TRĂIEȘTE O VIAȚĂ ECHILIBRATĂ!

Ciprian I. Bârsan

„Blândețea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii.” (Filipeni 4:5)

Pentru a avea o viață echilibrată, trebuie să aplici în viața ta aceste două versete: 1) „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7). 2) „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8). Când nu reușești să faci niciunul din aceste două lucruri, i-ai deschis ușa lui Satan ca să te atace. Prea mult, chiar și dintr-un lucru bun, provoacă probleme. De exemplu, munca este bună… dar prea multă muncă produce stres, care poate duce la boală, resentiment, depresie și stricarea relațiilor. Mâncarea este bună… dar prea multă poate duce la probleme serioase de sănătate. E bine să fii organizat… dar dacă devii perfecționist, poți să-i înnebunești pe ceilalți, dar și pe tine. Orice domeniu din…

Vezi articolul original 140 de cuvinte mai mult

Calvarul

S-a-nfiorat Calvaru-n tânguire
La sunetul sinistru de ciocane,
La-a lui Israel strâmbă cârmuire
Şi la cruzimea gărzilor romane.

Din temelii s-a clătinat Calvarul …
Cât ar fi vrut de lume să se-ascundă
Când hainele i-au împărţit cu zarul
Şi L-au hulit … cu ură furibundă!

Trei ceasuri a rămas Calvaru-n beznă
Căci astrele n-ar fi putut să vadă
A Ziditorului cumplită caznă,
Ocara grea şi-a fraţilor tăgadă.

Jelind cu neputinţă lângă cruce
Sărmana mamă-n sfâşiere plânge;
Morminte, stânci aveau să se despice …
Era putere în divinul sânge!

Ce pace-n ochii blânzi şi câtă milă
Avea El, Mielul mut urcat pe-altar!
Acolo, la Calvar, pe-acea movilă
Dreptarul Legii era-nvins de Har!

Păcate, vină ne-a iertat la cruce
Şi calea ne-a deschis spre Cel Preasfânt,
De-atunci Calvarul e loc de răscruce,
Acolo-ncepe Noul Legământ.

Olivia Pocol

Decizia morala cu privire la pacat

Dumnezeu e în control

„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.”

Romani 6:6

Răstignirea împreună cu El. Ai luat această decizie cu privire la păcat – că trebuie răstignit imediat în tine? E nevoie de mult timp ca să ajungi la o decizie morală cu privire la păcat, dar cel mai mare moment din viaţa ta este atunci când decizi că, aşa cum Isus Cristos a murit pentru păcatul lumii, la fel păcatul trebuie să moară în tine – nu să fie înfrânat, suprimat sau împiedicat, ci răstignit. Nimeni nu poate determina pe cineva să ia această decizie. Noi putem fi sincer convinşi – putem să avem o convingere religioasă -, dar ceea ce trebuie să facem e să luăm decizia pe care Pavel ne îndeamnă s-o…

Vezi articolul original 187 de cuvinte mai mult