De ce să mă frământ?

De ce să mă frământ?
Trăiesc în Legământ
Copil al Celui Sfănt.

De ce să-mi fie teamă?
Nimic nu se destramă
Hristos mă ia în seamă.

Să mă îngrijorez?
Nicicând! Trăiesc un crez
Pe care mă bazez.

Cuvântul mi-este far
Și-un scump mărgăritar
Și miere și nectar.

De ce să mă frământ?
Mă rog, ascult și cânt
(Nu-i goană după vânt)

Povețe vin din Cer
Să-nving orice mister,
Să stau lângă Vier.

Chiar în cuptor încins
Credința nu s-a stins
Ci-n brațe m-a cuprins.

Sunt liniștit; slujesc
Și-n El mă odihnesc
Și în răbdare cresc.

Mi-e plânsul potolit
Și-n crivățul cumplit
De îngeri sunt păzit.

Când vine frământarea
Primesc eliberarea
Și-ncepe adorarea.

George Cornici

15 Septembrie

El nu se teme de veşti rele.” Psalmi 112:7

Creştine, nu ar trebui să te temi de sosirea veştilor rele. Dacă eşti supărat din cauza lor, cu ce te deosebeşti de ceilalţi oameni? Ceilalţi oameni nu au un Dumnezeu la care să meargă. Ei nu I-au simţit niciodată credincioşia, aşa cum ai făcut tu. Nu este de mirare că sunt doborâţi de îngrijorare şi copleşiţi de frică, dar tu declari că ai un alt fel de spirit. Tu ai fost „născut din nou… la o nădejde vie” (1 Petru 1:3), şi inima ta trăieşte în cer, nu în lucrurile pământeşti. Dar dacă eşti văzut la fel de îngrijorat ca ceilalţi, care este valoarea harului pe care spui că l-ai primit? Unde este demnitatea naturii noi, pe care pretinzi că o ai? Dacă eşti plin de teamă, ca şi ceilalţi, vei fi condus, fără îndoială, la aceleaşi păcate ca şi ei, sub încercarea aceloraşi împrejurări. Cei lumeşti, atunci când simt copleşiţi de rele, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ei murmură şi cred că Dumnezeu îi tratează prea aspru. Vei cădea şi tu în acelaşi păcat? Îl vei provoca pe Domnul aşa cum fac ei?

Mai mult, oamenii nepocăiţi apelează la mijloace nedemne ca să scape din greutăţi, şi e sigur că şi tu vei face la fel, dacă cedezi presiunii prezente. Increde-te în Domnul, şi „nădăjduieşte în El” (Psalmi 37:7). Cea mai sigură cale este să faci ceea ce a făcut Moise la Marea Roşie: „staţi pe loc, şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” (Exod 14:13). Dacă dai frâu liber temerilor atunci când auzi veşti rele, nu vei fi în stare să înfrunţi necazul cu calmul care te întăreşte pentru datorie şi te susţine în încercări.

Cum poţi să îl slăveşti pe Dumnezeu dacă eşti laş? Sfinţii au cântat adesea laudă lui Dumnezeu în foc, iar tu o să te îndoieşti şi o să disperi, de parcă nu ai avea nici un ajutor, şi astfel o să-L măreşti pe Cel Pret înalt? Încurajează-te, deci, şi întemeiază-ţi credinţa pe credincioşia Dumnezeului legământului, nu lăsa să ţi se „tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (loan 14:27).

Meditaţii C. H. Spurgeon