Ai grijă!

Nu te băga-n discuții inutile,
Vorbește atunci, doar, când ești întrebat.
Mai bine-i să fii înțelept, copile,
Decât flecar să fii considerat.

Nu-ți spune nimănui secretul tău,
Nici prietenilor noi, nici celor vechi,
Căci vorba ta poate avea ecou
Și adesea și pereții au urechi.

Să nu te-ncrezi în omul muritor,
Nici chiar în haina de pe tine;
Căci omul este schimbător
Ca vremea-n zilele senine.

Să nu calci pragu-aproapelui prea des
Ca nu cumva să te urască,
Crezând că poate ai vreun interes
Și apoi să te disprețuiască.

Nu-ți vinde taina nimănui
Și nu-ți dori ce nu-i al tău.
Spune ce ai doar Domnului,
Puternicului Dumnezeu.

Nu te pripi să iei vreo hotărâre
La nervi sau chiar la supărare,
Fii cumpătat în fapte și-n vorbire
Și ține-ți pasul drept pe-a Sa cărare.

Te apropie, mai bine să asculți,
Decât să-nșiri cuvinte fără rost;
Nu fi și tu așa ca cei mai mulți,
Căci tot ce scoți pe gură are un cost.

Puiu Chibici  

Rugăciunea ascultată de Tatăl

Dumnezeu e în control

“Tată, Iţi mulţumesc că M-ai ascultat.” loan 11:41

Când Se roagă Fiul lui Dumnezeu. El este conştient de un singur lucru: de Tatăl Său. Dumnezeu aude întotdeauna rugăciunile Fiului Său şi, dacă Fiul lui Dumnezeu ia chip în mine, Tatăl va auzi întotdeauna rugăciunile mele. Dar eu trebuie să am grijă ca Fiul lui Dumnezeu să Se manifeste în trupul meu muritor.

“Trupul vostru este templul Duhului Sfânt”. “Betleemul” Fiului lui Dumnezeu. Are vreo şansă Fiul lui Dumnezeu să lucreze în mine? Simplitatea vieţii Fiului lui Dumnezeu se manifestă în mine aşa cum s-a manifestai şi în viaţa Lui trăită aici pe pământ? Când vin în contact cu evenimentele cotidiene ale vieţii în calitatea mea de fiinţă omenească obişnuită, se rosteşte în mine rugăciunea Fiului veşnic al lui Dumnezeu către Tatăl Său? În ziua aceea veţi cere în Numele Meu…”. In care zi? În ziua în care Duhul Sfânt a…

Vezi articolul original 163 de cuvinte mai mult