El nu obosește iertând

Ciprian I. Bârsan

El nu obosește iertând
Și faptă și vorbă și gând
Chiar jos,jos de tot de-ai căzut
Îți iartă întregul trecut

El nu izgoneste nicicând
Căci El e Păstorul cel blând
Te-aduce în staulul Său
Așa păcătos gol și rău

El leagă piciorul rănit
Chiar dacă pășise greșit
Alină suspin și dureri
Și vine oricând dacă-L ceri

El stă lângă omul mâhnit
Și simte cu-acela zdrobit
Se-ndură, și-n dragostea Sa
Povara întreagă îi ia

El știe ce încă, n-ai spus
Și are la toate răspuns
Acesta e Domnul să știi
Urmează-L și liber vei fi

– Amin –

Puiu Chibici

Vezi articolul original

Dreptul de Autor

Am risipit comori vânând himere,
Din colbul lunii mi-am clădit castel,
Dar anii buni s-au dus ca o părere
Și-al lor tablou nu e-n culori pastel.

Eu socoteam că-mi țin în mâini destinul:
Cum îmi aștern așa mă odihnesc,
Că trandafirii vieții nu-și scot spinul
Cât voi îmbrățișa doar ce iubesc.

Gândeam c-ajunge dacă mi-e-nalt țelul
Și drepte năzuinți mă-nsuflețesc,
Nu m-așteptam să sune clopoțelul:
Din mersul prea grăbit să mă opresc.

Mi-ai arătat c-a Ta e stăpânirea
Când temeliile mi-ai clătinat,
Nerăstignită-și cerea dreptul firea,
Veșmântul dăruit mi-era pătat.

Mi-ai amintit că nu-mi va sta-n putere
S-adaug vieții nici măcar un cot,
La cârmă nu stă doar propria vrere,
Iar viitorul să-l prevăd nu pot.

Într-un târziu mi-am ridicat privirea
Descumpănită, cu-nghețat fior
Și-atunci mi-am limpezit nedumerirea:
Asupra vieții Tu ai drept de-Autor!

Olivia Pocol

16 Ianuarie

Eu îţi vin in ajutor, zice Domnul.” Isaia 41:14

Ascultaţi-L pe Domnul Isus spunându-ne fiecăruia „Eu te voi ajuta. Nu este mare lucru pentru Mine, Dumnezeul tău, să te ajut Gândeşte-te la ce am făcut deja. Cum să nu te ajut? Te-am cumpărat cu sângele Meu. Cum să nu te ajut? Mi-am dat viaţa pentru tine; şi dacă am făcut cel mai mare sacrificiu, de ce nu aş face şi ceva mai uşor? Să te ajut! Este cel mai mic lucru pe care l-aş face pentru tine. Am făcut mai mult şi voi face mai mult. înainte de a crea lumea, te-am ales. Am încheiat un legământ pentru tine. Am părăsit slava şi am devenit om pentru tine. Mi-am dat viaţa pentru tine, şi dacă am făcut toate aceste lucruri, te voi ajuta şi acum! Ajutându-te, îţi dau ceea ce am cumpărat deja pentru tine. Dacă ai avea nevoie de ajutor de o mie de ori pe zi, te-aş ajuta. Cererile tale sunt neînsemnate în comparaţie cu ceea ce vreau să-ţi dau Eu. Pe tine te costă mult să ceri, dar pe Mine nu mă costă nimic să dau. Să te ajut? Nu te teme! Dacă o furnică ar sta la uşa grânarului tău, cerându-ţi ajutorul, nu te-ai ruina dacă i-ai da o mână de grâu; tu nu eşti decât o insectă la uşa grânarului ceresc. Te voi ajuta”.

Suflete, nu crezi că e destul? Ai nevoie de o putere mai mare ca puterea Celui Atotputernic? Ai nevoie de mai multă înţelepciune decât există în Tatăl, de mai multă dragoste decât îţi arată Fiul, sau de o putere mai mare ca puterea Duhului Sfânt? Adu-ţi aici ulciorul gol! Cu siguranţă că îl vei umple! Grăbeşte-te, adună-ţi nevoile şi adu-le aici – goliciunea, şi durerile, şi amărăciunile. Iată, râul bogăţiei lui Dumnezeu este gata să se reverse. Ce îţi poţi dori mai mult? Fii gata să primeşti totul, suflete, fiindcă aceasta este puterea ta. Dumnezeul cel Veşnic este Ajutorul tău!


„Nu te teme, sunt cu tine, Nu te-nspăimânta! Eu sunt Dumnezeul Veşnic, Gata a te ajuta.”

Meditaţii C. H. Spurgeon