Sfântul Augustin

Ciprian I. Bârsan

Augustin s-a născut în anul 354, la Tagaste, din Patricius, un dregător al oraşului și Monica, care era o creştină cu o credinţă puternică.

Augustin îşi face cultura întâi în oraşul său natal Tagaste, apoi în Madaura, patria romancierului păgân Apuleius, în fine în Cartagina unde, pe lângă studii, a trăit o viață în desfrâu și dispreț față de Dumnezeu viață pe care o deplânge în Mărturisirile sale.

La Cartagina, Augustin studiază gândirea greco-latină. Citind dialogul lui Cicero, Hortensius, încearcă să-şi formeze o concepţie filosofică despre lume.
Augustin intră în învăţământ, profesând artele liberale la Cartagina (375-383).

Ajungând în Milan, deşi înconjurat de mama sa, de rude şi de prieteni, Augustin continuă să se zbuciume, ducând o luptă sufletească, luptă alimentată de predicile lui Ambrozie, ce îl zguduie prin căldura lor.

Augustin este convins de Duhul Sfânt, de necesitatea autorităţii Sf. Scripturi şi a Bisericii.
Interesant este modul în care…

Vezi articolul original 257 de cuvinte mai mult

Butoaiele

Ciprian I. Bârsan

Pe drum de toamnă,

dintr-un car cu boi,

se auzea un vuiet de butoi:
– Eu sunt… bum!… bum!… butoiul

care bubui pe drum!

Sunt bucuros că am volum!

Că doar nu-s buburuz

sau bolovan

să tac buştean

ca ăst butoi

ce zace-alături bobotit

ca un buboi!…
Şi-ai casei au sărit năboi

cu păhărelele,

zicând glumeţ:

– Hai, dă-ne-o probă, măiastre vorbăreţ.

– Bum!… Bucuros!

Vă dau!

Dar… mai domol!…

Căci, să vedeţi…

pentru moment,

sunt gol…

– Dar tu? i-au zis butoiului vecin.

Nu spui nimic?

– Nu pot

Sunt plin.
Şi s-au umplut paharele de vin!…
Şi-acum

MORALA-şi dă tributul:

Atunci când e Cristos în noi,

nu mai vorbeşte doaga de butoi,

ci conţinutul…

Costache Ioanid

Vezi articolul original

Mărgăritar de mare preț

Motto: Matei 13:44-48.””Împărăția cerurilor se aseamănă
cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o
ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără
țarina aceea.
Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută
mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare
preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără.”” Amin!

ADEVĂRU-i comoara ascunsă, îngropată
În țarina Scripturii în care plugarul
Brăzdează și sapă, și, când e aflată
Vinde TOT ce-i lumesc și cumpără îndată
Și țarina comorii, și mărgăritarul.

Te lăudăm, Isuse, și Numele-Ți slăvim
Că ne călăuzești prin Duhul Sfânt;
Și din adâncul inimii Îți mulțumim
Că ai îngăduit ca noi să Te găsim
Aici, în pribegia pe acest pământ.

Ne-ai îngăduit să Te aflăm, Isuse,
În timpul scurtei noastre vieți,
Iar zilele neștiinței sunt acum apuse
Și avem, prin Tine, bucurii nespuse
Însoțite de neasemuite frumuseți.

Și oricine Te-a găsit e atât de bucuros,
Mărgăritar dumnezeiesc de mare preț!
Că nici în ceruri sus și nici aicea jos
Nu este nimeni altul mai frumos! …
Ești minunat, și veșnic, și măreț!

Ești Comoara ascunsă care ne răsfață,
Ești Mărgăritarul unic, Cel neprețuit!
Ne ești, O Doamne, sprijin și povață,
Prin Tine avem și-această viață –
Și cealaltă viață fără de sfârșit.

În Tine, Isuse, sunt ascunse toate
Comorile înțelepciunii absolute
Și ale științei tainice și minunate
Prin care toate lucrurile sunt create –
Și prin Cuvântul Începutului făcute.

Tu ești comoara noastră care
E cea mai mare bogăție regăsită!
Că nimeni altul nu este în stare
Să ne dea nădejdea vieții viitoare
Și moștenirea veșnică făgăduită.

Am făcut, când Te-am aflat, o juruință
Să Te primim în inimi ca Mântuitor;
Azi, ne stăpânește o singură dorință:
Să Te păstrăm în inimi, prin credință,
Și astăzi, și mâine, și în viitor. Amin!

Ioan Vasiu 

Puterea Cuvantului

Text: 1 Petru 1:13-25

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcăea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruiacare crede… ” Romani 1:16

Există o putere extraordinară în Cuvîntul lui Dumnezeu. Acest adevăr a fost ilustrat într-o istorisire de către C.H. Spurgeon. Din curiozitate, un necredincios care aparţinea unui club cunoscut sub numele de „Focul iadului”, a mers la un serviciu divin unde predica George Whitefield. La următoarea întrunire a clubului a început să-şi bată joc de evanghelist, repetîndu-i cuvintele şi imitîndu-i gesturile şi inflexiunile vocii. Deodată, pe la mijlocul cuvântării, s-a oprit brusc şi Duhul Sfînt şi-a început lucrarea Sa de convingere. Răspunzînd mesajului pe care tocmai îl repeta atît de obraznic, el şi-a mărturisit păcatele şi şi-a deschis inima lui Cristos, chiar atunci şi acolo,în mijlocul tuturor. Nu e nevoie să mai spunem că întrunirea s-a anulat imediat. Tînărul a devenit un propovăduitor deosebit de zelos şi a întors pe mulţi la Cristos.


Comentînd această convertire neobişnuită, Spurgeon a spus: „Ar fi mai bine să citeşti Biblia chiar cu scopul de a o batjocori, decît să n-o citeşti deloc. Este mai bine să vii să auzi Cuvîntul lui Dumnezeu din ură pentru el, decît să nu vii deloc”. In felul acesta el recunoaşte că atunci cînd Duhul lui Dumnezeu iluminează Cuvîntul lui Dumnezeu, inimile sînt schimbate.
Textul ales pentru ziua de azi afirmă că Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mîntuire”. Dumnezeu însuşi ne-a mărturisit acest lucru. Cuvîntul Său realizează planurile Sale (Isaia 55:11).
De aceea, fie în predicarea în public, fie în mărturisirea de la om la om, putem proclama vestea bună a mîntuirii cu mare încredere.
Da, este putere în Cuvînt! – R.W.D.

Sfidînd cuvîntul cinicului furios,
Privirea scepticului, îngustă şi vicleană,
Prin secoli, Marea Carte a rămas
Ciudată, unică şi fără de prihană”.– Wodrum


„…în timp ce unele cărţi informează, altele reformează, dar numai Biblia transformă.