Pâinea lui Dumnezeu

„Căci pâinea lui Dumnezeu este Cel Care coboară din cer şi dă lumii viaţă.”
Ioan 6/33

În deșertul vieții, călătoresc din zori,
Vântul îmi cântă doar de nisipuri  și nori,
De păcate, de griji, e plin umărul  meu:
-Încotro să merg? Condu-mă Tu, Dumnezeu!

Un ocean de nisip, și arșiță mare,
Înaintez din greu, doar dune în zare,
Ochii cerșesc în zadar o scamă de nor:
-Tată ceresc, de apă și pâine mi – e dor!

Zăresc în depărtare doar o colină,
Dinspre care vine o chemare lină:
„-Veniți  la Mine, cei trudiți și obosiți,
Mâncați din Pâinea vieții, ca să nu pieriti!”

Am ajuns  cu greu  doar la al șaselea  ceas,
Un ciudat întuneric, nu văd niciun pas,
Dar un fulger luminos venea de la cer,
Biciuia pământul, striga lui Israel:

-” Pâinea lui Dumnezeu se  frânge la lume,
Să mănânce cel rău, cel cu fapte bune!
Tatăl din ceruri împarte   Pâine vie,
Cine mănâncă trăiește pe vecie.

La ceasul al nouălea, Pâinea se frânge,
E ora hotărâtă, tot cerul plânge,
Să  plângi și tu, om muritor și păcătos,
Ai fost curățat prin sângele lui Cristos!”

Un trup  însângerat și cu chipul duios
Și – a   dăruit sângele pentru păcătos,
Privesc mâinile mele, pline de păcat,
Un om moare  pe cruce, iar eu sunt salvat.

Eu nu L am cunoscut pe Cel de pe cruce,
El numele mi – L știe, păcate  duce:
-Dar azi, Te strig pe Nume, o, Doamne Isus,
Numele meu, pe palma Ta, pe Cruce, sus!

Şi Pâinea cerească se frânge, se frânge,
Pentru  drumețul înfometat ce plânge,
Căci cel ce mănâncă din Pâine va trăi,
Cu Domnul Isus Cristos în veşnicii!

Arancutean Eliza 

13 Aprilie

Prea iubitul meu este ca un mănunchi de mir. ” Cântarea Cântărilor 1:13

Mirul a fost ales să-L simbolizeze pe Isus din cauza valorii, parfumului şi farmecului său, din cauza calităţilor sale dezinfectante, vindecătoare şi conservante, şi din cauza legăturilor sale cu jertfa. Dar de ce este El comparat cu „un mănunchi de mir”? Mai întâi, din cauza abundenţei. El nu este o picătură, ci un ocean. Nu este un fir sau o floare, ci un mănunchi întreg. În Christos îmi sunt împlinite toate nevoile, aşa că nu scap nici un prilej de a cere. „Prea iubitul” nostru este comparat cu un mănunchi şi din cauza varietăţii, fiindcă în Hristos nu există numai un lucru necesar, ci „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Orice necesitate poate fi împlinită în El.

Gândeşte-te la toate titlurile lui Isus, şi vei vedea că există o mare varietate: Profet, Preot, Rege, Mire, Prieten, Păstor. Studiază-L în viaţa, moartea, învierea, înălţarea şi a doua Sa venire; priveşte-L în virtuţile, bunătatea, curajul, jertfirea, dragostea, credincioşia, adevărul şi îndurarea Sa. El este un mănunchi de desăvârşire. „Un mănunchi de mir” care trebuie păstrat — depozitat într-un recipient de valoare, şi nu aruncat, trebuie să-L considerăm comoara noastră cea mai de preţ. Trebuie să-I păzim cuvintele şi legile. Trebuie să ne ţinem sub Cheie gândurile şi cunoştinţele despre El, altfel diavolul le va fura. Mai mult, Isus este „un mănunchi de mir” pentru calităţile sale unice. Simbolul sugerează ideea harului deosebit, distinctiv.

Dinainte de întemeierea lumii, El a fost pus deoparte pentru poporul Său, şi îşi oferă parfumul numai celor care înţeleg cum să intre în comuniune cu El, cum să aibă părtăşie cu El. O, binecuvântat este poporul căruia Domnul îi dezvăluie secretele Sale, şi pentru care a fost pus deoparte. O, fericiţi şi aleşi sunt acei care au fost făcuţi să spună „prea iubitul meu este ca un mănunchi de mir”.

Meditaţii C. H. Spurgeon