Să nu mă laşi nicicând!

Ciprian I. Bârsan

Să nu mă laşi nicicând pradă ispitei
De-a mă încrede-n propriile puteri,
Să-mi flutur steagul fals al reuşitei
Bazându-mă pe faptele de ieri.
Să nu mă laşi cuprins de mreji străine,
Nici să cârtesc, crezând că sunt ceva,
Ci-ntotdeauna să Te văd pe Tine
În tot ce sunt şi ce voi fi cândva.

Să nu mă laşi să cad în alergarea
Ce-mi stă ‘nainte! Drumul către cer,
Înseamnă luptă, crez şi renunţarea
La tot ce-i vechi, la tot ce-i efemer.
Să nu mă laşi atunci când pierd drumeagul
Şi rătăcesc prin dogme de doi bani,
Refă Părinte-n dragoste, şireagul
Frăţiei, ce-a fost rupt de mii de ani.

Şi să nu laşi ca mintea-mi blestemată,
Să Te renege-atunci când mi-este greu,
Când mă cufund în lumea idolatră,
Să-mi aminteşti ce Eşti şi ce sunt eu.
Să nu mă laşi să plâng în neputinţă,
Ci întreită forţă Tu să-mi dai,
Să pui…

Vezi articolul original 104 cuvinte mai mult

Încă puțin…

ReferințeEvrei 10:37 1 Timotei 6:12 Apocalipsa 2:7

Când simți că vine oboseala
Și vrea să-ți cânte „Noapte bună!”,
Adu-ți aminte că escala
Nu e la orice mică frână…

Încă puțin și vine clipa
De trebuie să schimbi viteza,
Să îți deschizi cu drag aripa
Ca să cuprinzi cu ea geneza…

O taină, două, trei sau nouă,
Un timp, un ceas, zeci de momente,
Stau pregătite câte două
Să trâmbițeze cele sfinte…

E Marea Sfântă Revenire
A Regelui Hristos, Mesia;
Se-aude slava din mărire,
Ospățul nunții: bucuria…

Iar tu, iar eu, iar noi sau voi toți…
Cădem acum la „Noapte bună!”
Înfrânți, mințiți și batjocoriți
Sau ne luptăm pentru cunună?

Încă puțin și e finala
Pentru trofeul „Pomul Vieții”
Unde doar locu-ntâi ia fala,
Iar toți ceilalți scrâșnesc cu dinții…

Puțin de-aici, puțin de-acolo,
Puțin de ieri, de azi, de mâine…
Răsplata veșnică-i dincolo,
Și totuși, cât mai lupți, creștine?

Horja Robert 

„Urmeaza mai mult”

Text: Isaia 54:1 -10

Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.Isaia 54:8

Rowland Hill a primit o sumă foarte mare de bani pentru a-i da unui pastor foarte sărac. Gîndindu-se că suma era prea mare pentru a fi trimisă toată odată, Hill a trimis numai o mică parte cu o notiţă: „Urmează mai mult!”. După cîteva zile omul a primit un alt plic cu aceeaşi sumă de bani şi cu acelaşi mesaj: „Urmează mai mult!” La intervale regulate, a sosit al treilea, apoi al patrulea plic şi aşa mai departe. De fapt, plicurile au continuat să sosească cu aceeaşi notă, pînă întreaga sumă a fost primită.


C.H. Spurgeon a folosit această povestire pentru a ilustra că lucrurile minunate pe care le primim de la Dumnezeu, vin întotdeauna cu acelaşi anunţ că urmează ceva mai mult decît am primit. El a spus: Cînd Dumnezeu ne-a iertat păcatele, există mai multă iertare care urmează.
El ne-a justificat în neprihănirea lui Cristos, dar urmează mai mult.
El ne-a adoptat în Familia Sa, dar urmează mai mult.
El ne pregăteşte pentru cer, dar urmează mai mult.
El ne dă har, dar urmează mai mult.
El ne ajută la bătrîneţe, dar încă mai este mult ceea ce urmează.
Spurgeon a concluzionat: „Chiar cînd vom ajunge în lumea viitoare, există încă multe cele ce urmează”. Da, binecuvîntările lui Dumnezeu nu au sfîrşit. În eternitate ne vom bucura de beneficiile bunătăţii Sale nemărginite. Va fi întotdeauna „ceva mai mult care urmează”.R.W.D.

De te-apasă grijuri multe şi crucea
Si ti-e teamă că nu li-i putea purta;

Ia în seamă binecuvîntările,
Si-atunci ţi s-or însenina zilele.” – Anonim

Dragostea omului e limitată;
dragostea Domnului nelimitată.

Painea zilnica