În Hristos ai totul deplin

Motto: „”… și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale,
să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul
dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre
prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în
dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care
este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să
cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoș-
tință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.””

Ajută-ne, Tată Ceresc, Părinte al Zidirii,
Să alergăm cu spor pe calea mântuirii,
Plini de credință și într-o stare de har
Ca alergarea noastră să nu fie-n zadar.

Că atunci e bucurie și o pace deplină
Când poți alerga spre Hristos în lumină;
Dar dacă râvnești la lumeștile plăceri
Vei alege o cale de amar și dureri
Îngrijorându-te mereu de zilele ce vin,
Pe când în Hristos ai totul deplin…
Și nu vei fi nicicând pe ceilalți invidios
Că ești îndestulat avându-L pe Hristos.

Domnul să ne curețe de orice pată
Și să zidească în noi o inimă curată –
O inimă neprihănită după a Sa voință
Și El să locuiască-n ele, prin credință!

În fiecare zi să ne plecăm în rugăciune,
Să cerem Domnului un duh de înțelepciune
Și de descoperire, ca orice suflet credincios
Să priceapă lungimea veșniciei cu Hristos…
Și cât de departe este răsăritul de apus,
Atât de mult ne depărtează de păcat Isus –
În dragostea Lui, și aceasta e lățimea…
Și cuvântul Scripturii ne spune și înălțimea:
Cât sunt de sus cerurile față de pământ
Atât de mare-i bunătatea Celui Sfânt!
Iar adâncimea e firea Lui, smerenia,
Înțelepciunea Lui, și harul, și sfințenia…
Că-n toate se-oglindește mila și îndurarea,
Puterea și dreptatea, blândețea și iertarea –

Într-un cuvânt, în El, Soarele Neprihănirii,
Locuiește toată plinătatea Dumnezeirii!
Iar noi, răscumpărații Lui, primim în dar
Din plinătatea Lui, mereu, har după har,
Ca să avem o viață sfântă în Hristos
Și în lucrarea Lui să Îi fim de folos
În propășirea Evangheliei pe pământ,
Spre slava Celui Preaînalt și Sfânt.

Și, prin harul felurit pe care l-am primit,
Noi una să fim toți, în chip desăvârșit,
Cu dragoste de frați, de Domnul alipiți,
Că numai în Trupul lui Hristos uniți
Putem fi împreună lucrători călăuziți mereu
De Evanghelia harului lui Dumnezeu.

 Ioan Vasiu

9 Februarie

David a întrebat pe Domnul.” 2 Samuel 5:23

Când a întrebat, David tocmai luptase cu filistenii şi câştigase o mare victorie. Filistenii veniseră cu o mare oştire dar, cu ajutorul Domnului, David îi pusese pe fugă. Observă totuşi că, atunci când au venit a doua oară, David nu s-a repezit să lupte cu ei fără să-L întrebe pe Domnul. Odată ce fusese victorios, ar fi putut să spună ca mulţi alţii „voi învinge din nou; pot să fiu sigur că, dacă am învins o dată, voi învinge din nou. De ce să mă mai obosesc să-L întreb pe Domnul?”

David nu a făcut aşa. Câştigase o bătălie prin puterea Domnului; nu voia să se aventureze în alta până când nu era asigurat de ajutor. El a întrebat: „Să mă sui împotriva lor?” şi a aşteptat până când a primit răspunsul. Învaţă de la David să nu faci nici un pas fără Dumnezeu. Creştine, dacă vrei să ştii care este calea datoriei, roagă-L pe Dumnezeu să ţi-o arate; dacă vrei să navighezi în apele întunecate, lasă-L pe Cel Atotputernic la cârma corăbiei. Multe stânci vor fi ocolite, dacă îl laşi pe Tatăl să te conducă; multe nisipuri mişcătoare vor fi evitate, dacă II laşi pe El să aleagă drumul. Puritanul a spus: „Dacă un creştin îşi croieşte singur drum poţi fi sigur că îşi va tăia degetele” şi acesta este un mare adevăr. Un alt cleric bătrân a spus: „Cel care merge înaintea stâlpului de nor al lui Dumnezeu se va rătăci ca un nebun”, şi aşa se întâmplă.

Trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă, şi dacă El întârzie, să stăm pe loc şi să-L aşteptăm. Cel care a apucat s-o ia înainte să fugă înapoi. „Eu te voi învăţa îţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi” (Psalmi 32:8) este făgăduinţa Domnului pentru poporul Său. Să ne prezentam deci înaintea Lui cu toate nedumeririle noastre şi să-L întrebăm: „Doamne, ce vrei să fac?” Nu ieşi astăzi din casă fără să-L întrebi pe Domnul.

Meditaţii C. H. Spurgeon