Unii și alții

Unii râd, când alții plâng,
Unii pierd, când alții strâng,
Unii mor, alții trăiesc,
Unii stau, alții pornesc.

Unii luptă, alții nu,
Unu-s eu și-altul ești tu,
Unii cred, alții nu vor,
Unii-s jos, iar alții-n zbor.

Unii-s plini, iar alții goi,
Unii-s singuri, alții doi,
Unii-s răi, când alții-s buni,
Unii-s slabi, alții imuni.

Unii pleacă, alții vin,
Unii lasă, alții țin,
Unii rup, alții lipesc,
Unii-urăsc, alții iubesc.

Unii urlă, alții tac,
Unii strică, alții fac,
Unul vrea, altul refuză,
Unul iartă, altu-acuză,

Unii-așa, alții la fel!
Nesfârșit contrast! … Dar El,
Neschimbat va fi mereu!
Nu-i ca noi, e Dumnezeu!

Lucian Cazacu  

Descoperirea planurilor divine

Dumnezeu e în control

„Domnul m-a condus pe drum…” Genesa 24:27

Trebuie să fim atât de uniţi cu Dumnezeu, încât să avem întotdeauna călăuzire fara a mai fi nevoie sa o cerem. Sfinţirea înseamnă că suntem făcuţi copii ai lui Dumnezeu; caracteristica naturală a vieţii unui copil este ascultarea – până când el vrea să fie neascultător, iar atunci apare instantaneu o discordanţă lăuntrică în domeniul spiritual discordanţa lăuntrică este avertizarea Duhului lui Dumnezeu. Când El ne atenţionează, trebuie să ne oprim imediat si să fim reînnoiţi in mintea noastră ca să putem deosebi care este voia lui Dumnezeu. Dacă suntem născuţi din nou prin Duhul, evlavia noastră are de suferit când Îi cerem lui Dumnezeu să ne călăuzească în cutare sau cutare lucru. “Domnul m-a condus” şi, când privim în urmă, vedem un plan minunat, pe care, dacă suntem născuţi din Dumnezeu, îl recunoaştem că este al Lui.

Noi toţi Îl putem vedea…

Vezi articolul original 175 de cuvinte mai mult