În mireasmă de floare

Parfum din înmiresmate flori,
Din minunate și mii culori,
Dau în adiere ușoară,
Miros vibrant de primăvară!
Ne-mbrățișează raza caldă
În bucurie și mireasmă,
Toți alergăm ca o albină,
Întineriți și-n voie bună.
Într-un zumzet ca de stupine,
Ne bucurăm de tot ce vine,
Ca un copil cu suflet curat,
Sus la cer privin îndatorați!
Să privim la Primăvară, Sus
Unde ne cheamă Fiul Isus!
În mireasma de floare vie,
Lângă Isus o veșnicie!

Maria Șopț

De ce-i asa?

Text: 1 Petru 1:1-9

„… dacă trebuie, sînteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări.” 1 Petru 1:6

Cel care suferă va creşte puternic dacă ascultă ceea ce îi spune Domnul prin aceasta. Pot personal să mărturisesc că aş fi putut trăi fără multe din experienţele pline de bucurie ale vieţii, dar n-aş fi putut trăi fără nici una din lecţiile spirituale pe care le-am învăţat În suferinţe. C.S. Lewis a spus: „Dumnezeu şopteşte în bucuriile noastre, dar strigă în durerile noastre!” Domnul trebuie uneori să ne forţeze prin suferinţe pentru a ne face atenţi la vocea Sa. Deşi asemenea încercări nu sînt prea plăcute, trebuie să învăţăm să avem răbdare ca El să-Şi împlinească planurile cu vieţile noastre. Dacă respingem amărăciunea, vom învăţa lecţiile nepreţuite ale harului pe care ni le aduc adversităţile.


A.B. Cooper a spus că, într-o zi de toamnă, participînd la o expoziţie de crizanteme, 1-a întrebat pe florar: „Cum reuşiţi să produceţi aceste flori atît de minunate?” „Domnule, noi ne străduim sâ concentrăm toată energia plantei spre o singură floare. Dacă i-am permite să facă toate florile pe care le poate face, nici una n-ar putea fi prezentată la expoziţie. Dacă doreşti un specimen care să cîştige premii, trebuie să te mulţumeşti cu o singură crizantemă în loc de mai multe”. La fel, Dumnezeu ne curăţeşte vieţile de anumite obiceiuri şi practici, care în ele însele pot să nu fie rele, astfel că ne perfecţionează spre o singură albă şi minunată inflorescenţă a sfinţeniei. Acei ce acceptă necazul se îmbogăţesc prin pierderile lor, se ridică din căderi şi îşi găsesc o nouă viaţă în Cristos prin omorîrea firii lor. Acesta este răspunsul binecuvîntat la „de ce-i aşa?” a suferinţei!       – H.G.B.

„Credeţi oare că ii place inimii, iubirii Sale
Să ne lase-n suferinţa ce în cale ni se-aşterne?
Nu! Dar dincolo de crucea ce cu greu o porţi pe umăr
El vede strălucind cununa răsplătirilor eterne. ”      – Ingler

Orice durere care se poate suferi în trup poate fi folositoare sufletului.

Painea zilnica