27 August

Până când nu va crede el în Mine?” Numeri 14:11

Luptă-te din toate puterile să izgoneşti monstrul necredinţei. El îl dezonorează pe Christos, iar El îşi retrage prezenţa dacă îl insultăm prin tolerarea necredinţei. Este adevărat că necredinţa este o buruiană pe care n-o poţi stârpi definitiv, dar trebuie să-i smulgem rădăcinile cu zel şi perseverenţă. Printre lucrurile urâte, ea este cel mai îngrozitor. Natura ei stricată este atât de rea încât cel care o exercită şi cel asupra căruia este exercitată sunt amândoi răniţi. În cazul tău, credinciosule, este şi mai rea, fiindcă îndurările cu care te-a binecuvântat Domnul în trecut îţi măresc vina de a te îndoi de El acum.

Când te îndoieşti de Domnul Isus, El poate striga: „Iată, vă voi stropşi, cum stropşeşte pământul carul încărcat cu snopi” (Amos 2:13). Îndoindu-te de El, îi încununezi fruntea cu cei mai ascuţiţi spini. Este foarte crud din partea unei soţii iubite să se îndoiască de soţul ei credincios. Păcatul este inutil, nebunesc şi nesigur. Isus nu ţi-a dat nici cel mai mic motiv de îndoială, şi este greu să te îndoieşti de cei care se poartă iubitor şi sincer. Isus este Fiul Celui Prea înalt, şi are bogăţii infinite; este o ruşine să te îndoieşti de Atotputernicia Sa şi să nu te încrezi în capacităţile Lui. Vitele de pe o mie de dealuri îţi vor împlini toate nevoile, şi hambarele cerului nu se vor goli niciodată.

Dacă Christos ar fi un bazin, I-am epuiza curând plinătatea, dar cine poate seca o fântână? Miliarde de suflete s-au adăpat în El, şi nici unul nu a murmurat cum că a secat. Izgoneşte acest trădător nemernic, îndoiala, fiindcă singurul lui scop este să rupă legăturile părtăşiei şi să ne facă să jelim după un Mântuitor absent. Bunyan spunea că îndoiala are „la fel de multe vieţi ca şi pisica”. Dacă este aşa, să ucidem una acum, şi să continuăm munca până când se duc toate nouă. Jos cu tine, trădătorule. Inima mea se leapădă de tine!

Meditaţii C. H. Spurgeon

Ne-ai condus

Ne-ai condus spre biruințe
Și-astăzi, Tată, ne conduci
Dai alin în suferințe
Dai povețe, nu sentințe
Să nu ne-ndoim sub cruci.

Ne-ai condus spre vindecare
Căci mândria ne-nrobea
Și-azi nălțăm doar adorare
Nu vorbe cu îngâmfare
Să putem minuni vedea.

Eram îngropați în tina
Unui trai fără un rost
Dar ne-ai arătat Lumina
Care șterge toată vina
Și-am intrat în Adăpost.

Ne-ai condus spre bucuria
Ce se-arată și-n necaz
Ne e plină visteria
Răspândim și mărturia
Că trăim un sfânt extaz.

Nu vrem altă călăuză
Alte crezuri nu ne-atrag
Legea Ta nu ne acuză,
Al Tău Fiu nu ne refuză
Ci ne-ntâmpină în prag.

Ne-ai condus; ne vei conduce
Orice valuri ar veni
Tu amarul îl faci dulce
Haru-Ți desfătări aduce
Știm ce noi vom moșteni.

Ai trasat itinerarul
Și urmându-l ne-ai condus
Ne ești Ghidul, ne ești Farul
Ne e plin, mereu, paharul
Cu al Tău ceresc produs.

George Cornici