Suntem chemați

Motto: (Romani 8:28) „”De altă parte, știm că toate lucrurile
lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu,
și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.””

Chiar dacă vin vești care înspăimântă –
Vești de războaie, foamete și ciumi,
Noi credem ce-i scris în Cartea Sfântă
Că nu-i acum sfârșitul acestei lumi.

Cel Preaînalt, Cel Sfânt și Credincios
Mai are în bunătatea Lui, îngăduință,
Și cum nu vrea moartea celui păcătos
Dumnezeu ne cheamă azi la pocăință.

Noi suntem chemați de El la slobozenie
Eliberați de patimi și metehne idolești,
Ca să trăim în dragoste și în smerenie –
Și nu după îndemnul firii pământești.

Suntem chemați de Domnul să fim sfinți
Ca să ne dea cunună împărătească –
Să fim numiți, ai neprihănirii terebinți
Care, spre slava Lui să Îi slujească.

Suntem chemați să fim lumini și sare
Ca orice om lumesc, ateu sau păcătos
Să priceapă din trăire și din închinare
Că noi suntem pe veci ai lui Hristos.

Pe El Îl vom urma și dincolo de moarte
Că prin credința-n El noi suntem mântuiți;
Prin Hristos avem iertarea de păcate –
Prin jertfa Lui pe cruce suntem izbăviți.

Noi suntem chemați s-avem credință –
Să nu ne încovoiem sub jugul greu,
Că fără de credință nu este cu putință
Ca noi să fim plăcuți lui Dumnezeu.

Suntem chemați să fim plini de iubire,
Să fim aproapelui întruna de folos…
Suntem chemați s-ajungem la sfințire,
Suntem chemați la pacea lui Hristos.

Noi suntem chemați să fim încrezători
În Acela ce are puterea să ne scape;
Să ne întărim în inimi, să fim răbdători,
Că venirea Domnului este aproape.

Dar așteptând această clipă minunată
S-avem necontenit în inimă și-n minte
Dorința arzătoare, dorința înflăcărată
De-a ne ruga lui Dumnezeu fierbinte
Să ne găsească vrednici de a Sa chemare –
Și să împlinească în noi orice dorință
De bunătate, de dragoste și de îndurare,
Și orice lucrare izvorâtă din credință.

 Ioan Vasiu 

Credinţă şi experienţă

Dumnezeu e în control

„Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine… „Galateni 2:20

Trebuie să ne învingem stările sufleteşti pentru a ajunge la o consacrare absolută faţă de Domnul Isus, să ieşim din sfera măruntă a experienţelor noastre pentru a ne consacra Lui în întregime.

Gândeşte-te cine zice Noul Testament că este Isus Cristos şi apoi gândeşte-te la sărăcia de dispreţuit a slabei noastre credinţe pe care o arătăm când spunem: “N-am avut încă experienţa cutare sau cutare!” Gândeşte-te ce susţine credinţa in lsus Cristos: că El ne poate înfăţişa fără pată înaintea tronului lui Dumnezeu, având o puritate de nedescris, transformaţi în chip absolut şi perfect îndreptăţiţi. Rămâi într-o credinţă plină de adorare faţă de Isus Cristos, pentru că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înţelepciune, dreptate, sfinţire şi răscumpărare.

Cum îndrăznim să vorbim despre a face un sacrificiu pentru Fiul lui Dumnezeu?!

Am…

Vezi articolul original 179 de cuvinte mai mult