Să nu-ți amanetezi iubirea

Să-ți hrănești întotdeauna, sufletul cu hrană bună,
Să te-adapi de la izvoare unde curg ape curate.
Și să fugi întotdeauna de o lume rea, nebună,
Să trăiești pe-acest pământ nu prin vorbe, ci prin fapte.

Să te adâncești mai mult, în Scriptură și-n cântare,
Să veghezi în rugăciune și în post să stai mereu,
Să trăiești în adevăr, nicidecum în înșelare,
Să Îl proslăvești de-a pururi, pe Hristosul, Dumnezeu.

Să te-nchini cu bucurie și cu sinceră credință
Și să plângi cu reverență sus la Golgota, la cruce.
Să stai tare-ncredințat că primi-vei biruință,
Și să Îl aștepți pe Domnul, ce în Slavă te va duce.

Să nu-ți tulburi inima și să nu ai deloc teamă,
Să privești mereu în sus chiar de lupta este aspră,
Să nu crezi că ești orfan, căci Hristos, ți-e tată, mamă
Și-ntr-o zi, te va chema, dragostea să-ți răsplătească.

Să nu asculți străina șoaptă, de Hristos s-asculți mereu,
Să nu-ți amanetezi iubirea și dreptul de întâi născut,
Să dai mereu cu bucurie în Numele Lui Dumnezeu,
Și să trâmbițezi Cuvântul și pe Cel ce te-a făcut.

Nichifor Nicu  

Rate de balta si scufundatoare

Text: Psalmul 1

„..îşi găseşte plăcerea in Legea Domnului şi zi si noapte cugetă la Legea Lui.” Ps. 1:2

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu, trebuie să ne adîncim în cunoaşterea Bibliei. Din paginile ei cunoaştem nu numai fapte despre El, ci şi cum să-L cunoaştem personal. Este deci. raţional să petrecem timpul citind Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru a aduna informaţii despre El, şi a medita la El, pentru a-I sonda adîncimile. Cînd am început să pictez piese de decor cu raţe, mi-am dat seama că sînt două categorii de raţe: raţele de baltă şi raţele scufundătoare. Raţele de baltă, ca raţa sălbatică şi raţa roşcată, înoată pe lîngă ţărmul bălţilor şi lacurilor, hrănindu-se în apele puţin adînci. Ele mănîncă din hrana la care pot ajunge de la suprafaţă.
Raţele scufundătoare, în schimb, sunt în stare să se scufunde la adîncimi surprinzătoare, hrănindu-se cu plantele de pe fundul lacului. Unele dintre ele pot să se scufunde chiar pînă la 50 de metri adîncime pentru a-şi căuta hrana.

Sunt, de asemenea, două feluri de creştini în relaţiile lor de cunoaştere a lui Dumnezeu prin studiul Scripturii. Unii, la fel ca şi raţele de baltă, stau numai la suprafaţă, satisfăcîndu-şi foamea numai cu ceea ce găsesc acolo. Alţii, în. schimb, sînt ca si raţele scufundătoare. Urmînd exemplul psalmistului, ei plonjează adînc în Cuvînt, prin studiu, reflectare şi meditaţie în fiecare „zi şi noapte”.
Ce spui? Ti-ai stabilit o metodă de studiu aprofundat al Cuvîntului lui Dumnezeu? Sau te mulţumeşti numai cu ceea ce găseşti la suprafaţă? Poate, la fel ca raţele care se scufundă, ar trebui să mergi puţin mai adînc.         – D.C.E.

Citind Cuvîntul Sfînt, să fii cu grijă mare,
Ca să-i găseşti comorile-i nepieritoare.
Gîndeşte orice rînd, ia multă seamă,
Ca să-l trăieşti mereu cu sfîntă teamă. ”   – Anonim.

Comorile adevărurilor Cuvîntuiui lui Dumnezeu se găsesc la adîncime.

Painea zilnica