Veghează peste tot ce faci

Și tot ce faci aici în lume,
Și tot ce spui și tot ce scrii
Și tot ce-auzi și ce privești
Se scrie-acolo-n veșnicii.

Nerăsplătit nu va rămâne
Nici un cuvânt ce l-ai rostit,
Nici timpul pe care îl pierzi,
Nici răul ce l-ai făptuit.

Nici nevegherea-n rugăciune,
Nici nepăsarea ce o ai
Pentru acei pierduți în lume
Și nici mâncarea ce o dai.

De tot ce faci tu vei răspunde
La judecata ce te-așteaptă
Nu vei putea fugi niciunde
De judecata Lui cea dreaptă.

Nu vei putea să cauți scuze
Și nici motive sau clemență
Acolo nu vei mai putea
Să ai motive de absență.

De-aceea azi cât este har
Și cât în trup mai ai viață
Veghează peste tot ce faci
Să-L poți privi pe Domnu-n față.

Nichifor Nicu 

17 Februarie

„Isaac locuia lângă fântâna Lahai- Roi ” Genesa 25:11

Agar primise cândva ajutor lângă fântână, şi Ismael băuse din apa oferită de Dumnezeul care trăieşte şi vede fii oamenilor. Dar vizita lui Isaac la fântână nu era o vizită ocazională, ca cele pe care le facem Domnului în timp de nevoie. Cei necredincioşi îl strigă pe Dumnezeu în necaz, dar ÎI uită atunci când le merge bine. Isaac locuia acolo, şi fântâna Dumnezeului viu care vede totul era izvorul său de viaţă.

Cursul obişnuit al vieţii unui om, sălaşul sufletului său, indică cu exactitate starea lui. Poate că experienţa lui Agar îl impresiona pe Isaac şi de aceea alesese acest loc. Numele său simbolic îl făcea iubit. Frecventele lui meditaţii din vremea înserării îl făcuseră să îndrăgească izvorul. Întâlnirea lui cu Rebeca îi legase sufletul de izvor, dar ceea ce îl determinase să-şi aşeze cortul lângă izvor era faptul că simţise acolo tovărăşia viului Dumnezeu. Să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne facă să simţim astăzi şi în toate zilele prezenţa „Dumnezeului care mă vede” (Genesa 16:13). Să ne fie Domnul izvor de mângâiere şi desfătate, curgând în viaţa veşnică.

Ulcioarele noastre se sparg şi apa se scurge, dar fântâna Creatorului nu seacă niciodată. Fericit este cel care locuieşte lângă fântână şi care are la îndemână provizii abundente. Domnul a fost un ajutor de nădejde altora; numele lui este El Shadai, Dumnezeul îndestulător. Inimile noastre au avut adesea părtăşie cu El. În El sufletul nostru a găsit Mirele slăvit, Domnul laudei. Astăzi „în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17:28). Să locuim deci lângă El. Slăvite Doamne, sileşte-ne să ne aşezăm Corturile la fântâna Dumnezeului viu şi să nu te părăsim niciodată.

Meditaţii C. H. Spurgeon