Psalmul 70

Grăbește Doamne de mă izbăvește
De mâna ticăloasă, nevăzută
De planul Celui Rău, ce mă pândește
O Domnul meu, grăbește de-mi ajută!

Fă-i Doamne de ocară și rușine
Și înfruntați, roșind ca să rămână
Acei ce-au vrut să stingă viața-n mine
Dorind să mă coboare în țărână.

Să se întoarcă din a lor pornire
Să dea ‘napoi de-a dreptul rușinați
Cei ce ziceau ”Aha!” cu asuprire
Să vadă cât au fost de vinovați.

Dar bucure-se! Să se veselească!
Cei ce pe Tin’ te caută mereu
Cei mântuiți de Tine să rostească:
Da! Preamărit să fie Dumnezeu!

Eu sunt sărac, lipsit. . te rog, grăbește!
O Doamne, să-mi ajuți te chem să vii
Ești Ajutorul meu. . , mă izbăvește!
Te-aștept cu-atâta dor. . nu zăbovi!

04/09/2022 Daniel Hozan

11 Aprilie

Am ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele mi se despart.” Psalmi 22:14

Au auzit cerurile sau pământul un bocet mai trist? În trup şi suflet, Domnul nostru se simte slab ca apa care se scurge pe pământ. Înălţarea crucii L-a scuturat violent, i-a întins fiecare ligament, i-a îndurerat toţi nervii şi i-a dislocat toate Oasele. împovărat de propria greutate, marele Suferind a simţit încordarea crescând cu fiecare clipă a celor şase ore. Leşinul şi slăbiciunea L-au copleşit, până s-a prefăcut într-un ghem de suferinţă şi durere. Când a văzut vedenia, Daniel şi-a descris altfel senzaţiile „puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă” (Daniel 10:8). Cu cât mai slăbit trebuie să fi fost Profetul ceresc când a văzut şi a simţit mânia lui Dumnezeu! Pentru noi, senzaţiile pe care le-a îndurat Domnul ar fi insuportabile, şi am fi salvaţi de pierderea Cunoştinţei, dar El a fost rănit şi a simţit sabia. A băut cupa şi a simţit fiecare picătură.

O, Rege al Durerii! (un titlu straniu, dar adevărat
Doar Ţie, din toţi regii, datorat)
O, Rege-al suferinţei! Cât de mult Te plâng
Ştiind că toate ale mele în Tine se răsfrâng!

În timp ce îngenunchem în faţa tronului Mântuitorului, ne amintim calea prin care ne-a pregătit coroanele de slavă. Să bem din paharul Lui, ca să putem fi întăriţi pentru ceasul încercării care vine. Fiecare mădular din trupul Său natural a suferit, şi la fel trebuie să se întâmple şi cu trupul duhovnicesc. Dar din toată durerea şi chinul Său a răsărit slava şi puterea, şi la fel se va întâmpla şi atunci când trupul Său duhovnicesc va intra în cuptorul aprins.

Meditaţii C. H. Spurgeon