Te laud pentru că mi-ai făcut mult bine

Ciprian I. Bârsan

Te laud pentru că mi-ai făcut mult bine
Și-Ți cânt căci gloria Ți se cuvine
Și n-aș putea Isus, mai mult să spun
Decât c-ai fost cu mine-atât de bun…

Te înalț c-ai pus așa un preț pe mine
Încât ai părăsit chiar slăvi divine
Ca să-mi arăți ce e de fapt iubirea
Și fără plată să-mi dai mântuirea

Te preamăresc și Te slăvesc Isuse
Că parte-mi faci de bucurii nespuse
C-alăturea mi-ai stat în încercare
Și m-ai salvat în bunătatea-Ți mare

La orice pas eu Te-am simțit aproape
Din zori de zi, și până-n miez de noapte
Și întotdeauna,atunci când Te-am chemat
Spre ființa mea cu drag Te-ai aplecat

Îți mulțumesc din suflet pentru toate
Pentru că-n strâmtorare mi-ai fost Frate
Și-atunci când cei mai mulți m-au părăsit
Tu-ai fost cu mine,Prieten preaiubit

– Amin –

Puiu Chibici

Vezi articolul original

Zidire și dărâmare

Peste locurile ce le vedem sub soare
Vine un timp foarte bun de prosperitate
Ce aduce pentru toți împlinire și culoare
Și putere înțeleaptă în responsabilitate.

Se spune că își are vremea ei și dărâmarea
Și falnicele palate cu zgomot se dărâmă
Atunci vine cu acțiune bruscă schimbarea
Tot ce timpul trecut a zidit acum se sfărâmă.

Și case și edificii impunătoare și comunități
Chiar țări întregi sunt dărâmate în cenușă
Alte vorbe se ridică descriind noile realități
Au fost spuse înainte și acum au intrat pe ușă.

Dărâmarea dărâmă forme și idei adiacente
Înțelepciuni trecute și învățături comunitare
Schimbă după plac șirurile de evenimente
Folosindu-se adeseori chiar de forțele militare.

În locul râsului jignitor se conturează plânsul
Și lipsa vine cu sărăcia printre dărâmături
Să te cuprindă pe tine cu tulburare și pe dânsul
Ca să rămână în urma lor atâtea rele încurcături

Dar vine și zidirea cu vremea ei sub soare
Cu temelii noi cu ziduri noi ce se ridică
Idei și învățături noi cu complexe superioare
Cu mașini și aparate ce vremi prospere ne indică.

Cel ce controlează toate vremurile este Dumnezeu
Este același în orice vreme El nu este schimbător
Cere-i ajutorul când ți-i ușor sau când ți-i greu
Și El Domnul Domnilor îți va veni în ajutor.

Constantin Sferciuc  

3 Martie

Te-am lămurit în cuptorul urgiei.” Isaia 48:10

Mângâie-te singur, credinciosule încercat, cu gândul acesta: Dumnezeu a spus: „Te-am lămurit în cuptorul urgiei”. Nu este cuvântul acesta ca o ploaie de vară, care stinge furia flăcărilor? Nu este el ca o armură de azbest, împotriva căreia Căldura nu are putere? Să vină nenorocirile. Dumnezeu m-a lămurit! Sărăcie, poţi să baţi la uşa mea, fiindcă Dumnezeu este deja în casă, şi El m-a lămurit. Boală, poţi să intri pe neaşteptate, am un leac pregătit – Dumnezeu m-a lămurit. Orice mi s-ar întâmpla în această vale a lacrimilor, ştiu că El m-a „lămurit”.

Dacă ai nevoie de mai multă alinare, Credinciosule, aminteşte-ţi că Fiul Omului este cu tine în cuptor. In cămăruţa ta liniştită, Cel nevăzut stă lângă tine, şi chiar dacă uneori nu îţi dai seama, El îţi pregăteşte patul şi îţi aşterne perna în timpul încercării. Eşti sărac, dar în căsuţa ta umilă, Domnul vieţii şi slavei este un oaspete de seamă. El vine aici doar ca să te viziteze. Prietenul tău stă lângă tine. Nu poţi să-L vezi, dar îi simţi atingerea mâinilor. Nu-I auzi vocea? Chiar şi în valea umbrei morţii, El îţi spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău” (Isaia 41:10).

Aminteşte-ţi nobilul discurs al lui Cezar „nu vă temeţi, îl aveţi pe Cezar şi toată averea sa”. Nu te teme, creştine, Isus este cu tine. In toate încercările tale, prezenţa sa îţi aduce mângâiere şi siguranţă. El nu-i va părăsi niciodată pe cei aleşi de el. „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine” este făgăduinţa sigură pentru cei aleşi din „cuptorul urgiei”. Nu te prinzi atunci strâns de Christos şi nu spui:

Prin potop sau scântei, când Isus e cu noi
ÎI urmăm bucuroşi, în dureri şi nevoi?

Meditaţii C. H. Spurgeon