În gingășia florilor

Ciprian I. Bârsan

În gingășia florilor
Găsești speranță, bucurie
Când raza dulce-a zorilor
Blând,se revarsă pe câmpie

Când sufletul ți-e tulburat
Și încărcat ești de-ntristare
Printre suspine și oftat
Încearcă să privești o floare

Sigur te vei înviora
Și vei uita pentru o clipă
De toată apăsarea ta
Și de a grijilor risipă

Chiar și atunci când dăruiești
Unui străin o simplă floare
Simți cum încet te linistești
Și totul capătă culoare

Umple-ți ființa cu iubire
Privind buchetele de flori
Și vei simți iar împlinire
Și-n piept ai dragostei fiori

De-aici începe fericirea
Din raiul drag al florilor
Căci Cel ce-aduce înflorirea
E minunatul Creator

– Amin –

Puiu Chibici

Vezi articolul original

Datornici …

Prea mare-i vina ştearsă mie
Cu sfântu-I sânge la Calvar,
Să nu-ţi iert mica datorie,
Să ţi-o pretind cu gând avar‎.

E mult prea scumpă-a Sa iertare,
Ce fără merit ni s-a dat,
‎Cum să-ţi condamn a ta purtare
Când sunt la fel de vinovat?

‎Al urii cost e mult prea mare
Şi prea chinuitor e gândul
Că El, milos, mi-a dat iertare,
Dar eu nu iert când mi-este rândul.

‎Prea mare-mi va fi osândirea
‎Dacă nu iert, ci mă răzbun,
Şi cum mi-aş împlini menirea
De-a fi, la fel ca Domnul, bun?

Te iert şi eu, cu-a Lui putere,
Şi-L rog să-mi dea leac pentru rană,
Mă-ncred în El şi-n sfânta-I vrere,
Mult mai de preţ e-a Lui coroană!

Olivia Pocol

O adevarata „stire falsa”

Text: Matei 27:62-28:8

„… înşelătorul acela, pe cand era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia”.” Matei 27:63

Conducătorii iudei din vremea Domnului Isus au fost atît corecţi cît şi greşiţi în legătură cu învierea Lui din morţi. Deşi nu credeau că El va învia din morţi, ştiau că o ştire falsă în legătură cu aceasta va avea un efect tragic. Este întotdeauna deosebit de periculos să fii înşelat de şarlatani religioşi, iar ei nu vedeau altceva în Isus decît un înşelător. Dar erau cu totul greşiţi crezand că ucenicii Săi ar fi încercat să-I fure trupul din mormant şi să pretindă apoi că a înviat. Ideea aceasta era ridicolă. Urmaşii Domnului erau prea devastaţi de moartea Sa, pentru a încerca un asemenea lucru.


Fapt este că Isus Cristos a înviat din morţi, spre spaima duşmanilor Săi şi spre uimirea ucenicilor Lui. Evenimentul a fost înregistrat de către martorii oculari şi nu a fost doar consemnat mai tîrziu de către scriitori, cum s-a pretins. Savanţii încă mai descopere noi mărturii care confirmă că Matei, Marcu, Luca, Ioan, Pavel, Petru, Iacov şi Iuda au scris într-adevăr cărţile atribuite lor. Mai mult, mesajul învierii a făcut ca sute de mii de oameni să intre în împărăţia lui Dumnezeu în primul secol. Şi azi, la mai mult de 1900 de ani, mulţimile cred încă în Isus Cristos şi sunt transformate de puterea Sa mantuitoare.
Da, o falsă pretenţie că Isus ar fi înviat din morţi ar fi putut produce mari daune. Dar faptul că El a învins moartea este cea mai mare forţă din istoria umanităţii. Să ne bucurăm împreună cu afirmaţia lui Pavel: „Dar acum Cristos a înviat din morţi, parga celor adormiţi” (1 Corinteni 15:20).            – H.V.L

Iar voi ce-aţi plans în întuneric
Şi nimeni nu v-a mangaiat,
Din lunga voastră zbuciumare
Sculaţi! Cristos a înviat!  ”      A. Vlahuţă

în ciuda duşmanilor Săi, Isus a înviat din morţi

Painea zilnica

Căci nu cu lucruri pieritoare

Ciprian I. Bârsan

Căci nu cu lucruri pieritoare
Am fost cândva răscumpărați
Nici cu nădejdi înșelătoare
N-am fost hrăniți sau adăpați

Și nici cu bani sau pietre scumpe
Și nici cu aur sau argint
Ci cu valori din slăvi preasfinte
Cu jertfă,și cu sânge sfânt

Un har de sus nespus de mare
De Dumnezeu ne-a fost făcut
S-avem la El oricând intrare
Și-n viață, un nou început

Și nu plătită de oricine
Ne-a fost iertarea aicea jos
Ci de un Prinț din slăvi divine
De Fiul Său Isus Hristos

Răscumpărați de-a Sa iubire
Am fost, și azi suntem ai Lui
În planul Său de mântuire
Moștenitori ai cerului

– Amin –

Puiu Chibici

Vezi articolul original