Peniel

Rămase singur Iacov când luptase
Cu-acel inopinant necunoscut
Din greu o noapte-ntreagă încercase
Dar ca să-l biruiască n-a putut.

Deodată a primit o lovitură
Ce cu putere l-a trântit pe jos
Căci o primise la încheietură
La vână, fisurând a coapsei os.

Atuncea Iacov își dăduse seama
De fapt cu cine se lupta din greu
Și-a început ca să-l cuprindă teama
Fiindcă se lupta cu Dumnezeu.

Iar Iacov l-a cuprins și-L strânse bine
Deși-i zvâcneau in inimă fiori
Dar Îngerul i-a zis: ”nu mă mai ține!
Căci mă grăbesc să plec până la zori”

Deodată mintea lui se luminează. .
Că-n fața morții, și de ești de bogat
E doar un singur lucru ce contează:
A fi de Domnul binecuvântat. .

Iar iacov i-a răspuns: ” o, Doamne mare,
N-am să te las ca să te depărtezi
Până mă vei privi cu îndurare
Și până nu mă binecuvântezi!”

S-au întrebat de nume fiecare
Dar Domnul al Său nume nu i-a dat
Da-i dăruise binecuvântare
Și numele lui Iacov l-a schimbat.

Da, Iacov a-nceput o nouă viață
Cu-n nume nou și-anume Israel
Căci a luptat cu Domnul față-n față
În locul ce-l numise Peniel.

Și viața lui trecută, tulburată
Cu încercări destule, fel de fel
De-acuma pe deplin va fi schimbată
Din întâmplarea de la Peniel.

Istoria-întâmplării e departe
De vremurile care le trăim
Dar fiecare dintre noi în parte
Inopinant cu Domnul ne-ntâlnim.

Că-n viața asta plină de probleme
Oricine-ai fi nevoie ai de El
Când Domnul vrea pe nume să te cheme
Vei experimenta un Peniel.

De ești robit și lupți de-o viață-ntreagă
În lupta ta cu tine lupți cu El
Iar mintea ta nu poate să-nțeleagă
Căci Domnul te-a ajuns la Peniel.

Predă-te dar în brațul Lui cel tare
Cu orișice problemă care-o ai
În mila Lui tu poți găsi iertare
Și-o nouă viață pe-un nou drum. . spre Rai.

Nu aștepta ca El să te confrunte
Să-ți pedepsească tot ce-ai făptuit
Spre tronul milei Sale este-o punte
E crucea lui Isus ce s-a jertfit.

La crucea Lui fusese confruntarea
Și-ntreg păcatul lumii s-a plătit
Isus Hristos aduse împăcarea
Prin jertfa Lui să poți fi mântuit.

De-acolo pleacă-oricine mai departe
Cu-un viitor deplin asigurat
De Cel ce-a biruit sinistra moarte
Și ca la Peniel e transformat.

Isus, Tu ești pe veci biruitorul
Încoronat cu slavă și splendori
De-mbrățișarea Ta ne arde dorul
Cu Tine-om fi și noi biruitori.

Noi n-avem de luptat doar cu păcatul
Iar biruința o avem prin El
Spiritual e tot mai greu climatul
Dar știm ce am primit la Peniel.

Noi am primit putere și lumină
Credință, viață nouă, Sfântu-I Har
De-a Lui iubire inima ni-e plină
E-o luptă Peniel, dar e și-un Dar.

Daniel Hozan

Taie-ti lemnele singur

Text: 2 Timotei 2:1-15         

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat… şi care împarte drept Cuvantul adevărului. „2 Timotei 2:15

Studiul Cuvantului lui Dumnezeu care aduce cele mai mari beneficii cere răbdare şi perseverenţă, dar rezultatele merită efortul. A.B. Simpson a spus: „ Dumnezeu a ascuns fiecare lucru preţios într-un mod că el este răsplata celui răbdător, premiul celui harnic, dar o dezamăgire pentru sufletul leneş. Castana este ascunsă într-o coajă cu ţepi; perla este înmormantată adanc sub valurile înspumate ale oceanului; aurul este încarcerat în pantecul stancos al munţilor; giuvaerele se găsesc numai după ce spargi stanca din jurul lor; solul dă recolte ca o răsplată fermierului harnic. Tot astfel şi adevărul lui Dumnezeu trebuie căutat cu toată seriozitatea”.


Se crede că Henry Ford a spus: „Taie-ţi singur lemnele şi te vei încălzi de două ori”. Ceea ce a vrut să spună este că atunci cand omul îşi taie singur lemnele de foc nu numai că se va bucura de căldura focului, arzandu-le în cămin, dar se va încălzi în urma efortului fizic depus în exerciţiul muncii sale.
Dacă doreşti să te bucuri cu adevărat de Biblia ta, ar trebui să-ţi „tai singur lemnele” studiind lucrurile pentru tine însuţi. Cercetează concordanţa, caută înţelesul cuvintelor cheie, şi cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum se aplică în viaţă pasajele la care meditezi. Adevărul descoperit în Cuvîntul lui Dumnezeu de tine însuţi va avea o savoare şi o prospeţime nouă. Ai încercat „să-ţi tai singur lemnele”? – H.G.B.

Cuvantul Tău, i-o mină-adancă
Şi nestemate scumpe, rare,
Ascunse sunt profund în stancă
Le afli-n muncă şi răbdare.
” – Hodder

Orice creştin ar trebui să aibă o Biblie citită

Painea zilnica