E viu, trăiește-n noi

E viu! Trăiește-noi!
Simțim sfânta-i suflare
În cântec și-n nevoi
Și-n dulcea sărbătoare.

E viu! S-a arătat
Și încă se arată
La cei ce s-au predat
Și-au inima curată.

E viu! Se știe clar
A biruit mormântul
Ne este Scut și Far
Să-nsuflețim avântul.

Vestim la mulți: E viu!
E zi de celebrare
Dumnezeiescul Fiu
Ne-a dat descătușare.

E viu! E bucurie
Învinsă e și moartea
Să fim, deci, mărturie
Cum ne îndrumă Cartea.

Primit-am înfiere
E viu și e prezent
Slăvita Înviere
Ne dă un tratament.

Ne vede, ne aude
E viu! E-adevărat
Veniți, El nu exclude
Pe nimeni, niciodat’!

Cuvântul Lui pătrunde
În sufletul deschis
E viu! El nu se-ascunde
Ne dă ce ne-a promis.

George Cornici

25 Aprilie

Scoală-te, iubito, si vino, frumoaso!” Cântarea Cântărilor 2:9

Aud vocea Prea Iubitului meu! El îmi vorbeşte chiar mie. Primăvara zâmbeşte pe pământ, şi El nu mă lasă să dorm spiritual când întreaga natură din jurul meu se scutură de asprimea iernii. El mă îndeamnă „scoală-te” şi bine face, fiindcă am zăcut destul printre câmpurile de maci ale lumii. El s-a sculat, şi trebuie să mă scol şi eu. De ce să nu mă despart de praf? De la iubirile, dorinţele, scopurile şi aspiraţiile mele josnice, trebuie să mă întorc spre el. El îmi spune „iubito” şi mă consideră frumoasă; acesta este un motiv în plus să mă scol. Dacă El mă înalţă şi crede că sunt frumoasă, cum aş putea să mai zăbovesc în corturile Chedarului şi să mă însoţesc în Continuare cu fiii oamenilor?

El îmi spune „vino”. Mă cheamă să mă îndepărtez de tot ce este egoist, înjositor, lumesc, păcătos; da, fiindcă religia lumii nu II recunoaşte şi nu respectă taina vieţii înalte, El mă cheamă. „Vino” nu este o chemare aspră, fiindcă ce ar putea să mă ţină legat de deşertăciunea lumii şi păcat? O Doamne, dacă aş putea aş veni, dar nu pot scăpa pe deplin de chemările lumii. Aş vrea, dacă este posibil să nu am nici ochi, nici urechi, nici inimă pentru păcat. Tu m-ai chemat spunându-mi „vino”, şi aceasta este o chemare melodioasă. Să Vin la Tine înseamnă să mă întorc acasă din exil, să ajung la ţărm din mijlocul furtunii, să mă odihnesc după o trudă nesfârşită, să ajung pe culmea dorinţelor şi visurilor mele.

Dar Doamne, cum poate să se ridice o piatră, şi un bulgăre de pământ să se înalţe? O, ridică-mă; condu-mă. Harul Tău o poate face. Trimite Duhul Ţău să-mi aprindă inima cu foc sfânt, şi mă voi ridica până voi părăsi vechea viaţă, ca să pot veni spre Tine.

Meditaţii C. H. Spurgeon