Scopul existenței noastre

Am fost creați să fim lumină
Să răspândim doar ce-i util,
Să nu vopsim peste rugină,
Să fim curați ca o hermină,
Să depășim ce-i dificil.

Am fost chemați cu o chemare
Cu iz ceresc, cu suflu sfânt
Am fost creați pentru-o lucrare
Ce naște-n noi o-ncredințare
Ce trece dincol’ de mormânt.

N-am fost creați pentru reclamă
Ci dăm de știre prin mesaj
Că astăzi Sfântul Duh mai cheamă
Pe cei cuprinși în sumbra teamă
S-accepte biblicul pasaj.

Suntem aici nu la-ntâmplare
Și nu ne ducem în neant
Ci către zările stelare
Ce-s îmbrăcate în splendoare
Cu-n mediu calm și captivant.

O mână foarte iscusită
Ne-a plămădit s-avem un rost
Ființa nu e părăsită
Ci-n orice vreme e păzită
În cel mai sigur Adăpost.

‘Nălțănd stindardul luptei sfinte
Privim spre-un Canaan ceresc
Mereu ne vom aduce-aminte
Că n-am vândut pe-un blid cu linte
Avântul nostru tineresc.

Am fost creați să-nvingem valul
Ce vine să răstoarne-un vas
Și-atunci… când va veni finalul
(Când Mirele va da semnalul)
Vom fi luați la El, Acas’

George Cornici

6 Mai

Rămânem în EL ” 1 Ioan 4:13

Vrei un adăpost pentru sufletul tău? Întrebi „care este preţul?” Este mai scump decât ar vrea mândria omenească. Este fără bani şi fără plată. Ai vrea să plăteşti o chirie respectabilă? Ai vrea să faci ceva ca să-L cucereşti pe Christos? Atunci nu poţi avea adăpost, fiindcă această casă este „,fără plată” (Isaia 55:1). Vrei să iei în stăpânire casa Stăpânului meu pentru totdeauna, fără să plăteşti nimic în schimb, nimic în afară de datoria de a-L iubi şi a-L sluji pentru totdeauna? Vrei să-L iei pe Isus şi să „rămâi în El” pentru totdeauna? Acest adăpost este dotat cu tot ce-ţi trebuie. Este plin de bogăţii care îţi vor ajunge toată viaţa. Aici poţi avea părtăşie cu Christos şi poţi să te hrăneşti cu dragostea Lui.

Aici mesele sunt pline cu bucate care nu se vor termina niciodată. Când eşti obosit, te poţi odihni aici cu Isus. De la ferestrele lui, poţi vedea cerul în orice moment. Vrei să locuieşti aici? Dacă eşti într-adevăr pe drumuri, vei spune „aş vrea din toată inima; se poate?” Da, iată cheia. Cheia este „vino la Isus”. „Dar”, vei spune tu, „sunt prea amărât pentru o asemenea casă”. Nu contează, înăuntru sunt haine destule. Dacă te simţi vinovat şi condamnat, intră; chiar dacă este o casă prea bună pentru tine, Christos te va face destul de bun ca să poţi locui în ea. El te va spăla şi te va curăţa, şi atunci vei putea cânta „rămânem în El”.

Credinciosule, eşti de trei ori binecuvântat cu o asemenea casă! Eşti privilegiat, fiindcă ai „o cetăţuie” (Psalmi 71:3) în care eşti mereu în siguranţă. Locuind în El, nu ai doar o casă perfectă şi sigură, ci şi o locuinţă veşnică. Când lumea aceasta va pieri ca un vis, casa noastră va trăi şi se va înălţa mai netedă decât marmura, mai neclintită decât pamântul, la fel de sigură ca şi Dumnezeu, fiindcă este o parte din Dumnezeu însuşi, şi noi „rămânem în El”.

Meditaţii C. H. Spurgeon