În mireasmă de floare

Parfum din înmiresmate flori,
Din minunate și mii culori,
Dau în adiere ușoară,
Miros vibrant de primăvară!
Ne-mbrățișează raza caldă
În bucurie și mireasmă,
Toți alergăm ca o albină,
Întineriți și-n voie bună.
Într-un zumzet ca de stupine,
Ne bucurăm de tot ce vine,
Ca un copil cu suflet curat,
Sus la cer privin îndatorați!
Să privim la Primăvară, Sus
Unde ne cheamă Fiul Isus!
În mireasma de floare vie,
Lângă Isus o veșnicie!

Maria Șopț

De ce-i asa?

Text: 1 Petru 1:1-9

„… dacă trebuie, sînteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări.” 1 Petru 1:6

Cel care suferă va creşte puternic dacă ascultă ceea ce îi spune Domnul prin aceasta. Pot personal să mărturisesc că aş fi putut trăi fără multe din experienţele pline de bucurie ale vieţii, dar n-aş fi putut trăi fără nici una din lecţiile spirituale pe care le-am învăţat În suferinţe. C.S. Lewis a spus: „Dumnezeu şopteşte în bucuriile noastre, dar strigă în durerile noastre!” Domnul trebuie uneori să ne forţeze prin suferinţe pentru a ne face atenţi la vocea Sa. Deşi asemenea încercări nu sînt prea plăcute, trebuie să învăţăm să avem răbdare ca El să-Şi împlinească planurile cu vieţile noastre. Dacă respingem amărăciunea, vom învăţa lecţiile nepreţuite ale harului pe care ni le aduc adversităţile.


A.B. Cooper a spus că, într-o zi de toamnă, participînd la o expoziţie de crizanteme, 1-a întrebat pe florar: „Cum reuşiţi să produceţi aceste flori atît de minunate?” „Domnule, noi ne străduim sâ concentrăm toată energia plantei spre o singură floare. Dacă i-am permite să facă toate florile pe care le poate face, nici una n-ar putea fi prezentată la expoziţie. Dacă doreşti un specimen care să cîştige premii, trebuie să te mulţumeşti cu o singură crizantemă în loc de mai multe”. La fel, Dumnezeu ne curăţeşte vieţile de anumite obiceiuri şi practici, care în ele însele pot să nu fie rele, astfel că ne perfecţionează spre o singură albă şi minunată inflorescenţă a sfinţeniei. Acei ce acceptă necazul se îmbogăţesc prin pierderile lor, se ridică din căderi şi îşi găsesc o nouă viaţă în Cristos prin omorîrea firii lor. Acesta este răspunsul binecuvîntat la „de ce-i aşa?” a suferinţei!       – H.G.B.

„Credeţi oare că ii place inimii, iubirii Sale
Să ne lase-n suferinţa ce în cale ni se-aşterne?
Nu! Dar dincolo de crucea ce cu greu o porţi pe umăr
El vede strălucind cununa răsplătirilor eterne. ”      – Ingler

Orice durere care se poate suferi în trup poate fi folositoare sufletului.

Painea zilnica

Ce ne mai leagă de pământ?

Ciprian I. Bârsan

Că Domnul vine în curând!
Suntem noi gata pregătiți,
Să întâlnim martirii sfinți,
Pe îngerii ce cântă-n cor
Celui ce șade-n veci pe tron?
Suntem noi gata să intrăm
În ceruri sus și să cântăm
Sfântului Miel ce-a biruit
Și pân’ la capăt ne-a iubit?

Ce te mai leagă de pământ?
Te-ntreabă azi prin Duhul Sfânt
Mirele drag, Emanuel;
Vei fi răpit, sau nu, la El?..
Întreaga viață ai luptat
Și pân’ acum napoi n-ai dat,
Însă, te-ntreabă dragul meu:
„Sunt eu legat de Dumnezeu?”
Sau chiar acuma la sfârșit
Când semnele s-au împlinit,
Ceva te leagă de pământ
Să nu poți merge-n cerul sfânt?..
Te leagă poate firea ta,
Sau ești legat de-averea ta,
Sau ți-ai făcut idoli moderni
Ce te pot duce spre infern?…
Oare te-nchini la banii tăi
Ce te pot duce în văpăi
Și-adormi mereu cu ei în gând
În loc s-adormi lin , cugetând
La…

Vezi articolul original 231 de cuvinte mai mult

V O R B E

Ciprian I. Bârsan

,Un principiu din muzică afirmă că două instrumente acordate în același ton, sunt acordate între ele. Matematica spune de asemenea: două cantități egale cu aceiași cantitate sunt egale între ele. De asemenea, dacă doi oameni sunt în armonie cu Dumnezeu, ei trăiesc în armonie unul cu altul. Dacă doi oameni îl iubesc pe Domnul Isus Cristos, se iubesc și unul pe altul. Aici este secretul relațiilor dintre noi”.

