Aceasta-i Golgota

Dumnezeu e în control

În marea de păcate
În valuri de necaz,
Mai sus de-acestea toate
Golgota stă şi az’,
Din chinuri şi pieire
Scăparea e la ea –
Liman de izbăvire
Aceasta-i Golgota.

Atâtea răni amare
Şi plâns nemângăiat
Şi-atâta frământare
Sub ea s-a alinat,
Căci orişice durere
Se stinge lângă ea –
Izvor de mângăiere
Aceasta-i Golgota.

În zilele-ntristate
În nopţile pustii
Aduce neuitate
Şi sfinte bucurii,
Viaţa cea pustie
Cu ea se va umplea –
Izvor de bucurie
Aceasta-i Golgota.

Când sufletul suspină
De patimi frământat
Acolo îl alină
Un cântec minunat
A Crucii Jertfă cântă
De taina-nchisă-n ea –
Cântarea cea mai sfântă
Acesta-i Golgota.

O inimă zdrobită
De plâns nestăvilit
Ajunge fericită
Când harul i-a găsit;
Acolo-i mântuirea
Slăvită ce-i lipsea –
Deplina fericire
Aceasta-i Golgota.

În faţa mării moarte
E limpede izvor
Ce-n veci de veci împarte
Viaţă tuturor
Ţâşneşte din vecie
Şi-n veci nu va seca –
Izvor de apă vie
Aceasta-i Golgota,

Din adâncimi de rele
Scăparea e în sus,
În orice clipe grele
Nădejdea e Isus.
Sub Crucea răstignirii
În Jertfa de pe ea
E preţul mântuirii
Aceasta-i Golgota.

Şi harul Jertfei sfinte
Tot caut să-l înţeleg
Dar n-a fost încă minte
Să i-l cuprindă-ntreg.
E mai presus de fire
De tot e mai presus –
Şi-nfrânt de-a ei mărire
Mă-nchin şi plâng ISUS.

Traian Dorz

Vezi articolul original

Fii gata!

Dumnezeu e în control

Dumnezeu l-a chemat… şi el a răspuns:

lată-mă!”

Exod 3:4

Când ne vorbeşte Dumnezeu, mulţi dintre noi suntem ca pierduţi în ceaţă; nu dăm nici un răspuns. Răspunsul lui Moise a arătat că el ştia unde se afla. A fi gata înseamnă a avea o relaţie bună cu Dumnezeu şi a şti unde ne aflăm în prezent. Suntem atât de insistenţi în aI spune Lui Dumnezeu unde ne-ar plăcea să mergem!

Vezi articolul original 242 de cuvinte mai mult