Vai ce lume tulburată

Vai ce lume tulburată de necazuri și război,
Mulți nu cred în Dumnezeu, nici în viața de apoi…
Dar ferice-n veci de omul înțelept și credincios,
Care ascultă de Scriptură și se închină lui Hristos!

Omule dacă-ți dorești pe vecie fericirea,
Te întoarce de pe calea ce-ți aduce nimicirea,
Toate în lume-s trecătoare, dar nu-s toate în zadar,
Iar viața-i mai de preț ca un scump mărgăritar!

Vai ce lume închipuită, stăpânită de mândrie,
Doar păcatului sunt gata să plătească adânc simbrie…
Dar ferice-n veci de omul cel smerit, evlavios,
Ce se dăruie cu totul Domnului Isus Hristos!

Omule dacă tânjești să guști veșnic fericirea,
Prețuiește-ți bine viața, prețuiește mântuirea,
Dumnezeu a dat pe cruce chiar pe Fiul său iubit,
Ca din groapa de păcate să poți să fii izbăvit!

Vai ce lume lepădată de-adevăr și de credință,
Mulți fac legământ cu moartea însă fug de pocăință…
Dar ferice în veci de omul ce se vede păcătos,
Se căiește de păcate și se încrede în Hristos!

Omule, dacă înțelegi că viața-i trecătoare,
Părăsește calea largă care duce la pierzare…
Azi e ziua mântuirii, azi să vii să te predai,
Stai acum lângă Hristos, ca să poți și-n Rai să stai!

Vai ce lume răzvrătită, iar zidește un Babilon,
Un sistem fără Hristos unde, , fiara, , stă pe tron…
Dar ferice în veci de omul ce veghează înțelept,
Înțelege ce se-ntâmplă și alege drumul drept!

Omule cât ești chemat și mai este timp de har,
Pune punct nelegiuirii și păcatelor hotar,
Fii un ucenic statornic, credincios cu rod frumos,
Pentru ziua răsplătirii, pentru slava lui Hristos!

Teodor Groza

23 Iulie

Şi tu erai atunci ca unul din ei. ” Obadia 1:11

Edom era obligat să trateze Israelul cu bunătate frăţească în timp de nevoie, dar oamenii lui Esau şi-au unit forţele cu Esau vrăjmaşii lui Israel. Accentul special se pune în propoziţie pe cuvântul „tu”, ca atunci când Cezar i-a strigat lui Brutus „şi tu Brutus”. O acţiune rea poate să devină şi mai rea din cauza persoanei care a comis-o. Atunci când noi, aleşii favoriţi ai cerului, păcătuim, aducem o ofensă strigătoare, fiindcă suntem atât de favorizaţi. Dacă un înger ar pune mâna pe noi când facem răul, nu ar avea nevoie de altă mustrare decât să ne întrebe „cum, tu? Ce faci tu aici?” Mult iertaţi, mult izbăviţi, mult instruiţi, mult îmbogăţiţi, mult binecuvântaţi – vom îndrăzni noi să întindem mâna spre rău? Doamne fereşte! câteva minute de mărturisire ar fi benefice pentru tine în dimineaţa aceasta, dragă cititorule.

Nu ai fost niciodată atât de rău? La o petrecere de seară unii râdeau la auzul unor glume deşănţate, şi lucrul acesta nu era supărător pentru urechile tale; erai atunci ca unul din ei”. Când se spuneau lucruri grele despre calea Domnului ai păstrat tăcerea; pentru privitori, ai fost şi tu ca unul din ei. Când negustorii lumii vindeau în piaţă şi încheiau afaceri profitabile, nu erai şi tu ca unul din ei? Când urmăreau deşertăciunea, nu erai şi tu la fel de ahtiat de câştig ca şi ei? Există vreo diferenţă între tine şi ei? Vezi vreo diferenţă? iată că adevărul îţi bate la uşă.

Fii cinstit cu sufletul tău, şi asigură-te că eşti „o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17) în Christos Isus. Chiar dacă credinţa ta este adevărată, fii atent la umblarea ta creştină, ca să nu se poată spune despre tine: „tu erai atunci ca unul din ei”. Nu vrei să împărtăşeşti pedeapsa lor finală, de ce să fii ca ei? Nu te alătura practicilor lor, ca să nu ai parte de ruina lor. Stai alături de poporul încercat al lui Dumnezeu, şi nu de lume.

Meditaţii C. H. Spurgeon