Billy Graham

Vezi articolul original

Sunt

Sunt o piesă dintr-un plan,
Și nu praf de galaxii,
Nu un chip de porțelan
Colectat doar pentru „a fi”.

Sunt o ființă, nu mister,
Și-n al vieții metronom,
Chiar și-n spațiul efemer
Nu sunt animal, ci OM.

Sunt un fir țesut cu scop
În mătasea timpului,
Sunt o lacrimă, un strop
Din izvorul vieții Lui.

Sunt cu inimă și gând,
Sunt cu vorbă și cu sfat,
Călător comunicând,
Sunt real, nu vis ciudat.

Sunt aici, și voi mai fi,
Dar știu bine, voi pleca
Spre un alt tărâm de zi,
Unde nu voi mai visa.

Sunt ce sunt, și știu acum:
Sunt chemat, ales, iubit!
Sunt cu El și sunt pe drum.
Nu sunt trist, ci fericit!

Lucian Cazacu 

Elementul lipsa

Povestirea care urmează a fost spusă de William E. Biederwolf, fostul preşedinte al Conferinţei Biblice de la Winona Lake. Un tînăr sculptor a lucrat cu toată migala la statuia unui înger. Cînd maestrul său, Michelangelo, a sosit s-o vadă, artistul s-a ascuns pe aproape şi a aşteptat să audă comentariile dascălului său. Michelangelo s-a uitat atent la sculptură cu respiraţia întretăiată.In final a spus: J.i lipseşte numai un singur lucru”. Auzind aceasta, tînărul artist a fost deprimat. Zile la rînd n-a mai putut dormi şi nici mînca. Un prieten al său a devenit foarte îngrijorat de el şi s-a dus la Michelangelo ca să-1 întrebe ce-i lipseşte statuii. Maestrul a răspuns: „Ii lipseşte doar viaţa; cu ea ar fi desăvîrşită”.


Unii oameni sînt la fel ca statuia aceea. In afară, au o înfăţişare admirabilă. Conform standardelor lumii sunt buni. Trăiesc vieţi morale şi exemplare. Sunt cetăţeni respectabili, activi în organizaţii de caritate. Sunt membri credincioşi ai unei biserici. Dar nefiind niciodată născuţi din nou, le lipseşte numai un lucru – viaţa spirituală. Biblia ne spune că „Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă veşnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa” (1 Ioan 5:11, 12).Poate că religia ta, calitatea ta de membru în biserică, faptele bune, şi toate celelalte lucruri produc numai o înfăţişare impresionantă în afară. Dar nu cumva lipseşte acel „singur lucru”? Ai tu viaţa – viaţa nouă în Isus Cristos? Dacă nu, încrede-te în El ca Mîntuitor al tău, astăzi!          – R.W.D.

„Deşi-s sărac, mă-ncred în Domnul sfant,
Slab şi păcătos, mă bizui pe al Lui Cuvant.
Măreaţa-I veste alungă orice frică
Toţi copiii Lui au viaţă veşnică.  ”     – McGranahan

Naşterea din nou nu este opţională, este imperios necesara.

Painea zilnica

Tratament, da, există…

Tratament, da, există
Să spele orice păcat
Dar nu-n teoria marxistă
Ci-n Cel din morți înviat.

Veniți, luați; e gratis!
Pierdeți dac-amânați
E chiar din Slavă trimis
Veți fi îndată salvați.

L-au luat milioane
Predându-se benevol
Părăsit-au icoane
Cerul să aibă control.

Fără el nu-i posibil
Să fiți vindecați total
Păcatu-i ceva teribil
E pentru suflet mortal.

Veți simți altă stare
Noi sentimente, cerești
Veți gusta sărbătoare,
Bucurii sufletești.

E Medicul cel mai bun
De-L chemați nu refuză
Și încă vreau să mai spun:
El tratează, n-acuză.

Lăsându-vă tratați de El
Vina-i luată-n pustie
Viitorul e în Betel
Cu Cel ce toate le știe.

Cu zâmbet v-așteaptă. Veniți!
Veniți la ape de-odihnă
Veți fi bine primiți
Veți sta cu-n Rege la Cină.

Tratament, da, există
Să spele orice păcat
Dar nu-n teoria marxistă
Ci-n Cel din morți înviat.

