Ce ne mai leagă de pământ?

Ciprian I. Bârsan

Că Domnul vine în curând!
Suntem noi gata pregătiți,
Să întâlnim martirii sfinți,
Pe îngerii ce cântă-n cor
Celui ce șade-n veci pe tron?
Suntem noi gata să intrăm
În ceruri sus și să cântăm
Sfântului Miel ce-a biruit
Și pân’ la capăt ne-a iubit?

Ce te mai leagă de pământ?
Te-ntreabă azi prin Duhul Sfânt
Mirele drag, Emanuel;
Vei fi răpit, sau nu, la El?..
Întreaga viață ai luptat
Și pân’ acum napoi n-ai dat,
Însă, te-ntreabă dragul meu:
„Sunt eu legat de Dumnezeu?”
Sau chiar acuma la sfârșit
Când semnele s-au împlinit,
Ceva te leagă de pământ
Să nu poți merge-n cerul sfânt?..
Te leagă poate firea ta,
Sau ești legat de-averea ta,
Sau ți-ai făcut idoli moderni
Ce te pot duce spre infern?…
Oare te-nchini la banii tăi
Ce te pot duce în văpăi
Și-adormi mereu cu ei în gând
În loc s-adormi lin , cugetând
La…

Vezi articolul original 231 de cuvinte mai mult

V O R B E

Ciprian I. Bârsan

,Un principiu din muzică afirmă că două instrumente acordate în același ton, sunt acordate între ele. Matematica spune de asemenea: două cantități egale cu aceiași cantitate sunt egale între ele. De asemenea, dacă doi oameni sunt în armonie cu Dumnezeu, ei trăiesc în armonie unul cu altul. Dacă doi oameni îl iubesc pe Domnul Isus Cristos, se iubesc și unul pe altul. Aici este secretul relațiilor dintre noi”.

Billy Graham

Vezi articolul original

Sunt

Sunt o piesă dintr-un plan,
Și nu praf de galaxii,
Nu un chip de porțelan
Colectat doar pentru „a fi”.

Sunt o ființă, nu mister,
Și-n al vieții metronom,
Chiar și-n spațiul efemer
Nu sunt animal, ci OM.

Sunt un fir țesut cu scop
În mătasea timpului,
Sunt o lacrimă, un strop
Din izvorul vieții Lui.

Sunt cu inimă și gând,
Sunt cu vorbă și cu sfat,
Călător comunicând,
Sunt real, nu vis ciudat.

Sunt aici, și voi mai fi,
Dar știu bine, voi pleca
Spre un alt tărâm de zi,
Unde nu voi mai visa.

Sunt ce sunt, și știu acum:
Sunt chemat, ales, iubit!
Sunt cu El și sunt pe drum.
Nu sunt trist, ci fericit!

Lucian Cazacu 

Elementul lipsa

Povestirea care urmează a fost spusă de William E. Biederwolf, fostul preşedinte al Conferinţei Biblice de la Winona Lake. Un tînăr sculptor a lucrat cu toată migala la statuia unui înger. Cînd maestrul său, Michelangelo, a sosit s-o vadă, artistul s-a ascuns pe aproape şi a aşteptat să audă comentariile dascălului său. Michelangelo s-a uitat atent la sculptură cu respiraţia întretăiată.In final a spus: J.i lipseşte numai un singur lucru”. Auzind aceasta, tînărul artist a fost deprimat. Zile la rînd n-a mai putut dormi şi nici mînca. Un prieten al său a devenit foarte îngrijorat de el şi s-a dus la Michelangelo ca să-1 întrebe ce-i lipseşte statuii. Maestrul a răspuns: „Ii lipseşte doar viaţa; cu ea ar fi desăvîrşită”.


Unii oameni sînt la fel ca statuia aceea. In afară, au o înfăţişare admirabilă. Conform standardelor lumii sunt buni. Trăiesc vieţi morale şi exemplare. Sunt cetăţeni respectabili, activi în organizaţii de caritate. Sunt membri credincioşi ai unei biserici. Dar nefiind niciodată născuţi din nou, le lipseşte numai un lucru – viaţa spirituală. Biblia ne spune că „Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă veşnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa” (1 Ioan 5:11, 12).Poate că religia ta, calitatea ta de membru în biserică, faptele bune, şi toate celelalte lucruri produc numai o înfăţişare impresionantă în afară. Dar nu cumva lipseşte acel „singur lucru”? Ai tu viaţa – viaţa nouă în Isus Cristos? Dacă nu, încrede-te în El ca Mîntuitor al tău, astăzi!          – R.W.D.

„Deşi-s sărac, mă-ncred în Domnul sfant,
Slab şi păcătos, mă bizui pe al Lui Cuvant.
Măreaţa-I veste alungă orice frică
Toţi copiii Lui au viaţă veşnică.  ”     – McGranahan

Naşterea din nou nu este opţională, este imperios necesara.

Painea zilnica