Dragostea legătura desăvârșirii

Dragostea ne ține uniți prin credință
Ea este legătura desăvârșirii Divine
Ne este dată de Duhul prin făgăduință
Și-n lucrările Domnului Isus ne ține.

Dragostea lucrează. uneori se ostenește
Pentru cei iubiți care sunt neputincioși
Ea cu bucurie le aduce pâine și-i hrănește
Pe toți îi vede ca prieteni dragi și prețioși.

Puterea credința, dragostea și chibzuința
Alungă din ființa noastră frica și stresul
Și cu răbdare dragostea ne aduce biruința
Și nimeni nu mai poate tăgădui succesul.

Sănătoși în credință în dragoste și răbdare
Cei mai în vârstă pot face minuni mari
Pot să aducă pentru cei tineri consolidare
Să-i facă plini de râvnă și buni misionari.

Dragostea înviorează inimile celor sfinți
Ea aduce mare bucurie și mângâiere
Și fapte bune cu respect pentru părinți
Cu fericirea dorită plină de viață și putere.

Lui să-i mulțumim de dragoste Sa de sus
A dat pe Fiul Său jertfă pentru răscumpărare
L-a trimis să moară să învie pe Domnul Isus
Pentru a noastră mântuire și slava viitoare.

 Constantin Sferciuc 

22 Februarie

Dar arcul lui a rămas tare şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui lacov.” Genesa 49:24

Puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Iosif este o putere reală. Ea nu este o pricină de laudă, o închipuire sau un subiect de discuţie care sfârşeşte în fum; este o putere divină, adevărată. Cum a învins Iosif ispitele? Prin ajutorul lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic fără puterea lui Dumnezeu. Toată puterea adevărată vine de la „Puternicul lui iacov”. Observă în ce mod familiar îi oferă Dumnezeu putere lui Iosif: „mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui lacov”. Acest Dumnezeu este reprezentat punându-şi mâinile pe mâinile lui Iosif, întărindu-i braţele cu braţele Sale.

Asemeni unui tată care îşi învaţă copii, Domnul îi învaţă pe cei care se tem de El. Îşi pune mâinile pe mâinile lor. Minunată bunătate! Dumnezeul Atotputernic, veşnic, atotputernic, coboară de pe tronul Său şi Îşi pune mâinile pe mâinile copiilor Săi, îşi aşează braţul pe braţele lui Iosif pentru ca acesta să fie întărit! Puterea aceasta este o putere făgăduită, fiindcă ea este atribuită „Puternicului lui lacov”. Oricând vei citi despre Dumnezeul lui Iacov în Biblie, să-ţi aminteşti de legământul Lui. Creştinilor le place să se gândească la legământul lui Dumnezeu. Toată puterea, tot harul, toate binecuvântările şi toată mângâierea, toate lucrurile pe care le avem ne-au fost dăruite de Dumnezeu, prin legământ.

Dacă nu ar fi fost nici un legământ, am fi căzut; fiindcă tot harul vine prin el, aşa cum lumina şi căldura vin de la soare. Îngerii urcă şi coboară numai pe scara văzută de Iacov, în vârful căreia se află Dumnezeul legământului. Creştine, s-ar putea ca arcaşii să fi tras asupra ta şi să te fi rănit, dar arcul tău mai este încă puternic; atribuie-i deci toată slava Puternicului lui Iacov.

Meditaţii C. H. Spurgeon