Împreună

Ni s-au unit cărările iubirii
Şi am plecat apoi pe-acelaşi drum,
Ne-au înflorit pe-alee trandafirii
Iar timpul n-a şters dâra de parfum.

Pecete-am pus pe a unirii soartă
Şi ne-am făgăduit cu jurământ
Că, dac-o fi ceva să ne despartă,
Să fie doar al celuilalt mormânt.

Cum au venit, le-am împărţit pe toate
Şi am văzut că-n toate este-un rost,
Am înţeles că, dacă vrem, se poate …
Şi ne-am iertat când fără minte-am fost.

‎Am învaţat să atârnăm de Domnul
Pentru putere şi-mplinire‎-adâncă,
Când, prin pustie ne purtase drumul,
Izvor de apă ne-a ţâşnit din stâncă.

Vlăstarii ne-au crescut udaţi cu lacrimi
Că ne-am dorit s-avem copii cuminţi,
I-am vrut păziţi de rele şi de patimi
Şi i-am purtat în rugi cu stăruinţi.

Puşi la un loc, ca să-i aduni de vrei,
Au fost ani mulţi, dar rodnici, ani de har …
Mai tare-i funia-mpletită-n trei!
Cu El alături şi-n impas e-un dar.

Mai bine-n doi, e viaţa mai frumoasă!
Urci mai uşor spre plaiul sfânt, ceresc,
Pe drum, spre-mpărăţia glorioasă,
Să mergem împreună îmi doresc!

Olivia Pocol 

Suvita a treia

Text: Genesa 2:21-25

Deci, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” Matei 19:6

Chiar de la început, instituţia căsniciei a fost acea legătură hotărîtă de Dumnezeu prin care un bărbat şi o femeie să devină un singur trup atîta timp cît vor trăi (Gen. 2:21-24). Dar pentru ca aceştia doi să devină un singur trup într-o unitate pe viaţă, Dumnezeu trebuie să fie partea centrală a acestei relaţii. Voia Sa, ajutorul Său şi binecuvîntările Sale sînt esenţiale pentru ca un cămin să devină ceea ce trebuie să fie.
Revista „Leadership” a publicat un scurt articol trimis de Cathern Pazton, care ilustrează importanţa de a-L lăsa pe Dumnezeu să domine relaţiile de căsătorie. Ea scrie: „O cosiţă pare să conţină numai două şuviţe de păr. Dar este imposibil să creezi o împletitură de păr numai cu două şuviţe. Dacă cele două ar fi puse împreună, atunci s-ar desface imediat. Aici este misterul: Ceea ce pare a fi format numai din doi are nevoie de al treilea. A treia şuviţă, deşi nu imediat evidentă, ţine împletitura strins ţesută împreună”.

Apoi Paxton conclude: „într-o căsătorie creştină, prezenţa lui Dumnezeu, ca o a treia şuviţă în împletitura părului, ţine soţul şi soţia împreună”. Intenţionezi să ai o familie? Dacă este aşa, planifică chiar acum să-I dai lui Dumnezeu locul ce I se cuvine în viaţa ta. Recunoaşte-L ca pe Cel ce a instituit căsătoria şi dă-I onoarea ce I se cuvine în noul tău cămin. Cere-I ajutorul Său. Bizui-te pe conducerea Sa. Acceptă-I autoritatea.
Dacă vei face aşa, vei descoperi că relaţiile căsătoriei voastre vor fi strans legate împreună prin puterea celei de-a treia şuviţe nevăzute – puterea prezenţei lui Dumnezeu însuşi. – D.C.E.

Cînd două inimi dragostea le leagă,
Nu-s forţe să le rupă părtăşia;
Vor rămînea-mpreună o viaţă-ntreagă
Cînd Dumnezeu lefi-va bucuria.”                      – D.J.D.

Într-o căsnicie, singur Dumnezeu poate fi a treia parte care face ca ea să funcţioneze.

Painea zilnica