Așa sunt Eu!

Mă-ntrebi surprins adeseori
Cum pot și cum de nu Mi-e greu
Să iert, să tac de atâtea ori
Și-ți tot repet: „Așa sunt Eu!”

Te uimești și cum răspund
Și cum ascult instantaneu,
De ce cu pace vă inund…
Nu înțelegi? Așa sunt Eu!

Privești în jur revoltător,
Cerșind un semn, un procedeu,
Să Mă pronunț răzbunător…
Nu-i timpul Meu. Așa sunt Eu!

Mă chemi să vindec subiectiv
Și nu pricepi că-s Dumnezeu!
Vă dau ce am fără motiv,
E doar prin har. Așa sunt Eu!

Ești imperfect, Eu însă nu,
Rămân tot bun, când tu ești rău,
Sunt neschimbat, cum nu ești tu!
Îți spun din nou: așa sunt Eu!

N-am încetat nicicând să fiu
Prezent, iubindu-vă mereu!
Pe toți v-aștept, pe toți vă știu!
Pe toți vă chem… Așa sunt Eu!

Lucian Cazacu 

Urcuşul suprem

la-l pe fiul tău…

Genesa 22:2

Porunca lui Dumnezeu este „Ia-l acum „, nu cândva în viiior. Este incredibil cum găsim motive să comentăm! Ştim că un lucru trebuie făcut, dar încercăm să găsim scuze pentru a nu-l face imediat. Urcarea pe înălţimea pe care ne-o arată Dumnezeu nu se poate face cândva în viitor, ci trebuie să se facă acum Jertfa trece mai întâi prin voinţa noastră, înainte de a fi oferită practic.

„Avraam s-a sculat dis-de-dimincaţă… şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu” (v. 3). Ce simplitate minunată a avut Avraam! Când Dumnezeu i-a vorbit, Avraam nu a stat de vorbă cu carnea şi sângele. Fereşte-te de tendinţa de a sta de vorbă cu carnea şi sângele, adică cu preferinţele tale, cu discernământul tău, cu orice nu se bazează pe relaţia ta personală cu Dumnezeu. Acestea sunt lucruri care iau locul lui Dumnezeu şi împiedică ascultarea de El.

Nu Avraam a ales jertfa. Fereşte-te întotdeauna să-ţi alegi slujirea pentru Dumnezeu; sacrificiul de sine poate fi o boală. Dacă Dumnezeu ţi-a dat un pahar dulce, bea-l cu recunoştinţă; dacă El ţi-a dat unul amar, bea-l în părtişie cu El. Dacă planul providenţial pentru tine este să treci prin perioade grele sau prin dificultăţi, treci prin ele, dar nu alege niciodată scena martiriului tău. Dumnezeu a ales încercarea pentru Avraam. iar Avraam n-a ezitat; el a trecut neabătut prin ea. Dacă nu trăieşti în părtăşic cu El. este uşor să-L judeci aspru pe Dumnezeu. Trebuie să treci prin încercare înainte de a avea dreptul să pronunţi un verdict, deoarece în încercare înveţi să-L cunoşti mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu lucrează la împlinirea celor mai înalte planuri ale Sale, până când scopul Lui şi scopul nostru devin unul şi acelaşi.

Oswald Chambers