Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit?

Ciprian I. Bârsan

„1. Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit?

Ce-aş fi de n-ai fi tu în mine cu harul Tău nemărginit?

Aş fi un bulgăre de gheaţă un chip de humă fără viaţă,

O stâncă-nvăluită-n ceaţă şi-o noapte fără dimineaţă.

2. Aş fi un far fără lumină, pustie pe nisipuri plină,

Cu vânturi fără de hodină, cu şerpi şi scorpii ce-nvenină;

Aş fi o albie uscată pe unde-a fost un râu odată,

O frunză smulsă şi purtată fără de scop, prin lumea toată.

3. Aşa aş fi dar slavă Ţie! Tu-mi eşti a vieţii bogăţie,

Comoara harurilor vie ce mă inundă pe vecie;

Eu n-aş şti azi ce-i strălucirea vieţii-n mii si mii de feţe

Şi n-aş fi cunoscut iubirea cu-nfiorări de frumuseţe.”

Nicolae Moldoveanu

Vezi articolul original

Ancorează-ne de cer

Doamne, ai milă de noi, iartă-ne, Te-am întristat,
Prin umblarea noastră-n lume sufletul l-am ruinat.
Suntem slabi, avem nevoie pe deplin de-a Ta iubire,
Căci cel rău ne-a stors de vlagă și ne-a dus în rătăcire.

Mai întinde-Ți astăzi mâna și revarsă-nviorare,
Cercetează adunarea de la mic, până la mare.
Umple-ne cu râvnă Sfântă și revarsă harul Tău,
Și îndreaptă-ne iar pașii, către Tine, Domnul meu.

Mișcă-ne ființa-ntreagă să stăm treji, în așteptare,
Să nu ne găsești dormind ca pe cele cinci fecioare.
Spulberă-ne, Doamne, firea și sporește-ne credința,
S-alergăm înspre Sfințire, să obținem biruința.

Ancorează-ne de cer, să-nțelegem veșnicia,
Și îndură-te, Isuse, căci ne-a spulberat mândria.
Dă-ne bucuria Sfântă și a Ta călăuzire,
Să rămână peste noi, până la a Ta venire.

Rupe orice legătură dintre noi și-amăgitorul,
Și revarsă părtășia peste tot întreg poporul.
Leagă-ne-n iubirea Sfântă și revarsă Duhul Sfânt,
Să fim gata de răpire când revi pe-acest pământ.

Nichifor Nicu

Biruind temerile vietii

Text: Apocalipsa 1:9-20


NU te teme! Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort şi iată că sînt viu în vecii vecilor. ” Apoc. 1:17, 18

Nu te teme! Aceste cuvinte ale Mîntuitorului au venit întotdeauna în întîmpinarea unei nevoi umane. George W. Truett, unul dintre cei mai mari predicatori din prima jumătate a secolului al XX-lea, a spus că experienţele sale cu oamenii l-au făcut să predice pe această temă mereu, mereu. Odată a fost rugat să predice la un colegiu de foarte bună reputaţie. Cînd Truett a întrebat ce temă să aibă vorbirea sa, i s-a spus că majoritatea studenţilor şi-au formulat cererea astfel: „Vrem ca vizitatorul să ne spună cum să ne învingem frica”. Acesta este şi azi strigătul inimii omeneşti. Sînt timpuri cînd tuturor ne este frică.

Adesea credem că cea mai mare frică a noastră este frica de moarte. Nu sînt sigur. Mulţi sînt copleşiţi de frica de a trăi. Se tem să pornească în viaţă. Se întreabă: „Voi reuşi, oare?” Adolescenta însărcinată, se întreabă: „Cum am să le spun părinţilor?” Cei stăpîniti de droguri se întreabă: „Unde o să mă ducă acest viciu?” Conducători de stat şi oameni de afaceri, prinşi în capcana propriilor lor greşeli sau înşelătorii, se întreabă: „Cum am să rabd ruşinea?” Şi, din păcate, aceşti oameni cuprinşi de frică încearcă să sfîrşească cu toate, deoarece nu cred că pot da faţă cu viitorul.
Soluţia nu este aceasta. Isus este soluţia. El îţi spune: „Nu te teme!” El te iubeşte şi a dovedit-o murind pe cruce pentru tine, plătind pedeapsa păcatelor tale. El Şi-a demonstrat puterea înviind din morţi. Increde-te în Isus. Vino la El cu toate îngrijorările tale. Dacă te încrezi cu adevărat în El, te va ajuta să învingi toate temerile vieţii. H.V.L.

Nu te pierde-n deznădejde     
Cînd te-ncearcă vreo urgie;
Domnul va preface-n tine
întristarea-n bucurie. ”                – lloyd


Singura cale de-a scoate frica AFARĂ din viaţă, este să-ţi pui credinţa ÎN Dumnezeu.

Painea zilnica