George Cornici

Din planuri si visuri

Text: Genesa 27:15-29

„…şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvtntate in tine şi In sămtnţa ta.” Genesa 28:14

Un scop spiritual nobil nu justifică mijloace necinstite pentru atingerea acelui scop. Inainte ca Esau şi Iacob să se fi născut, Dumnezeu I-a spus Rebecăi: „Două neamuri sunt in pîntecele tău… Şi cel mai mare va sluji celui mai mic” (Genesa 25:23). Mai tarziu, tatăl lor, Isaac, ştiind că aceasta este intenţia lui Dumnezeu, a aranjat din încăpăţînare să-1 binecuvînteze pe Esau, favoritul lui. Aşa că Rebeca şi-a păcălit soţul făcîndu-1 să-1 binecuvînteze pe Iacov. Dumnezeu Şi-ar fi confirmat mai tarziu legămîntul făcut cu Iacov, nu din pricina uneltirii lui Iacov chiar şi fără ea (28:10-16).
O soţie creştină, dorind din toată inima ca soţul ei să fie mantuit, poate că va încerca o stratagemă să aranjeze o întrunire între soţul ei şi pastorul bisericii. In loc de a face aşa ceva ar fi mai bine să trăiască o viaţă sfîntă în prezenţa sa, încrezîndu-se în Dumnezeu să lucreze la inima lui. Părinţii poate că încearcă să-i determine pe copii să-i asculte, făcîndu-le promisiuni sau ameninţîndu-i că le vor interzice cîte ceva. Asemenea acţiuni merg împotriva căilor lui Dumnezeu.

Stephen Merrit a spus: „încetaţi să vă mai amestecaţi în planul şi-n voia lui Dumnezeu. Stricaţi oriunde puneţi mîna. Puteţi muta arătătoarele ceasului ca să arate ora care vă convine, dar nu puteţi schimba timpul; vă puteţi grăbi să dezvăluiţi voia lui Dumnezeu, dar veţi face pagube şi nu veţi ajuta lucrarea… Lăsaţi totul pe seama Sa”. Manipularea circumstanţelor şi oamenilor ca să aranjăm un sfarşit bun este greşită, deşi Dumnezeu poate să folosească păcatele noastre ca să-Şi împlinească planurile Lui. Ai o situaţie dificilă pe care doreşti s-o vezi rezolvată de Dumnezeu? Roagă-te, munceşte, crede şi aşteaptă. Dar nu ticlui planuri pentru a-ţi împlini visurile.     – D.J.D.

Ajută-mă, Doamne, să ştiu aştepta
Pană ce voia-Ţi curat voi vedea.
Mă călăuzeşte şi-Ţi împlineşte
Cereasca-Ţi voinţă în viaţa mea. ”  -Anonim

A te încrede în providenţa divină înseamnă a înceta să te joci cu planurile Sale

Painea zilnica

Nimic nu ține veșnic

Ciprian I. Bârsan

Nimic nu ține veșnic
Căci totu-i trecător
Omul e-aici vremelnic
Și trece ca un nor

Nimic nu dăinuiește
Aici la infinit
Căci totul se-nvechește
Și are un sfârșit

Țărâna-i tot țărână
Și în pământ se-ntoarce
Și viața se termină
Când fusul nu mai toarce

Va trece cu un trosnet
Și cerul și pământul
Cu foc și mare vuiet
Așa spune Cuvântul

În scrum și în cenușă
Se va preface tot
Dar noi avem o casă
La Domnul Savaot

Doar El etern rămâne
Căci e nemuritor
Și-n mâna Sa El ține
Destinul tuturor

Știind acestea toate
Hai să ne pregătim!

Ca s-avem și noi parte
Cu El pe veci,

Amin.

Puiu Chibici

Vezi articolul original

Refuz să mă las înfrânt

Refuz să fiu înfrânt
De lumea dinafară
Cu viu discernământ
De ce să mă-nspăimânt?
Căci îngeri mă-mpresoară.

Refuz să fiu trântit
De valul frământării
Cu Tatăl meu slăvit
Lăuntrul-i liniștit
Nu-n starea întristării.

Când L-am primit pe El
Primit-am și curaj
Să mă avânt spre Țel,
Spre veșnicul Betel,
Să am un avantaj.

Refuz să fiu purtat
Pe brațele-ndoielii
Sunt sigur c-am intrat
În harul revelat
Nu-n spațiul tânguielii.

M-a transformat total
Cuvântul uns cu har
Refuz să urc un deal
Spre-a mă-nchina lui Baal
Merg la al meu altar.

Refuz să mă unesc
Cu cei ce-s sfidători
Și care nu doresc
Locaș dumnezeiesc
Nici sfinte sărbători.

Voi merge pe-un traseu
Cu cei ce s-au predat
Refuz un dumnezeu
Cu un program ateu
Și-al unui veac stricat.

Refuz un compromis
De orice fel ar fi
Destinul mi-e decis
Pășesc spre Paradis
Alături de-ai lui fii.

George Cornici