vieţii sale dovedeşte exact contrariul. Ar fi trebuit să-şi dea seama, din lucrurile pe care Dumnezeu le făcuse pentru el, că Dumnezeu îl va apăra în continuare. Dar oare noi nu ne îndoim în acelaşi fel de ajutorul Domnului? Nu este o neîncredere fără motiv? Avem vreun drept să ne îndoim de bunătatea Tatălui? Nu a fost minunată îndurarea Lui? Ne-a înşelat El vreodată încrederea? A, nu!

Dumnezeul nostru nu ne-a părăsit niciodată. Am avut parte de nopţi întunecoase, dar steaua iubirii a strălucit de fiecare dată printre neguri. Am trecut prin conflicte aspre, dar El ne-a ocrotit întotdeauna cu scutul Său. Am avut parte de multe încercări, dar niciodată în dauna noastră; ele au fost întotdeauna în avantajul nostru. Concluzia experienţelor din trecut este că Cel care a fost cu noi în şase necazuri nu ne va uita într-al şaptelea. Ceea ce am aflat despre Dumnezeul nostru credincios dovedeşte că El ne va păstra până la sfârşit. Să nu ne răzvrătim, deci, împotriva evidenţei. Cum am putea să fim atât de lipsiţi de generozitate încât să ne îndoim de Dumnezeul nostru? Doamne, doboar-o pe Izabela necredinţei noastre, şi las-o s-o mănânce câinii.

Meditaţii C. H. Spurgeon