V-am mai lăsat un an

V-am mai lăsat un an
Mai mult să activați
Să strângeți cu elan
Tot ce azi cultivați.

Un an v-am mai lăsat,
Un an de îndurări
Pe brațe v-am purtat
În grele încercări.

De la-nceput am fost
Stăpânul vostru drag
S-aveți un adăpost
Când vânturi vă atrag.

Mai mult rod s-adunați
Să nu lăsați risipă,
Să nu fiți întristați
Nu, nici măcar o clipă.

Nou an, decizii noi
Și toate-n concordanță
Cu viața de apoi,
Cu Sfânta Alianță.

Vreau slujbe cu mult zel
În zile ce urmează
Pe drum și în Betel
Iubire vie, trează.

Trecutul e… trecut
Cu multa-i ezitare
Și dacă v-ați temut
Azi vine-ncurajare.

Atrași nu vă lăsați
În legăminte moarte
Cu mult curaj să dați
Tot ce e spus în Carte.

De-aceea v-am lăsat
O vreme și înc-o vreme
Să văd c-ați progresat
Spre Rai, spre diademe.

Va fi un an mai greu?
Să n-aveți întrebare
Cu voi sunt pe traseu,
Vă dau orientare.

Hambarul va fi plin
Cu tot ce e nevoie
Pe ploaie sau senin
Veți face a mea voie.

V-am mai lăsat un an
Mai mult să activați
Să strângeți cu elan
Tot ce azi cultivați.

George Cornici

Trecutul

Dumnezeul lui Israel va fi ariergarda voastră.

Isaia 52:12. KJV

Siguranţă cu privire la trecut. „Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut” (Eclesiastul 3:15). La sfârşitul anului ne îndreptăm plini de dorinţă spre tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în viitor, totuşi, întristarea îşi poate ivi capul la amintirea zilelor ce au trecut. Bucuria prezentă a harului lui Dumnezeu poate fi umbrită de amintirea păca­telor şi a greşelilor de ieri. Dar Dumnezeu este şi Dumnezeul zilelor noastre trecute şi El îngăduie amintirea lor cu scopul de a transforma trecutul într-un mijloc de creştere spirituală din viitor. Dumnezeu ne aminteşte trecutul pentru a ne scăpa de o siguranţă falsă în prezent.

Siguranţă cu privire la viitor. „Căci Domnul va merge înaintea voastră!” Aceasta este o revelaţie a harului: Dumnezeu va sta de pază acolo unde noi am căzut. El va veghea să nu fim prinşi din nou în aceleaşi greşeli, aşa cum am face, cu siguranţă, dacă nu ar fi El ariergarda noastră. Mâna lui Dumnezeu se întinde spre trecutul nostru şi ne curăţă conştiinţa.

Siguranţa cu privire la prezent. ..Nu ieşiţi cu grabă.”Acum, când ne îndreptăm spre un an nou, să nu o facem cu graba bucuriei impe­tuoase şi pline de uitare, nici în fuga unei nechibzuinţe impulsive, ci cu puterea răbdătoare a cunoaşteri faptului că Dumnezeul lui Israel va merge înaintea noastră. Zilele de ieri ne aduc în faţă lucruri ireparabile; este adevărat că am pierdut ocazii care nu se vor mai întoarce niciodată, dar Dumnezeu poate transforma această întristare distructivă într-o atenţie constructivă pentru viitor. 

Lasă trecutul să adoarmă, dar lasă-l să doarmă la pieptul lui Cristos.

Lasă trecutul ireparabil în mâinile Lui şi păşeşte în viitorul irezisti­bil împreună cu El!

Oswald Chambers